Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » autografy
Podobne tagi tematw
autografy

Tematy oznaczone jako autografy
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

autografy- Bogus³aw Linda, Renata Dancewicz,Just5,


Witam,mam na wymianê autografy za zapa³ki
7207 13

[Offer] Oryginalne autografy pi³karzy


Oryginalne autografy pi³karzy ¦l±ska Wroc³aw, na fotografiach, zdobyte osobi¶cie.

Wymieniê na ciekawe bilety autobusowe - polskie lub zagraniczne.
5548 8

Autografy siatkarzy


Witam
Prosi³bym o pomoc w identyfikacji 3 autografów widocznych na fladze. Chodzi mi o ten po lewej stronie god³a (nie mam pojecia czyj) i dwa pod god³em (podejrzewam ¿e pierwszy z nich jest Winiarskiego a drugi Gruszki) z góry dziêki.
4942 2

autografy pomoc


witam mam autografy pi³karzy z ligi Katarskiej nazwa dru¿yny AL-SHAHANIYA czy maj± jak±¶ warto¶æ kolekcjonersk±?? [ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2014-01-25, 16:11 ] Zabronione jest usuwanie tematów w dziale "Spo³eczno¶æ Collections.pl".
4123 6

[Offer] Autografy polityków europejskich


Czy kto¶ z Was jest zainteresowany autografami polityków europejskich?
3937 3

autografy pomoc!!!!!!!!


Witam proszê o pomoc mam 2 autografy pi³karzy Kataru ale nie mogê ich odczytaæ na maila wy¶lê zdjêcia.
3880 5

[Offer] Autografy pi³karzy Lechii Gdañsk


Witam.

Posiadam na wymianê poni¿sze autografy pi³karzy Lechii Gdañsk na kartach klubowych (wszystkie zdobyte osobi¶cie):

Mateusz ¯ukowski
Florian Schikowski
Mateusz ¯ukowski
Milen Gamakow


Poni¿ej przyk³adowe zdjêcie. Dla zainteresowanych prze¶lê wiêcej informacji na PW.

Wymieniê na inne autografy pi³karzy.
3505 1

Autografy - pomoc w rozszyfrowaniu


Witam,
mam pro¶bê do osób, które zbieraj± autografy i pomog± w rozszyfrowaniu kilku. Mo¿e kto¶ posiada w kolekcji lub jest w stanie jako¶ pomóc - sam nie mam ju¿ pomys³u.
Wszystkie pochodz± z 2007 roku z turnieju tenisowego Porsche Open w Poznaniu.

Uda³o mi siê znale¼æ bilet z imprezy i dotrzeæ do drabinki turniejowej. Byæ mo¿e to podpisy takich tenisistów jak: Silva, Phau, Cueavas, Vicente, Hrbaty, Ventura, Galvani, Cipolla (zapewne ten ¶rodkowy z 4 zdj.).

1) http://i45.tinypic.com/wlf11d.jpg
2) http://i48.tinypic.com/20qetmq.jpg
3) http://i50.tinypic.com/afixec.jpg
4) http://i48.tinypic.com/1539mja.jpg
3394 0

[Offer] Autografy ró¿ne


Kilka mniej znanych osobisto¶ci, mo¿e kogo¶ zainteresuj±.

autografy oryginalne, zdobyte osobi¶cie.
Z regu³y z³o¿one na plakatach i ulotkach informuj±cych o danym wydarzeniu.
3391 0

[Want] Autografy pi³karzy


Poszukujê autografów nastêpuj±cych polskich pi³karzy:
Wac³aw S±siadek
Czes³aw Rajtar
Engelbert Jarek
Zbigniew Kwa¶niewski
Marek Ostrowski
Henryk Kempny
Pawe³ Kowalski
Pawe³ Sobek
Jerzy Sadek
Walter Winkler
Henryk Szczepañski
Stanis³aw Majcher
Witold Wenclewski
W³adys³aw Stachurski
Jerzy Wyrobek
Ryszard Kraus
Roman Bazan
Henryk Ba³uszyñski
W³odzimierz Smolarek
Stanis³aw Flanek
Tadeusz Hogendorf
Leszek Jezierski
Adam Ledwoñ
Roman Ogaza
Bernard Blaut
Marek Szczech
W³adys³aw Grotyñski
Miros³aw Justek
3271 1

Autografy - wymiana


Witam, posiadam sporo autografów na wymianê. Je¿eli kto¶ jest zainteresowany to proszê o kontakt mailowy ([email protected])

Zbieram g³ównie polskich i zagranicznych reprezentantów w pi³ce no¿nej oraz zagranicznych aktorów i aktorki.


Link do mojej wymiany. Zapraszam
http://zgrafy.blogspot.com/p/wymiana.html
3091 1

Autografy zmar³ych i nie tylko


Kilka autografów na wymianê osób nie¿yj±cych, i inne ciekawe podpisy
1. Bohdan Tomaszewski[+] sprawozdawca radiowo telewizyjny
2. Tadeusz Konwicki [+] jeden z najlepszych polskich pisarzy 20 wieku
3.Gerard Cie¶lik [+] jeden z najlepszych pi³karzy w historii polskiego footbalu
4. Roman Korynt [+] pi³karz 50-lecia woj Pomorskiego,reprezentant Polski.
5. Papcio Chmiel-Henryk Chmielewski,twórca Tytusa.
6. Liv Ullman-znakomita aktorka znana z filmów Bergmana.
7. Dagmar Patrasova-aktorka m.in Arabela
8.Magdalena Neuner-multimedalistka olimpijska
9.Pavel Ploc-skoczek Czechos³owacki,medalista olimpijski.
10.Jerzy fedorowicz-aktor,re¿yser ,pose³.

wymienie na inne podpisy.
2734 7

Autografy na wymianê


Nie wiem czy jest kto¶ zainteresowany podpisami,bo w dziale autografy nic nowego na tym forum siê nie dzieje. Je¶li kto¶ by mia³ ochotê, to na wymianê mam takie oto podpisy;
1.Stefan Olszowski-jeden z ostatnich,¿yj±cych polityków PRL-u.Minister Spraw Zagranicznych
2.Jerzy Janiszewski-to on zaprojektowa³ logo Solidarno¶ci, znane na ca³ym ¶wiecie
3 August Kowalczyk, s³ynny wójt z Ch³opów, nie¿yj±cy ju¿ ¶wietny aktor
4.Gerard Cie¶lik-legenda polskiej pi³ki i Ruchu Chorzów, zmar³y kilka lat temu.
5.Józef Wilkoñ -znakomity grafik,ilustrator, rysunek kota z autografem.
6. Zenon Jankowski-kosmonauta,który mia³ polecieæ w kosmos zamiast Hermaszewskiego.Niestety w wyniku politycznych intryg polecia³ Hermaszewski.
7.Krzysztof Wyszkowski-opozycjonista Solidarno¶ci,pisarz
8.Wilson Piazza-pi³karz ze z³otej dru¿yny Brazylii z 1970 r
9.Stanis³aw Ró¿ewicz-nie¿yj±cy poeta
10 Danuta Muszyñska-Zamorska-ilustratorka-grafik.Jej pocztówki sprzedawano w PRL-u. Cieszy³y siê ogromn± popularno¶ci±.
11. Kilka autografów Polaków posiadaczy orderu Or³a Bia³ego,najwiêkszego z polskich odznaczeñ.
12. Aleksander Tarnawski-ostatni ¿yj±cy Cichociemny.
Jest ...
2197 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne