Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » 2012
Podobne tagi tematw
2012, 2012.

Tematy oznaczone jako 2012
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: Naklejki Panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki Panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: Karty Panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: Karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

Naklejki Panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6226 4

[Offer] naklejki Panini EURO 2012


mam na wymiane naklejki Panini - EURO 2012
naklejek nie zbieram, wiec prosze nie proponowac swoich.
wymienie na monety, banknoty, znaczki pocztowe lub widokowki.

numery:
269,298,325,359,147,131
65,87,130,382,161,322
5614 2

Pu³awskie Targi Kolekcjonerskie 20 maja 2012


Bêd±c wczoraj w Pu³awach zauwa¿y³em plakat o reaktywowaniu Pu³awskich Targów Kolekcjonerskich. Najbli¿sze odbêd± siê w dniu 20 maja 2012 r.
Wiêcej informacji:

http://www.pok.cad.pl/2012/kolekcjonerzy_2.html
4975 1

Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie


Jeste¶my pierwszy raz gospodarzem Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej EURO 2012 wraz z Ukrain±.

Jakie s± Wasze refleksje, przemy¶lenia, odczucia, emocje z tym zwi±zane? :-D

Macie swoich faworytów w¶ród zespo³ów, ulubionych pi³karzy lub mecze rozegrane w fazie grupowej?
Byli¶cie na jaki¶ spotkaniach? Zdobyli¶cie jakie¶ ciekawe fanty do swoich kolekcji dziêki EURO 2012? (pytanie retoryczne do kolekcjonerów Panini Euro 2012) ;-)

Co Wam siê podoba a co nie w organizacji mistrzostw, co my¶licie o samej idei?

Nie widzê ¿adnego w±tku rozpoczêtego w tym temacie wiêc mo¿e kto¶ siê chce podzieliæ swoj± opini±...
4972 6

Podsumowanie roku 2012


Rok 2011 koñczy³em z 7558 wizytówkami. Przez 12 miesiêcy uda³o mi siê dozbieraæ 3078 sztuk i stan kolekcji na koniec 2012 roku wyniós³ 10636 wizytówek. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Najbardziej cieszy mnie przekroczenie bariery 10 tys., o czym nawet nie mysla³em na pocz±tku tego roku. Mam nadziejê, ¿e przysz³y rok równie¿ przyniesie takie mi³e niespodzianki. A jak rozros³y siê Wasze kolekcje??
4882 17

[Want] 1 z³ 2012 odmiana 'stara'


Poszukujê monety 1 z³oty z roku 2012 z 'starym' napisem 'Z£OTY' na rewersie. Jak kto¶ nie wie jak odró¿niæ to wystarczy porównaæ z monetami 1 z³ z lat poprzednich (czcionka napisu Z£OTY powinna byæ taka sama). Ewentualnie pomocna mo¿e byæ strona:

https://sites.google.com/site/monetyobiegoweiiirp/katalog/monety-po-denominacji/1-zloty/2012---4-9-10

Na stronie p. Jerzego jest to odmiana 'a'.
4645 16

Spotkanie Mi³o¶ników P³yt Winylowych - Grodków 2012


Bêd±c na wyje¼dzie s³u¿bowym odwiedzi³em 8 muzeów we Wroc³awiu z czego w sze¶ciu przypadkach poca³owa³em klamkê (we wtorki lepiej tam nie zagl±daæ do wiêkszo¶ci muzeów bo s± nieczynne) ale w Grodkowie trafi³em na otwart± (!) Izbê Pamiêci Ziemi Grodkowskiej w Ratuszu Miejskim.
Trafi³em dos³ownie na ¶wie¿o otwart± instytucjê kultury gdy¿ po kilkunastu miesi±cach remontów uda³o siê zorganizowaæ i otworzyæ tam Izbê Pamiêci.
Byæ mo¿e za 5 lat bêdzie to ju¿ muzeum.

Ale do rzeczy... dosta³em zaproszenie na Spotkanie Mi³o¶ników P³yt Winylowych które odbêdzie siê 2 pa¼dziernika 2012 roku o godz. 18.00 w budynku Ratusza - Rynek 1, II piêtro w Grodkowie.
Bêdzie to podobno zarazem otwarcie wystawy po¶wiêconej winylom.

W programie m.in.: wyk³ad na temat historii produkcji p³yt winylowych, wystawa p³yt, wspólne s³uchanie muzyki.

Mam zaproszenie - je¶li kto¶ by³by zainteresowany to mogê je jutro komu¶ wys³aæ ...
4150 1

Naklejki Panini 2002, 2006, 2008, 2012 i 2016


Witam,
Bardzo chêtnie wymieniê
[mod]ewentualnie kupiê naklejki do albumów Panini[/mod].
Poni¿ej lista dostêpnych naklejek i moje braki.

Dostêpne:
2002 Panini WC Korea-Japonia - 208

2006 Panini WC Germany - 555

2008 Panini EC Austria Szwajcaria - 17, 25, 31, 41, 45, 47, 51, 52, 53(3), 54, 55(2), 61(2), 63, 66, 67, 74(3), 76(3), 78(2), 79, 81, 84, 87(2), 91(2), 92(2), 95, 100, 105, 110, 113, 123, 126, 131(4), 137(2), 138, 139(2), 140(2), 142, 144, 145(2), 150(2), 156, 160, 163, 170(2), 171, 174(2), 178, 182, 183(2), 190(3), 191(2), 199(3), 200, 205(3), 207, 209(3), 211, 213, 215, 217, 220(2), 221(4), 225, 237, 239, 245, 257, 260, 262(2), 263, 264(5), 267, 269, 270, 271, 275, 286, 287(3), 288(2), 289, 290, 291, 293, 299, 300, 302, 303(3), 306, 307, 312, 314, 320(3), 325(2), 326, 330(2), 331(2), 334, 341, 348, 352, 357(2), ...
4114 3
4033 1

[Offer] Puszki coca cola euro 2012


Witam wszystkich, posiadam na wymianê 6 puszek z Euro 2012. Kilka z nich mam w wiêkszych ilo¶ciach.
Wymieniê na polskie kapsle piwne.
3700 0

[Want] Puszka Coca Cola 2012 Stadiony - DONIECK


jak w temacie poszukuje tej puszki.
Je¿eli kto¶ ma, poprosze o FOTO + informacje czego oczekuje w zamian.

PW
3694 4

[Offer] Odznaka Olimpiada w Londynie London 2012


Wymiana na bilety sportowe, ew. programy lub do uzgodnienia
3685 0

EURO 2012


WITAM,
nie chcê siê podpinaæ do innych postów, bo niewygodnie siê potem szuka aktualizacji. moje egzemplarze na wymianê przedstawiam poni¿ej. w najbli¿szym czasie wylistujê moje braki
3535 3

[Offer] Kalendarzyki 2012


Cze¶æ,
Wymieniê lub oddam 2 kalendarzyki:
http://1drv.ms/1RCOc2H
3385 0

[Offer] Naklejki Panini London Olimpic 2012


Chêtnie wymienie naklejki Panini London 2012 na bilety.


A tu wszystkie dostepne numery naklejek:
3, 4(x2), 7, 8, 9,10, 11(x2), 13, 18, 22, 29, 40, 41(x2), 43,
50, 63, 64, 68(x2), 77, 78(x2), 84, 91, 96, 101, 103(x2), 104,
117(x2), 118, 139, 144, 146, 152, 159, 160, 169, 171,(x2),
201, 222, 229, 230, 235, 238, 242, 265, 268, 277, 289, 295,
303, 313, 318, 329,(x2), 340, 348, 353(x2), 358(x2), 364, 378,
386,404, 408, 411(x2), 412, 413, 416, 417, 419, 420, 421, 424,
425, 429, 432, 433(x2), 435, 437, 440, 444, 449, 454, 455(x2),
456, 457(x2), 458(x3), 462(x2), 464, 472, 474, 482, 483(x2),

i 141/149, 164/166, 423/430
Pozdrawiam
3259 2

Kompletny ca³y album Panini UEFA EURO 2012


Witam :) Mam na wymianê album Panini UEFA EURO 2012 odbywaj±cy siê w Polsce i na Ukrainie. Dla zainteresowanych masa szczegó³owych zdjêæ i dok³adny opis albumu :)
pozdrawiam
3190 1

[Offer] Etykiety od piwa z 2012 roku


Jak w temacie - etykiety od piwa z 2012 roku (wystawione w 2012, gdzie¶ przepad³y i znalaz³y siê na nowo). Trochê polskich, trochê czeskich, mo¿e jeszcze inne znajdê .... Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3151 1

Wymieniê bilet z EURO 2012


Wymieniê bilet z meczu Grecja - Rosja z Euro 2012 na jakikolwiek inny z Euro 2012.
Bilet by³ zgiêty, co widaæ na za³±czonym zdjêciu:
2722 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne