Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » witam
Podobne tagi tematw
witam, witam., witam.gratka

Tematy oznaczone jako witam
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Witam wszystich :-)


witam serdecznie.

Mam na imiê Miros³aw i pracujê jako kurier. Mam 33 lata i ¿a³ujê ¿e pozby³em siê kolekcji kaczorów donaldów z grami z dzieciñstwa hehe

Poczytam sobie trochê forum. Trafi³em tu ze wzglêdu na banknot który ma ciekawy numerek.

Pozdrawiam!
7696 2

Witam witam :)


witam wszystkich jestem tu pierwszy raz wiêc co¶ tam o sobie: nazywam siê Kamil mam 18 lat z czego wniosek ¿e zanied³ugo pisze maturê :D zbieram kapsle pocztówki polskie mam te¿ trochê monet i sporo wydañ gazety sportowej STADION (dodatek sportowy do Nowin-Podkarpacie)

Do wymiany za kapsle i pocztówki polskie lub zagraniczne ew koszulki pi³karzy :)
4498 4

Witam


witam nowy jestem na forum. Szuka³em na forum ale nie mogê znale¶æ jest jaka¶ strona z ca³ym spisem pokemonów tazo z chipsów?
3715 0

Witam


witam, jestem Jacek, kolekcjonuje monety
3607 1

Witam :-)


witam wszystkich ;-) jestem z Po³udnia Poski. Zbieram g³ownie pocztówki (wypisane i ze znaczkiem) Jestem tak¿e postcrosserk±.
3589 1

Witam :)


witam wszystkich forumowiczów,

Z przyjemno¶ci± bêdê ogl±da³ ciekawe przedmioty, jakie kolekcjonujecie.

Od wielu lat interesuje mnie historia statków White Star Line, w tym s³ynnego Titanica, który do tej linii nale¿a³ - i tak te¿ pod±¿aj± moje zainteresowania kolekcjonerskie. W ich wyniku powsta³ blog, na którym sukcesywnie dodajê kolejne materia³y - zdjêcia i klipy filmowe, na których prezentujê elementy z kolekcji w du¿ym szczególe.

Moja uwaga koncentruje siê g³ównie na wyposa¿eniu statku - sztuæcach, zastawy sto³owej, umeblowaniu.

Zapraszam na mojego bloga: www.1912.pl
oraz na fanpage na fb: www.facebook.com/TitanicPolskaKolekcja/

Pozdrawiam serdecznie :)
3226 3

Witam wszystkich!


od 5 lat kolekcjonuje z³ote i srebrne monety g³ównie Polskie, Amerykañskie, Kanadyjskie i Australijskie. Z powodu ograniczonych funduszy na cel biorê g³ównie monety wykonane ze srebra. ;) W kolekcji posiadam ju¿ takie monety jak Maple Leaf, Filharmonicy czy Krugerrand. Interesuj± mnie zarówno monety w stanie menniczym jak i obiegowym. Co jaki¶ czas postaram siê wrzucaæ najnowsze nabytki - zapraszam równie¿ wszystkich pasjonatów do udzielania siê w temacie i wymiany uwag, opinii oraz spostrze¿eñ. :) Pozdrawiam!
2770 0

Witam poszukuje kart Wielkie Bitwy


witam kiedy¶ jak by³em ma³y zbiera³em je, potem gdzie¶ zosta³y wyrzucone, po 10 latach zobaczy³em gdzie¶ je i pamiêæ wróci³a kupi³em zestaw i znów gdzie¶ je zapodzia³em, chcia³em je pokazaæ chrze¶niakowi zbiera jakie¶ karty i lubi to, wiêc mam do Was pytanie, czy kto¶ [mod]sprzedaje [/mod]jeszcze takie karty ? Przyjmê ka¿da ilo¶æ, [mod]i w rozs±dnych cenach.[/mod]

Pozdrawiam Wszystkich

[pieniadze_mod:b35cfceb4f] [ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2018-02-09, 13:25 ] Czytamy regulamin!
2590 2

witam poszukuje pi³ek z mistrzostw Europy i ¶wiata!


Tak jak w temacie. Mog± byæ lekko zniszczone je¶li zalegaj± wam jakie¶ niepotrzebne pi³ki z me lub M¦ to Piszcie do mnie ¶mia³o!
2377 0

Witam wszystkich !


witam wszystkich!!!

Jestem kolekcjonerem warszawskich platerów o tematyce barmañskiej( interesuj± mnie SHAKERY i inne przedmioty zwi±zane z tematem) oraz przedmioty z warszawskich przedwojennych restauracji i barów ( karty menu i sygnowane przedmioty z owych barów, restauracji).
Je¶li znajdê tu osoby które podzielaj± moja pasjê, zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam Serdecznie

Steve 85.
2170 0

Witam wszystkich kolekcjonerów


witam
Mam na imiê Krzysztof. Jestem z £odzi.
Kolekcjonuje:
- monety, ¿etony
- medale, odznaczenia, odznaki
- banknoty
- przypinki, piny, herby miast
- bilety komunikacji miejskiej w szczególno¶ci MPK £ód¼
- pami±tki zwi±zane z MPK £ód¼
- butelki do lat 50 XX w. od piwa, wódki, wina, apteczne, ka³amarze
- porcelanki z przedwojennych butelek od piwa
- najró¿niejsze dokumenty do lat 50 XX w.
- wszelkiego rodzaju militaria i przedmioty paramilitarne
- rozmaite rzeczy z olimpiad
- zdjêcia z ¿o³nierzami
- przedwojenne przedmioty codziennego u¿ytku
- izolatory
- polskie or³y i ryngrafy
- porcelane do 1945 roku
- proporczyki
- znaczki pocztowe
1906 8

Witam Wszystkich i proszê o pomoc w identyfikacji roku


Nie mam pojêcia wiêc pytam tych którzy siê interesuj± pocztówkami i proszê o pomoc.
W starych zdjêciach znalaz³em pocztówkê.Jest niemiecka,nie umiem okre¶liæ z jakiego jest roku i co na niej pisze.
Je¿eli kto¶ po¶wiêci chwilkê aby na ni± zerkn±æ i mi pomóc to bêdê wdziêczny.
Pozdrowionka i zdrowia przede wszystkim
Remik
1591 4

Witam, proszê uprzejmie o identyfikacjê monet i ³y¿eczki.


witam serdecznie, raz na jaki¶ czas przegl±dam swoje ró¿ne napotkane znaleziska.
Posiadam monety oraz niemieck± ³y¿eczkê z prawdopodobnie emali±.

Przedmiot nr 1, ³y¿eczka:

Przedmiot nr 2, moneta z prawdopodobnie rosyjskim tekstem wybitym wokó³ cerkwi:

Przedmiot nr 3, co¶ zwi±zanego z naszym krajem, nie potrafiê tego zidentyfikowaæ:

Przedmiot nr 4, nie wiem co to mo¿e dok³adnie byæ:

Przedmiot nr 5, bardzo zagadkowa moneta lub czego¶ czê¶æ ze wzglêdu na wypuk³y kawa³eczek, mo¿liwe ¿e by³o to ³±czenie:

Chcia³bym bardzo siê dowiedzieæ co to dok³adnie jest, czy posiada jakiekolwiek warto¶ci, czy s± to mo¿e ...
1381 3

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne