Collections.pl is using cookies to facilitate users use the website, to create anonymous statistics and for advertising purposes.

If you are not blocking cookies via your browser settings, you agree to their use and store in your device.

For more informations see our Privacy policy.

OK
Forum Kolekcjoner√lw Rzeczy Najr√l¬zniejszych Forum Index Forum Kolekcjoner√lw Rzeczy Najr√l¬zniejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumie√ac√lw!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjoner√lw Rzeczy Najr√l¬zniejszych Forum Index » Tags » oferujacych
Similar topics tags
oferujacych

Topics tagged as oferujacych
Title/text of thread  Views  Replies 

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ poczt√≥wki ze ¬∂rodkami lokomocji, czyli np. statkami, autobusami, tramwajami, samochodami, samolotami, poci¬Īgami, motorami itp.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™. Wa¬Ņne jest ¬Ņeby napisa√¶, czy widok√≥wka jest czysta czy zapisana.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym ...
5248 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ etykiety po piwie, winie, w√≥dkach, miodach pitnych, wodach mineralnych, sokach i napojach. Etykiety po syropie na kaszel lub denaturacie do dzia¬≥u „Inne”.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule napisa√¶ od jakiego napoju s¬Ī to etykiety i czy polskie czy zagraniczne. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji. Np. to czy etykiety s¬Ī nowe czy odklejane.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Etykiety na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby ...
5221 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶: wieczka od jogurt√≥w, kopertki i ogonki herbaciane, etykiety z chleba, z ser√≥w topionych, nalepki i bibu¬≥ki z owoc√≥w i warzyw, opakowania po czekoladach i torebki z cukrem. To najcz√™stsze rodzaje kolekcji w tym dziale, ale mo¬Ņna wstawia√¶ te¬Ņ etykiety i opakowania z innych artyku¬≥√≥w spo¬Ņywczych. Dzia¬≥ ten jest pojemny, ale nie jest ¬∂mietnikiem gdzie mo¬Ņna wrzuca√¶ wszelkie etykiety. Etykiety od lekarstw, ¬∂rodk√≥w higieny itp. powinny by√¶ w dziale „Inne”.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule napisa√¶ od czego s¬Ī to etykiety, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ ...
5179 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ wszystko co ¬Ņo¬≥nierze i inne s¬≥u¬Ņby mundurowe maj¬Ī na wyposa¬Ņeniu poza broni¬Ī, na kt√≥r¬Ī trzeba mie√¶ pozwolenie. Mog¬Ī to by√¶ maski gazowe, kajdanki czy stra¬Ņackie toporki, ale r√≥wnie¬Ņ ¬Ņo¬≥nierskie manierki czy niezb√™dniki.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule napisa√¶ co to jest, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ...
5170 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ poczt√≥wki, kt√≥re nie mog¬≥y znale¬ľ√¶ si√™ w innych poczt√≥wkowych dzia¬≥ach; np. poczt√≥wki ¬∂wi¬Īteczne czy reklamowe.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™. Wa¬Ņne jest ¬Ņeby napisa√¶, czy widok√≥wka jest czysta czy zapisana.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W ...
5155 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ kapsle koronowe.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
Jak robi√¶ dobre zdj√™cia mo¬Ņna przeczyta√¶ tutaj - ...
5143 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ wszystkie rzeczy, dla kt√≥rych nie przewidziano osobnych dzia¬≥√≥w. Nie jest to jednak ¬∂mietnik gdzie mo¬Ņna wrzuca√¶ wszystko, bo komu¬∂ nie chce si√™ szuka√¶ odpowiedniego dzia¬≥u.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne. [br ...
5137 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ etykiety zapa¬≥czane, zapa¬≥ki i zapalniczki.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
Jak robi√¶ dobre zdj√™cia mo¬Ņna ...
5119 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ polskie widok√≥wki.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™. Wa¬Ņne jest ¬Ņeby napisa√¶, czy widok√≥wka jest czysta czy zapisana.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.[br ...
5068 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ auta wszelkiego rodzaju. Mog¬Ī to by√¶ "resoraki" i modele redukcyjne sprzedawane jako gotowe. Je¬∂li s¬Ī to modele do z¬≥o¬Ņenia lub z¬≥o¬Ņone to prosz√™ zamieszcza√¶ w dziale "Modelarstwo".

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdjêcia bardzo pomaga w pozyskaniu chêtnych do wymiany.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Baterie na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne. W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne ...
5065 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ zak¬≥adki do ksi¬Ī¬Ņek.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
Jak robi√¶ dobre zdj√™cia mo¬Ņna przeczyta√¶ tutaj ...
5062 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ znaczki i karty pocztowe, eRki i inne rzeczy mieszcz¬Īce si√™ w poj√™ciu „filatelistyka”. R√≥wnie¬Ņ klasery na znaczki.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. ...
5023 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ wszelkie materia¬≥y reklamowe, kt√≥re nie kwalifikuj¬Ī si√™ do oddzielnych dzia¬≥√≥w. Mog¬Ī to by√¶ stare szyldy, tablice reklamowe czy reklamy prasowe, ale r√≥wnie¬Ņ wsp√≥¬≥czesne gad¬Ņety, ulotki i naklejki.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o. Chyba, ¬Ņe oferta dotyczy rzeczy gdzie¬∂ skatalogowanych i wystarcz¬Ī numery katalogowe.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej ...
5023 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ poczt√≥wki ze zwierz√™tami i ro¬∂linami.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™. Wa¬Ņne jest ¬Ņeby napisa√¶, czy widok√≥wka jest czysta czy zapisana.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ ...
4999 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ monety.

Dobrze jest je¬∂li oferowane monety s¬Ī pogrupowane, np. pa√Īstwami.
Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu, np poda√¶ rok wybicia monety. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Pomo¬Ņe oceni√¶ stan monety. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
Jak robi√¶ dobre zdj√™cia mo¬Ņna ...
4957 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ zakr√™tki od butelek – plastikowe, metalowe, r√≥wnie¬Ņ typu twist-off.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
...
4900 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ wszelkie zabawki, kt√≥re nie maj¬Ī osobnych dzia¬≥√≥w.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdjêcia bardzo pomaga w pozyskaniu chêtnych do wymiany.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Baterie na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne. W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. Kolejne mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ w nast√™pnym po¬∂cie.
Jak robi√¶ dobre zdj√™cia mo¬Ņna przeczyta√¶ tutaj - http://collections.pl/viewtopic.php?t=4328
4741 0

Sugestie dla oferuj¬Īcych rzeczy do wymiany w tym dziale.


W tym dziale mo¬Ņna oferowa√¶ jokery i karty do gry.

Dobrze jest ju¬Ņ w tytule wskaza√¶ charakterystyczn¬Ī cech√™, ¬Ņeby tytu¬≥ wyr√≥¬Ņnia¬≥ si√™ na li¬∂cie oferowanych rzeczy. Dobrze jest da√¶ dok¬≥adny opis, nawet je¬∂li te wiadomo¬∂ci s¬Ī widoczne na zdj√™ciu. By√¶ mo¬Ņe dzi√™ki dok¬≥adnemu opisowi kto¬∂ spoza Forum znajdzie ten przedmiot przez wyszukiwark√™.
Nale¬Ņy wskaza√¶ ukryte wady, ¬Ņeby nie by¬≥o potem pretensji.

Zamieszczenie zdj√™cia bardzo pomaga w pozyskaniu ch√™tnych do wymiany. Sam opis to mo¬Ņe by√¶ za ma¬≥o. Chyba, ¬Ņe oferta dotyczy rzeczy gdzie¬∂ skatalogowanych i wystarcz¬Ī numery katalogowe.
Jako¬∂√¶ zdj√™cia te¬Ņ jest wa¬Ņna. Przedmioty na zdj√™ciu powinny by√¶ dobrze widoczne. Nie powinno si√™ robi√¶ zdj√™√¶, na kt√≥rych jest ich zbyt wiele i przez to s¬Ī zbyt ma¬≥e. Lepiej zrobi√¶ kilka zdj√™√¶ z tak¬Ī ilo¬∂ci¬Ī, ¬Ņeby wszystkie by¬≥y dostatecznie widoczne.
W jednym po¬∂cie mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ do dziesi√™ciu zdj√™√¶. ...
3862 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Copyright informations | Privacy policy | Use of this Forum constitutes acceptance of the Rules

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne