Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kolekcje
Podobne tagi tematw
kolekcje, kolekcje.

Tematy oznaczone jako kolekcje
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Jak przechowujecie swoj± kolekcje PINÓW ??


Witam
Chcia³bym siê dowiedzieæ jak przechowujecie swoje piny. Ja narazie mam tylko 78 to nie mam problemu z tym poniewaz przypinam na matê, a pozniej nie mam pojêcia jak to bêdzie :) . Proszê o pomoc :). Pozdrawiam !
6298 7

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: Naklejki Panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki Panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: Karty Panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: Karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

Naklejki Panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6217 4

RÓ¯NE KOLEKCJE 2 NOWE


Mam sporo rzeczy z ró¿nych kolekcji ( dodatki do chipsów oraz rogalików chipicao a tak¿e gum).
Posiadam m.in:
- Gormiti album chipicao
- Karty English School Mr.Snaki
- Karty zwierzęta Dziwne i Śmieszne oraz zwierzęta Snaki
- Album Sezon na misia (Open Season) Chipicao
- KENT obrazki z gum
- Power Rangers naklejki Panini
- Epoka Lodowcowa karty
- Pokemon Big metal Tazo
- Pokemon Tazo naklejki 2000 rok,
- Naklejki, karty, tazo itp różne kolekcje m.in z lat 90 tych
- Obrazek z gumy Arnold Lata 90

Oraz wiele wiele innych :)

Niektóre na zdjêciach poniżej, jeśli ktoś coś potrzebuje pisać priv, sprawdzę czy to mam :)
5338 8

W czym trzymacie swoje kolekcje


Witam Wszystkich.

Zaczynam od problemu, który sprawi³ ze trafi³em na to forum, a mianowicie sposobu przechowywania kapsli. Od jakiego¶ czasu szukam sposobu na przechowywanie swoich kapsli w taki sposób, by by³y posortowane i w ka¿dej chwili do obejrzenia i wyjêcia (chocia¿by dla porównania, czy nowo znaleziony okaz ju¿ przypadkiem nie znajduje siê w kolekcji. Oczywi¶cie nie bez znaczenia jest te¿ cena ca³ego rozwi±zania. Wiem ¿e istniej± palety numizmatyczne, niestety do tanich nie nale¿±, wiêc zapakowanie mojej kolekcji ok 1500 kapsli (wiem, wielu z Was zapewne my¶li sobie "co za cienias, tylko 1500") wi±za³o by siê z wydatkiem kilkuset z³otych, które potrafiê wydaæ jednak w znacznie przyjemniejszy sposób, jak chocia¿by osuszanie butelek spod kolejnych elementów kolekcji :D

Dlatego proszê Was, by¶cie podzielili sie swoimi patentami.
5038 9

Systematyka i nazewnictwo kolekcji


Od d³u¿szego czasu kolekcjonujê korki od win, a ostatnio zacz±³em kolekcjonowaæ ró¿ne walory z bassetami. Pisz±c zajawkê do tematu bassetów dostrzeg³em problem ogólnego nazwania ró¿nych kolekcji.
Nazwanie kolekcji „rysiowych”, „nietoperzowych”, „cyrkowych czy „bassetowych” wspólnym okre¶leniem „kolekcje tematyczne” wydawa³o mnie siê logiczne. Jak jednak nazwaæ jednym wspólnym s³owem kolekcje znaczków, biletów, kalendarzyków, odznak czy korków? Przysz³o mi do g³owy okre¶lenie „kolekcje jednorodne”, ale brzmi o jako¶ dziwnie.
Jak my¶licie: jak mo¿na usystematyzowaæ te grupy i nazwaæ je wspólnymi okre¶leniami?
4063 40

Oddam kolekcjê wizytówek


Nie przychodzi mi ³atwo napisanie tej wiadomo¶ci :-| . Jednak wa¿ne zmiany w ¿yciu (to siê tak ³adnie nazywa "zmiana priorytetów") - s± nieub³agane. Moja kolekcja, licz±ca kilka tysiêcy egzemplarzy, musi trafiæ w inne rêce, mam nadziejê, ¿e dobre.
Od kilku miesiêcy ju¿ jej nie porz±dkujê, nap³ywaj±ce nowe eksponaty sk³adane s± do pude³ka - poczekalni...
Trzeba to jako¶ rozwi±zaæ.
Bardzo bym nie chcia³a, aby by³y jako¶ pospolicie zutylizowane (co w moim przypadku jest dziecinnie ³atwe).
Czekam wiêc na propozycje.
A jednocze¶nie ogl±dam nowe posty w kategorii "offer" - i serce siê wyrywa, aby dzia³aæ dalej .... Cicho tam, teraz g³os ma rozum.
3949 8

poka¿ swoj± kolekcjê!


Czy s± na sali osoby z Trójmiasta? :D

Ostatnio przez mój dom przesz³o kilka ekip z mediów w celu zrobienia materia³u o mojej kolekcji biletów. S± jak najbardziej chêtni do pokazania jeszcze innych kolekcjonerów z Trójmiasta w ramach swojego cyklu "pasjonaci". Je¶li s± w¶ród Was osoby z Trójmiasta i jeste¶cie chêtni do pokazania swojej kolekcji - napiszcie mi PW, a podam ju¿ namiary na konkretne osoby z mediów. :)
3625 18

Gdzie przechowywaæ moje kolekcje ?


Witam mam sporo kart z chipsów mr. snacki itp i nie wiem jak i gzie je przechowywaæ by by³y dobrze zabezpieczone, mo¿na by³o je przegl±daæ.
Mam wielk± pro¶bê by kto¶ doradzi³ mi co zakupiæ lub co samemu stworzyæ do ich przechowywania, bo ja juz nie mam pomys³ów :/
Pozdrawiam
3595 2

Zamieniê kolekcjê wizytówek na klocki Lego


Szanowni!

W moje rêce wpad³a kolekcja ponad 350 wizytówek pochodz±cych z pocz±tku lat 90 XXw. W¶ród nich znaczna czê¶æ to wizytówki przedstawicieli Polonii, zw³aszcza amerykañskiej. Jest te¿ kilka wizytówek polityków i urzedników pañstwowych (np. Lech Falandysz). Sporo jest wizytówek ludzi biznesu z Polski i zagranicy, s± nawet egzemplarze z Japonii. Wizytówki s± w czterech folderach, które tak¿e oddam.

W zamian chcia³bym pozyskaæ klocki Lego w ilo¶ci 2 kilogramów, nieuszkodzone, czyste. Innych ograniczeñ nie ma.
3448 4

[Want] Ró¿ne kolekcje z chipsów


Staram siê skompletowaæ kilka ze swoich kolekcji i poszukujê rzeczy z nastêpuj±cych serii:

Pokemon Tazo w folii: prawie wszystkie.
Motomania: 101.
Yu-gi-oh: mega tazo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14.
Chio dragon Ball:
„Z” walki: 29,
„GT” Walki: 4,8.
Pokemon Chipicao:
Seria 2: 6,7,9,13,44,50,61,76,77,78,84,88,89,98,102,124,139,150.
Wieczka pokemon Danone: brakuje oko³o 1/3 kolekcji.
Korki mirinda i 7up pokemon: prawie wszystkie.
Sk³adanki pokemon chipita: prawie wszystkie.
Pokemon dunkin boomer: 28,147 i druga seria prawie ca³a.
Pokemon CAP: prawie wszystkie.
Kosmiczny mecz danone: 3,7.
Pokemon chupa chups: prawie wszystkie.
Gwiazdy futbolu 2006, lays: 10.
Sport snaker: 37.
Prehistorie nalejki: 10,16,17,21,22,27,29.
Garfield Flapper: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12.
Chio star Wars cz. III:
karty: 4,5,6,9,10,15,17,20,21,24,B,C,D,F,I,J.
naklejki: 4,16,17,21,24,27,B,C,D,F,I.
Pokemon artbox series one: prawie wszystkie.
Chipi magician: 11.
Weso³ej zabawy: 3,4,5,12,15,17,19,40,42.
Sk³adanki/figurki Star Wars chio: 28. + ...
3379 1

Kolekcje brata


Zamieszczam zdjêcie zbiorów brata ciotecznego. Zbiera puszki od napojów(polskie), pude³ka tic-taców specjalnych edycji i pude³ka czipsów chipsletten. Pude³ka to chyba ewenement w¶ród kolekcjonerstwa. Fajnie to wszystko wygl±da, wiêc zrobi³em zdjêcie.
3352 5

aktualne kolekcje !


Witam pisze do was z pytaniem jakie s± kolekcje aktualnie obecnie do zebrania w czipsach na terenie Polski ?
2953 2

Pawe³ J, kolekcje ze Spider-manem


Witam.
Mam na imiê Pawe³, pochodzê z miejscowo¶ci Piaski w okolicach Lublina. Na wstêpie napiszê, ¿e interesuje mnie wszystko co jest zwi±zane ze Spider-manem :)
Najbardziej poszukiwane albumy z naklejkami, najlepiej pe³ne kolekcje :) Wszelkie inne rzeczy tak¿e z wielk± chêci± rozpatrzê :)
Pozdrawiam ;)
2902 6

Kolekcje albumów z naklejkami PANINI, Merlin Collections


Witam.

Do mojego hobby kolekcjonerskiego dosz³o niedawno zainteresowanie albumami z naklejkami, g³ównie PANINI (gdy¿ inne firmy obecnie chyba ju¿ nie dzia³aj±..)oraz dawne Merlin Collections i inne podobne. Od razu zaznaczam, ¿e bardziej interesuj± mnie wszystkie albumy POZA tematyk± pi³karzy, pi³ki no¿nej i sportu.

Zak³adam ten temat tutaj gdy¿ po pierwsze jestem trochê nowy w temacie i fajnie jakby znale¼li siê jacy¶ stali kolekcjonerzy, po drugie oczywi¶cie wymiana/kupno a po trzecie przeszuka³em chyba ca³± sieæ i z tego co widzê nie istnieje jakie¶ Polskie forum b±d¼ miejsce po¶wiêcone temu tematowi.

Nie mogê znale¼æ tak¿e ¿adnego spisu albumów które zosta³y wydane w Polsce..

Czy istnieje jakakolwiek strona w sieci gdzie jest jakie¶ zrzeszenie Polskich kolekcjonerów naklejek do albumów? (pomijaj±c ogólnokrajowe LASTSTICKER.com). Je¶li chodzi o samo laststicker.com to pomys³ idealny, lecz z Polskimi kolekcjonerami POZA pi³k± no¿n± to bieda..
...
2446 0

[Want] Kolekcje ze Spider-manem


Witam.
Je¶li jeste¶ w posiadaniu kart, naklejek b±d¼ innych rzeczy zwi±zanych ze Spider-manem,proszê napisz. Interesuje mnie wszystko, karty i naklejki z chipsów mr Snaki, naklejki, album z Chipicao.. wszystko :)
Proszê o zg³aszanie ofert, dogadamy siê co do wymian :)
2404 0

nietypowe kolekcje


Zapewne s± kolekcje, które s± popularne, jak np. znaczki, pocztówki, bilety, przypinki...

...ale te¿ s± kolekcje niespotykane: rzadkie na tyle, ¿e zajmuj± siê nimi dos³ownie pojedyncze osoby. My¶lê, ¿e to te¿ jest dobry temat na oddzielny temat na forum. ;)


Na start tematu mogê powiedzieæ, ¿e w ramach zainteresowania komunikacj± miejsk± nie zdziwi mnie ¿adne kolekcjonerstwo w tym temacie. Ju¿ nie. ;-) O ile popularne w tym ¶rodowisku jest posiadanie w³asnego autobusu, kolekcjonerstwo ró¿nych rzeczy b±d¼ pisanie ksi±¿ek, tak te¿ od niedawna mój kolega zacz±³ "kolekcjonowaæ" tramwaje. Jest to jego prywatna inicjatywa i kolekcja, na któr± ¶rodki znajduje we w³asnej kieszeni (bez ¿adnego muzeum). Wiêcej informacji o jego nietypowej kolekcji: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Dlaczego-pan-Sebastian-kupil-wlasny-tramwaj-Zobacz-film,a,100563
2236 2

Kolekcje


Witajcie. Dzisiaj nietypowy post, bo nie jest zwi±zany z ofert± wymiany, ale z pytaniem o Wasze kolekcje. Z powodu pandemii coraz trudniej jest zdobywaæ znaczki, wiêc temat jest "zastêpczy". Napiszcie proszê, je¶li chcecie, jak wygl±daj± Wasze osi±gniêcia w zakresie zbierania znaczków z herbami, bo one s± najpopularniejsze na tym forum. Które z województw jest najliczniej, a które najskromniej reprezentowane?

Ja zbieram na razie tylko herby miast i moje osi±gniêcia kszta³tuj± siê nastêpuj±co:
- dolno¶l±skie 47% (43 z 92)
- kujawsko-pomorskie 62% (32 z 52)
- lubelskie 76% (38 z 50)
- lubuskie 30% (13 z 43)
- ³ódzkie 65% (30 z 46)
- ma³opolskie 45% (28 z 62)
- mazowieckie 78% (72 z 92)
- opolskie 75% (27 z 36)
- podkarpackie 38% (20 z 52)
- podlaskie 65% (26 z 40)
- pomorskie 71% ...
1312 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne