Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » itp.
Tematy oznaczone jako itp.
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Dodatki z chipsow itp. na zbyciu


Na wymianê... Patrz tak¿e dalej.
9091 6

gdzie szukaæ monet itp.


Witam

Zaczynam przygodê z wykrywaczem metali i mam kilka pytañ :

1.Gdzie szukaæ monet,³usek itp. , chodzi mi o miejscowo¶æ
2.W jakich miejsca najczê¶ciej mogê znale¼æ monety, ³uski itp.
3.Za jak± cenê powinienem kupiæ wykrywacz metali
6736 32

(Offer)Odznaki itp.


Wymieniê na guziki lub banknoty.
6715 2

[Offer] Czasopisma sportowe, skarby kibica itp.


Chêtnie wymieniê:

:arrow: Wielkie Kluby Europy
• Olimpique Marsylia
• AS Roma

:arrow: Polskie Kluby w Europie
• Widzew £ód¼-Broendby IF

:arrow: Mundial 2006
•odcinek 16

:arrow: Euro 2008
• Eliminacje
• Wielcy Nieobecni
• Historia Mistrzostw (2)
• Legendarni Pi³karze (2)
• Historia Mistrzostw Europy (3)
• Legendarni Pi³karze (3)
• Finali¶ci-Grupa A
• Finali¶ci-Grupa B
• Finali¶ci-Grupa C

:arrow: Skarb Kibica
• Mistrzostwa ¦wiata 2006
• Liga Mistrzów 07/08
• I-IV Liga Polska 07/08
• Liga Hiszpañska 07/08
• Liga Angielska 07/08
• Liga W³oska 07/08
• Ekstraklasa - Transfery 2008
• Mistrzostwa Europy 2008
• Liga Hiszpañska 08/09
• Liga Angielska 2011/2012
• Liga Francuska 2011/2012
• ...
4780 1

blog.czajkus.com - Blog o historii polskich alkoholi itp.


Witam,
Zapraszam do obejrzenia mojego bloga
http://blog.czajkus.com

Blog dotyczy alkoholi pod k±tem moich zainteresowañ tj. historii polskich alkoholi i ich Wytwórców, miniaturek alkoholi i innych tematów z alkoholami mocnymi zwi±zanych jak np. Polmos, etykietki, du¿e butelki.

Wraz z poznawaniem wordpressa bêdê bloga ulepsza³, a jestem do¶æ uparty :)

Pozdrawiam
Czajkus
4471 2

kolekcja kieliszki talerzyki itp. john somers brazil


Witam mój kolego ma parê rzeczy Johna Somersa ( talerzyki, kieliszki )chcia³ bym siê dowiedzieæ wszystkiego na jego temat i jego prac je¶li jest mo¿liwe z góry dziêki pozdrawiam
4258 1

[Offer] Wymieniê wizytówki na kalendarzyki, bilety autobusow


Wymieniê polskie wizytówki reklamowe (ok. 700 ró¿nych i ci±gle przybywaj± nowe) na polskie kalendarzyki reklamowe,
skasowane bilety autobusowe lub co¶ innego np. karty telefoniczne. Czekam na wszelkie propozycje wymiany.
Pozdrawiam; £ukasz.
3574 1

[Want] Polska motoryzacja piny, przypinki, odznaki itp.


Poszukuje do tematu POLSKA MOTORYZACJA znaczków (odznaki, piny, przypinki itd.) z logiem firmy, rocznicowych, s³u¿bowych, za zas³ugi, service, zwi±zków zawodowych, klubów i kó³, identyfikatorów pracowników itp.

Tematy wiod±ce:
FSO
FSM
FSC
FSD
SFA
URSUS
POLSKI FIAT, SYRENA, WARSZAWA, POLONEZ, MIKRUS, ¯UK, NYSA, STAR, SAN, AUTOSAN, JELCZ, JELCZ/BERLIET

Tematy uzupe³niaj±ce:
BEHAMOT, MOTOIMPORT, MOTOEXPORT, MOTOZBYT, POLMOZBYT, POL-MOT, POLMO
CPN
PKS
STOMIL
MOTOCYKLE: WFM, SHL, WSK ¦WIDNIK
PZM
AUTOMOBILKLUB
RAJDY SAMOCHODOWE
INNE

Równie¿ inne przedmioty m.in. prospekty, pocztówki, plakietki.
3448 2

Ksi±¿ki,czasopisma,artyku³y itp.- HISTORIA POLSKI


Tak jak w temacie, interesuj± mnie ksi±¿ki,czasopisma artyku³y i wzmianki z gazet dotycz±ce historii Polski,sylwetek wielkich Polaków itp.
3427 2
2659 5

Dodatki, zmiany itp.


Nie bêdê ukrywa³, ¿e od pewnego czasu przymierzamy siê do przenosin Forum na trochê inny skrypt (chodzi o phpBB3). Co prawda, nie zbli¿a to Forum do jego wersji docelowej (na któr± po prostu brak funduszy), ale trochê od¶wie¿a i daje pewne nowe mo¿liwo¶ci. Jednak w chwili obecnej na Forum jest ca³a masa ró¿nych modyfikacji i dodatków, o których nawet nie pamiêtam ju¿, ¿e je dodawa³em.

Gdyby¶cie mogli, na razie w takim w±skim gronie, wskazaæ, je¶li pamiêtacie, te, które warto by³oby przenie¶æ do tej nowszej wersji. A tak¿e mo¿e zaproponowaæ pewne zmiany w obecnych mechanizmach, które poprawi³yby dzia³anie Forum (czy te¿ mo¿e w samym wygl±dzie, zachowaniu, czymkolwiek).

Nie obiecujê, ¿e nowa wersja szybko zostanie wprowadzona. Tym bardziej, ¿e za jakie¶ 2 tygodnie zaczyna mi siê rok akademicki. Ale to ograniczy³oby w pewnym stopniu brniêcie w ¶lepe uliczki w czasie modernizacji.

Zreszt±, co ...
2068 7

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne