Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: 2009, podsumowanie, roku

Autor Wiadomo
Przesunity przez: Wostr
2011-02-16, 21:37
Podsumowanie roku 2009
Ewika Poland

Wiek: 57
Posty: 254
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2010-01-01, 15:57   Podsumowanie roku 2009
  Rodzaj kolekcji: zak³adki do ksi±¿ek


Wzorem roku 2008 - mo¿e pochwalimy siê swoimi kolekcjami?

W dniu 27.12.2009 kolekcja moich zak³adek liczy³a 6912 szt. Kilka zak³adek czeka jeszcze na sfotografowanie i do³±czenie do kolekcji :-)
Koniec roku 2008 to by³o 3000 zak³adek - wynika z tego, ¿e rok 2009 by³ niezwykle udany dla mojej kolekcji - przyby³o mi 3912 sztuk !!!!!! Zak³adki pochodz± g³ównie z wymian z inymi kolekcjonerami, zw³aszcza z kolekcjonerami zak³adek z zagranicy, m in. Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Tajlandii, Brazylii, Portugalii, Litwy, Chorwacji, Cypru. Mam nadziejê, ze rok 2010 równie¿ bêdzie udany dla mojej kolekcji :-)
_________________
Zbieram zak³adki do ksi±¿ek. Mam ju¿ ponad 13 000 sztuk. Zapraszam na moj± stronê : http://zakladki.fm.interia.pl
Ostatnio zmieniony przez Ewika 2010-01-01, 15:58, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Ewika Poland

Wiek: 57
Posty: 254
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2010-01-01, 21:02   
  Rodzaj kolekcji: zak³adki do ksi±¿ek


I jeszcze co¶ jako ciekawostka .
Po wykonaniu pewnych obliczeñ, oczywi¶cie mocno u¶rednionych, stwierdzi³am, ¿e
moja kolekcja zajmuje powierzchniê 6220,8 m2, zak³adki u³o¿one jedna za drug± utworz± drogê d³ugo¶ci 1244,16 m , a u³o¿one jedna na drugiej urosn± w stos wysoko¶ci 138,24 cm i bêd± wa¿y³y 69,12 kg.
_________________
Zbieram zak³adki do ksi±¿ek. Mam ju¿ ponad 13 000 sztuk. Zapraszam na moj± stronê : http://zakladki.fm.interia.pl
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2010-01-01, 21:04   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Tylko pogratulowaæ. :) Ja mimo, ¿e kolekcjonerstwem na powa¿nie zacz±³em zajmowaæ siê niedawno to i tak posiadam ju¿ ciekawe zbiory, na dniach postaram siê zebraæ trochê statystyk i siê nimi pochwaliæ. Pozdrawiam.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2010-01-02, 09:20   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


No to tak na szybko. W moich zbiorach znajduje siê:

- 66 sztuk 2NG - w tym mo¿e ze 4 duble,
- 147 sztuk pojedynczych monet obiegowych,
- 245 sztuk dubli monet obiegowych,
- 26 banknotów - w tym 10 dubli.

Doszed³ mi jeden katalog monet.

Posiadam 4 medale/odznaczenia:

- PRL Wiê¼niom Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych,
- 1939 Armia Krajowa 1945,
- Wyzwolenie - 50 lat,
- Za Wys³ugê Lat (po¿arnictwo).

Dosz³o mi oko³o 40 plakatów z klubem Chelsea Londyn - ³±cznie ponad 60.

To na tyle. G³ówne hobby podliczone, zobaczymy jak bêdzie mia³a siê sprawa za rok, pozdrawiam. ;)
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
Ostatnio zmieniony przez MarcinW 2010-01-02, 09:23, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
natala-figlara
[Usunity]

Wysany: 2010-01-02, 10:08   
  


Ja na forum jestem dopiero od czerwca '09r.,ale postaram sie policzyæ zbiory i dam znac ;]

Od rana siedzê i liczê, bo sama jestem ciekawa wielko¶ci mojej kolekcji..Wiêc tak:
Oczywi¶cie lista mojej kolekcji bez dubletów i bez rzeczy przeznaczonych na wymianê:

KARTY TELEFONICZNE:
zagraniczne-117
polskie magnetyczne - 369
polskie chipowe - 14

ZNACZKI POCZTOWE:
2 pe³ne klasery, formatu A4, po 10 stron ka¿dy

BAKNOTY:
45 sztuk

MONETY OKOLICZNO¦CIOWE I DUKATY LOKALNE:
40 sztuk

2 z³ NORDIC GOLD:
149 sztuk

MONETY POLSKIE PRL I OBIEGOWE:
149 sztuk

MONETY ¦WIATA:
359 sztuk

POCZTÓWKI:
Grudzi±dz- 140
Polska- 442
¦wiat- 349
Ostatnio zmieniony przez Wostr 2010-01-02, 15:42, w caoci zmieniany 3 razy  
 
     
Bertol
[Usunity]

Wysany: 2010-01-02, 10:19   
  


To i ja siê pochwalê :-)

Na koniec 2009 roku w swoich zbiorach doliczy³em siê 15856 ró¿nych biletów autobusowych z Polski, co oznacza ¿e w ci±gu minionego roku przyby³o mi a¿ 2641 nowych okazów. Nie uwzglêdniam oczywi¶cie biletów dubluj±cych siê, bo tych od pewnego czasu ju¿ nie "inwentaryzujê" ;-)

Co do kart telefonicznych - w czerwcu 2009 roku, po prawie 7 latach wróci³em do ich zbierania, ale tak jak poprzednio tylko polskich magnetycznych. Ten rok przyniós³ mi ponad 500 nowych kart, i ich ilo¶æ obecnie wynosi 727.

Poza tym zacz±³em odk³adaæ - z mniejszym b±d¼ wiêkszym sukcesem - ró¿ne inne rzeczy, z nadziej± ¿e kogo¶ mog± zainteresowaæ.
 
     
Wismat 


Poland

Wiek: 77
Posty: 54
Skd: okolice Gdañska
Wysany: 2010-01-02, 13:31   
  Rodzaj kolekcji: kapsle, polskie plastikowe zakrêtki


No to ja te¿ :)

Najpierw trochê historii...
Rok 2007 koñczy³em z 1282 kapslami. Za cel w 2008 r. postawi³em sobie 2000 kapsli. Uda³o siê :-)
Rok 2008 koñczy³em z 2326 kapslami (89 krajów). Za cel w 2009 r. postawi³em sobie 3575 kapsli. Uda³o siê :-)
Rok. 2009 koñczê z 3575 kapslami (95 krajów). Wiêc wyliczy³em co do jednej sztuki ile kapsli bêdê posiada³! :-D

Rom 2009 rozpocz±³em bardzo dobrze, wiele wymian, trochê przez allegro, niestety w drugiej po³owie wyra¼nie zastopowa³em. No i od dwóch miesiêcy mam problem z komputerem, wiêc nie mogê aktualizowaæ strony... W 2010 chcê wybraæ siê na co najmniej jedn± gie³dê.

Mój plan to 4000 kapsli. Tak spokojnie ;-)

Pozdro!
_________________
http://www.bottlecaps.za.pl/ - Moje kapsle i zakrêtki. Zapraszam!

Najchêtniej kontaktujê siê poprzez mail - [email protected]
Ostatnio zmieniony przez Wismat 2010-01-02, 13:32, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
Maisto50 

Poland

Wiek: 28
Posty: 26
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2010-01-02, 15:05   
  Rodzaj kolekcji: Monety


Karty telefoniczne
-1037 kart telefonicznych magnetycznych polskich, ka¿da inna

Monety 2 NG
-651 sztuk z dublami

Kapsle Tymbark
-87 sztuk

Foldery NBP:
-121 pojedynczych
-razem z dubletami 451 sztuk
 
     
jarkuc2 


Poland

Wiek: 37
Posty: 29
Skd: Miasto Na S
Wysany: 2010-01-02, 21:12   
  Rodzaj kolekcji: ZNACZKI POCZTOWE, bilety mzk


tylko pogratulowaæ i oby rok 2010 by³ bardziej owocny ni¿ poprzedni :))
 
     
interfan 


Poland

Wiek: 34
Posty: 171
Skd: Bielsko-Bia³a
Wysany: 2010-01-11, 19:52   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, medale, modelarstwo, odznaki schronisk górskich


Moja kolekcja tak¿e mocno siê rozros³a. G³ównie dziêki wymianom z zagranicznymi kolekcjonerami.
Przed rokiem 2009 mia³em 59 pojedynczych banknotów, obecnie mam 430 banknotów z 70 krajów. Jest to wzrost o prawie 630%.
Podstawek, etykiet i kapsli z motywem pi³karskim mia³em: 29, 76 i 8.
Teraz mam: 33, 81 i 11. Jest to wzrost o ok 14, 7 i 38%.
Podstawek z wizerunkiem kobiety mam 81 i jest to o 17% wiêcej ni¿ mia³em koñcem 2008 roku.
Niestety nie przyby³o mi nic z Browaru Bielsko i nadal mam 189 przedmiotów z tego browaru.
_________________
http://picasaweb.google.com/interfan2006
Zbieram monety, banknoty, odznaczenia.
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2010-01-11, 20:03   
  


Ja Ci jutro lub pojutrze wysy³am przesy³kê to mogê dorzuciæ takie podstawki-pi³ka i kobietki.jak masz to mo¿e komu¶ innemu siê przydadz±.
 
     
Wizytownik 


Poland

Wiek: 32
Posty: 159
Wysany: 2010-01-16, 04:18   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki


Ja doliczylem sie w swojej kolekcji (na koniec roku 2009) 3957 wizytowek. Do polowy stycznia 2010 roku liczba ta urosla do 4412. Za cel na ten nowy rok uznalem bariere 6000 szt.
Pozdrawiam
_________________
Zapraszam na strone internetowa poswiecona mojej kolekcji http://wizytowki.hpu.pl/news.php
Zachecam do rejestracji, ktora jest latwa i szybka.
 
     
EUPHORBIA 


Poland

Wiek: 66
Posty: 35
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2010-01-17, 21:07   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki, dzbanki porcelanowe


Bardzo mi siê podoba statystyka Ewiki - co to za sztuka zliczyæ egzemplarze !
Przeliczenie na metry i kilogramy jest imponuj±ce.
A gdyby tak jeszcze na godziny po¶wiêcone kolekcji i "kasê" wydan± na op³aty pocztowe ?
Wiem, wiem, tego nikt z nas nie bêdzie robi³, bo widz±c wynik trzeba by siê w czo³o popukaæ....
_________________
Euphorbia
Ostatnio zmieniony przez EUPHORBIA 2010-01-17, 21:07, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
borek99 

Poland

Wiek: 36
Posty: 34
Wysany: 2010-01-18, 09:27   
  Rodzaj kolekcji: -


Stan na koniec 2009 roku:
- 966 pocztówek z 51 krajów.
Ostatnio zmieniony przez borek99 2010-01-18, 09:27, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Rosomak Poland

Wiek: 34
Posty: 163
Skd: Pu³awy
Wysany: 2010-01-20, 21:33   
  Rodzaj kolekcji: monety, p³yty z muzyk±, pendrive


rok 2009 zamkn±³em z liczb± monet w kolekcji 200 ale nie zbiera³em monet od pocz±tku 2009 raczej pó¼niej zacz±³em siê tym konkretniej interesowaæ.

na koniec roku 2010 planuje osi±gn±æ 1000 monet w kolekcji, jak kto¶ ma monety z or³em polskie i niepolskie to piszcie :)
_________________
http://chrzescijanstwo-w-5min.pl
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2010-01-25, 19:09   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


No to ja:

Kapsle polskie - 6510 piwnych i 1027 niepiwnych

Nakrêtek plastikowych 1085 (wzrost o 293).

Nietoperze pozostan± w tym roku dla mnie niepoliczalne :-)
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2011
beatkaaa119922 Pub 9 2012-02-05, 16:46
MarcinW
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2013
warczp Pub 20 2014-01-04, 17:51
Go
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2012
Wizytownik Pub 17 2013-05-04, 12:10
warczp
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2015
domimuseums Pub 47 2016-04-21, 20:16
domimuseums
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2014
domimuseums Pub 13 2016-01-26, 22:39
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne