Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: lata, panoramy, pocztowki, stare

Autor Wiadomo
Pocztówki stare /lata 60./ - panoramy
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2009-03-29, 23:20   Pocztówki stare /lata 60./ - panoramy
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza :-) /.

Pocztówki_panoramy1.jpg
Oran /1962/, Berno /lata 60. - czysta/, Lagos /lata 60. - czysta/, Budapeszt /1968/ - przebarwienia to wina skanu.
Plik cignito 47 raz(y) 183.82 KB

Ostatnio zmieniony przez gilus32 2010-02-27, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2009-09-26, 21:30   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Temat aktualny.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2010-02-27, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2010-02-27, 23:33   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wszystkie te piêkne pocztówki nadal do wziêcia ;-) .
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2011-12-06, 22:26   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Nadal aktualne (a pocztówki maj± po 50 lat).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-12-06, 22:51   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


By³bym zainteresowany t± kartk± pocztow± z Lagos.
Móg³bym prosiæ o jej od³o¿enie dla mnie?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2011-12-06, 22:55   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Od³o¿ona. Mam jeszcze 5 pocztówek z Lagos z pocz±tku lat 60. Czy by³by¶ zainteresowany?
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2011-12-06, 23:03, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2014-04-10, 23:54   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Podczas porz±dków temat odnalaz³ siê na nowo ;-) .
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2014-12-27, 23:04   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Nadal aktualne (pocztówka z Lagos równie¿).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-05-25, 20:26   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Chyba jeszcze mam.
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-05-25, 20:49   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dziêki Tobie Heniu dosta³em te wszystkie widokówki z Lagos a jak zobaczy³ mój S±siad t± powy¿sz± pocztówkê z Federal Palace Hotel to a¿ mu siê zakrêci³a ³za w oku bo przez kilkana¶cie dobrych miesiêcy tam mieszka³. Zreszt± napisa³ ca³kiem ciekawe wspomnienia z tego okresu. Czyta³em i jak kiedy wpadnie mi w rêce ta pozycja to chêtnie Ci j± po¿yczê. Oczywi¶cie wszystkie karty trafi³y w³a¶nie do Pana Mieczys³awa. Mam nadziejê ¿e z Tob± siê rozliczy³em?
Je¶li nie to muszê jakie¶ widokówki za³atwiæ.

ps. Dzi¶ przeje¿d¿a³ obok mnie PKS Wieluñ :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-12-03, 21:53   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Odnalezione - aktualne. Pytanie do Dominika: jakim¶ cudem jedna pocztówka z Lagos siê osta³a (FEDERAL PALACE HOTEL - lewa na dole), czy zostawiæ dla s±siada?
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2017-12-03, 21:54, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-03, 22:18   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nie, na razie dziêkujê.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-12-03, 22:24   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


OK.
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-09-02, 20:09   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Aktualne - uwaga: jest czarno-bia³y Budapeszt :-) .
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Pocztówki Kielce Lata 1950-1990
kukur90 Pocztówki - Polska 0 2018-01-29, 18:07
kukur90
Brak nowych postw Stare pocztówki z herbami
Go Identyfikacja 2 2010-04-11, 20:26
Go
Brak nowych postw stare pocztówki - czy to jest co¶ warte??
bgrzeniewska Pocztówki - Polska 0 2016-04-22, 12:52
bgrzeniewska
Brak nowych postw 2 stare pocztówki zgraaniczne, Rosja i Niemcy (?)
beatkaaa119922 Pocztówki - reszta ¶wiata 1 2017-04-08, 22:21
beatkaaa119922
Brak nowych postw Monety 1 z³. lata PRL-lu
alibaba Monety 0 2018-03-03, 17:39
alibaba

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne