Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: pietras

Autor Wiadomo
Pietras
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-01, 18:10   Pietras
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Witam.
Uzna³em ¿e czas by wreszcie siê przedstawiæ.
Wiêc nazywam siê Micha³,mieszkam na granicy Lublina(dos³ownie,przy ostatniej w t± stronê ulicy miasta a wokó³ pola i krzaki :-) ) i oprócz zbierania ró¿nych rzeczy interesujê siê histori±, szczególnie wojnami i uzbrojeniem, fantastyk± i lubiê te¿ te filmy i seriale science-fiction, w których jest sporo o broni :-)
Od zawsze mam sk³onno¶ci do zbierania ró¿nych rzeczy. To chyba dziedziczne.
Teraz wszystkie moje kolekcje zaprezentowane s± tu http://mojekolekcje.pl.tl/
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2015-08-30, 17:51, w caoci zmieniany 22 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
natala-figlara
[Usunity]

Wysany: 2010-06-01, 18:48   
  


Witamy, witamy w koñcu spis zbiorów widzê ;]


Pozdrawiam i ¿yczê udanych wymian!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2010-09-25, 11:29   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Ju¿ jest.Na razie tylko zapa³ki
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2011-06-19, 19:43, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2011-06-24, 15:40   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Ju¿ jest.Pe³na galeria wszystkich zbiorów.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2011-06-24, 16:56   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Fajne zbiory, Wielkie Bitwy fajnie siê prezentuj±. ;-)
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-04, 15:33   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Ju¿ jest moja strona http://mojekolekcje.pl.tl/ gdybym wcze¶niej wiedzia³ ¿e to takie proste.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-30, 18:34   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


No dobra, to w ramach rozruszania forum i zachêty do odwiedzenia lubelskich targów staroci, relacja z powiêkszenia siê kolekcji.

By³em dzi¶ na targach i poszczê¶ci³o mi siê. Cel by³ realistyczno-minimalny: zdobyæ 3 pude³ka zapa³ek, bo mia³em 997 :-) Czego tak s³abo? Poniewa¿ wskutek kompromisu miêdzy rannym wstawaniem w weekend a pój¶ciem na targi, przybywam tam ok 11, czyli za pó¼no. Trzeba byæ wcze¶niej, bo niektórzy handlarze szybko siê zwijaj± a od reszty s³yszy siê "Wcze¶niej mia³em tego wiêcej". Ale tym razem trafi³em nowo¶æ jakby na zamówienie- ca³e pud³o zapa³ek reklamowych :-D Wygrzeba³em wiêc, których nie mia³em(cena wg wielko¶ci, od z³otówki wzwy¿) a na innym straganie osta³y siê jeszcze dwie drewniane paczki z prl-u. Tak wiêc mam ju¿ ponad 1000 pude³ek :-D

Dodatkowo na ksi±¿kach trafi³a siê fajna ksi±¿ko-broszurka, w dzisiejszych czasach swobody dzie³o reakcyjne, no i oczywi¶cie jest nowa pocztówka-bilet wstêpu :-) . Wstêp 3 z³ ale targ ma dwie czê¶ci, p³atn± i bezp³atn±. Bezp³atna jest nawet lepsza. Tam mo¿na znale¼æ wszystko ale ja zapa³ki trafiam jako¶ tylko na p³atnej.

IMG_20150830_180605.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 150.07 KB

IMG_20150830_180354.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 142.33 KB

IMG_20150830_180320.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 181.74 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-30, 18:53   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawe fanty do kolekcji filumenistycznej.
Ksi±¿ka ma te¿ interesuj±cy tytu³ i nie wpisuje siê w dzisiejszy g³ówny nurt tzw. mainstream ale to pozycja z 1923 roku wiêc mo¿e mieæ ciekaw± argumentacjê. Daj cynk na PW jak j± przeczytasz i co o niej s±dzisz.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-10-22, 14:52   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Tym razem w Pradze mi siê poszczê¶ci³o, bo po pierwsze by³em, gdzie poprzednio nie mog³em i po drugie, nakupowa³em du¿o zapa³ek. Prawie wszystkie z Muzeum Technicznego, gdzie w sklepiku maj± elegancki wybór zapa³ek po 2 korony(dla porównania w Narodowym, tak tragicznym ¿e sami Czesi odradzaj± i¶æ, maj± gorszy wybór po 20 koron za pude³ko). Szczególnie ciekawe jest "Chlast Slast", gdy¿ u nas mówi siê odwrotnie i przez sz- "Szast-Chlast" :-)

z.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 168.8 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-10-22, 16:52   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ekstra te zapa³ki.
Co muzeum techniczne to techniczne ;-)
I odznaki maj± :-D

edit: po 2 korony? po oko³o 30 groszy?

Trzeba by³o wzi±æ po kilka sztuk na wymiany - s± naprawdê ³adne. I oryginalne. W stylu lat 70-tych...
Odznaka zreszt± te¿ fajna.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2015-10-22, 22:20, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-01-22, 16:21   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Od 2 koron. Te moje by³y chyba po 7. Wyprzeda¿ by³a :-) Nie bra³em wiêcej bo wiadomo jak ostatnio na forum jest. Nie ma z kim wymieniæ :-/
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-01-22, 16:25   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Odkry³em nowe zapa³ki w Biedronce. Kupi³em ju¿ dwa 10-paki ale chyba wci±¿ nie mam wszystkich i brakuje jednego pr±du i pc. Chyba specjalnie tak pakuj±, ¿eby by³y powtórki :-)

porady biedronka.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 255.8 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-02-16, 13:06   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Poszed³em rano po pieczywo itp. i wróci³em z du¿ymi zapa³kami z wyprzeda¿y w dziale kominek :-) Mam 1038 chyba pude³ek. Tak sobie bêdê tu liczy³ :-)

IMG_20160215_122908.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 291.42 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-02-16, 16:00   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Gratulacje! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-03-02, 18:29   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Dotar³ mój udany zakup z aukcji, chyba dlatego ¿e wystawione w innej kategorii ni¿ zwykle zapa³ki. Zestaw 100 zapa³ek hotelowych ze ¶wiata. Czy jest 100 i ile zostanie po odjêciu podwójnych jeszcze nie wiem. Wiem ju¿ za to, ¿e s± stare. Ten zapach zatêch³ego antykwariatu, lubiê to :-D

IMG_20160302_170307.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 284.27 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-03-02, 19:07   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Fajne i ciekawe... :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-03-03, 13:28   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Po odrzuceniu powtórek ze 101 zosta³y mi 62 pude³ka, prawie wszystkie z Emiratów i Dubaju :-) Wszystkie ze starych czasów, gdy szczytem reklamy by³ telefon/fax obok adresu i mapki. Teraz mam dok³adnie 1100 :-)

IMG_20160303_130024.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 291.84 KB

IMG_20160303_131313.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 283.34 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2016-03-03, 13:29, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-03-03, 15:08   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Super! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-04-26, 13:38   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Nowe zapa³ki z wymiany od kemustek. Warto by³o pój¶æ wreszcie na targ po walory w zamian :-) Aha, 1128 pude³ek

IMG_20160426_152347.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 193.21 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2016-04-27, 14:15, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-06, 14:09   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Bardzo fajny kupiony w internecie zbiór niemieckich zapa³ek i parê polskich. Czekolada, ¶mieciarka, samochody i inne :-) Mam 1160 pude³ek.

IMG_20160506_115417.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 298.07 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2016-05-09, 14:57, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-11, 11:04   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Po dotarciu ostatniego z szybkich wzmocnieñ kolekcji, czyli zapa³ek z wymiany z Marcinem W, mam 1185 pude³ek. Zdjêcia ju¿ nie zrobi³em, tylko na stronê posz³y. Teraz czekam na kontakt z muzeum, czy szybkie wzmocnienia siê op³ac± :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-18, 13:32   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


¦wietny rosyjski zestaw zapa³ek dosta³em od betewu :-) Ju¿ dotar³ a ja jeszcze muszê poczekaæ ze swoj± przesy³k±. Nie spodziewa³em siê tak szybko zdobyæ nastêpnego z moich ulubionych rosyjskich zestawów, zw³aszcza ¿e to rosyjskie collections jest martwe. Teraz mam 1214 pude³ek :-)

IMG_20160518_150227.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 105.88 KB

IMG_20160518_150057.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 287.77 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-05-18, 14:16   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ale ekstra! :-D

Sk±d to betewu wydoby³? ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-19, 10:13   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Nie wiem. Oby wydoby³ jeszcze jakie¶ :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
betewu 

Poland

Wiek: 46
Posty: 316
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2016-05-23, 19:52   
  Rodzaj kolekcji: bilety, stemple turystyczne


Fajnie, ¿e siê podoba. Ju¿ zaczynam rozgl±daæ siê za nastêpnymi ;-)
_________________
Moja kolekcja:
www.tomas-tickets.blogspot.com
Zapraszam!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-29, 12:08   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Na targu staroci z³apa³em super okazjê. Rosyjski zestaw za grosze. Tak bywa z zapa³kami, ¿e nie wiedz± co maj± i zadowoleni ¿e posz³o :-) Do tego jeszcze nowo¶æ- ruscy ze s³odyczami. Super targ w tym miesi±cu :-D 1232 pude³ek.

IMG_20160529_133905.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 257.62 KB

IMG_20160529_133949.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 264.27 KB

_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2016-05-29, 12:09, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-05-29, 16:15   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Piêkne! Ciekawa tematyka.
Podoba mi siê ten piêkny szyszak husarski - dos³ownie jak na odznace z Muzeum Wojska Polskiego :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-29, 16:21   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Szyszak husarski by³ te¿ bojarski. Dobry he³m do zdobienia i pokazywania siê :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-05-29, 16:39   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dok³adnie :-D

Mia³em siê spytaæ - co to za ma³e zapstry? Ile tam zapa³ek wchodzi³o i musia³by byæ tyciunie...? Takie tyci, tyci, króciutkie :-D

zapstry pietrasa.jpg
Plik cignito 3720 raz(y) 21.84 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-05-30, 08:40   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


W ksi±¿eczkowych s± dwa rzêdy zapa³ek p³askich, takich mini patyków od lodów i to bardziej ozdoba, bo ciê¿ko tak± wyj±æ i zapaliæ :-) A w mini pude³kach s± miniaturowe zapa³ki, przeciêtnie 10 sztuk.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw pietras
Go P 51 2020-12-08, 07:58
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne