Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: prlu, roznosci

Autor Wiadomo
[Offer] Ró¿no¶ci z PRL-u
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-03-08, 19:32   [Offer] Ró¿no¶ci z PRL-u
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Jak w temacie - dwie naszywki (?) z czasów PRL (¶ci¶lej z roku 1974 - czas zdobycia :-) ). S± przeznaczone chyba do przyszycia, ale pod³o¿e jest z elastycznego plastyku (ceraty?), wiêc mo¿e do przyklejenia (?). Na pewno nie s± tak piêkne jak wspó³czesne naszywki wojskowe, stra¿y miejskich, agencji ochrony czy innych formacji, ale ten element zabytku :-) . Dla roczników 1989+ : SZSP to Socjalistyczny Zwi±zek Studentów Polskich (st±d ta ksi±¿ka :-) ). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.

Naszywki_PRL.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 75.86 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-05-12, 13:38   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Je¶li kto¶ pamiêta lata 80. (ubieg³ego stulecia oczywi¶cie) i g³ówny asortyment pó³ek sklepowych (w sklepie spo¿ywczym) to wie czemu na etykietce od piwa nadrukowano etykietê zastêpcz± octu ;-) .

Zastêpcza_a.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 19.72 KB

Zastêpcza_b.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 19.69 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-05-12, 14:01   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Ponoæ Pa³acu Kultury jako symbolu PRL-u ma wkrótce nie byæ, wiêc w tym temacie - bilet na przejazd wind± (tam i z powrotem :-) ) na 30 piêtro Pa³acu Kultury z roku 1971 (sam wje¿d¿a³em).

Pa³ac_Kultury_1971.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 27.04 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-05-12, 16:02   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


I jeszcze cud techniki z roku 1974 - suwak logarytmiczny (protoplasta kalkulatora, porz±dna firma - Skala :-) ).

Suwak_logarytmiczny.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 258.75 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-05-12, 17:10   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


I nawet, tak jak kalkulator, z elementami "elektrycznymi" ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
dick 

Poland

Wiek: 51
Posty: 499
Skd: Tarnowskie Góry
Wysany: 2018-05-17, 17:01   
  Rodzaj kolekcji: polskie kapsle piwne/otwieracze polskich browarów/pocztówki Tarnowskich Gór


gilus32 napisa/a:
I jeszcze cud techniki z roku 1974 - suwak logarytmiczny (protoplasta kalkulatora, porz±dna firma - Skala :-) ).


Mam znajomego, który kolekcjonuje suwaki logarytmiczne. Pewnie by³by zainteresowany - có¿ by¶ chcia³ za te cudo?
_________________
Mam na wymianê | Poszukujê
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-05-17, 18:00   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Mo¿e uda mu siê jaki¶ autograf zdobyæ (je¿eli jest z Tarnowskich Gór - to na przyk³ad Tomasz Na³êcz - http://www.tarnowskiegory...a_Gornym_Slasku ), chyba ¿e jaka¶ pocztówka wieluñska lub z Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-06-13, 20:04   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Ulotka (dwustronna) wykonana metod± powielaczow± z narady studenckich dziennikarzy radiowych w 1976 roku we Wroc³awiu oraz program (kilkadziesi±t stron :!: ) z festiwalu Jazz nad Odr± z tego samego roku z reklam± Pepsi na ok³adce (dla m³odzie¿y - Wroc³aw le¿a³ w strefie Pepsi, za¶ Warszawa - Coca-Coli) i przepysznymi reklamami w ¶rodku (Len zdobi Ciebie i Twój dom) oraz rysunkami Henryka Sawki - polecam !. Programu ju¿ nie ma.

SZSP.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 235.03 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2018-06-26, 22:46, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-06-13, 20:22   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


I jeszcze jedno - kultowy napój epoki PRL-u, czyli wino owocowe marki "Wino" popularnie nazywane jab³olem, jabolem, jabcokiem, ewentualnie pieszczotliwie kwachem (m³odzi chemicy doczytaj± na etykiecie stempelek "Zawarto¶æ SO2 do 200 mg" i wszystko jasne :-) ). Nazywano go równie¿ tajemniczo J-17 (w nawi±zaniu do s³ynnego w owym czasie superagenta J-23), za¶ 17 - to by³a jego pocz±tkowa cena. Na etykiecie poni¿szej z roku 1974 widnieje cena - 30 z³ (st±d zapewne równie¿ pochodz±ce z owych czasów powiedzenie funkcjonuj±ce na zabawach ludowych - "chodz± wie¶ci, ¿e po trzydzie¶ci"). £adne by³o, ale ju¿ uby³o (ani cz³owiek nie czuje, jak mu siê rymuje).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2018-06-26, 22:47, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-06-13, 20:33   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wydaje mi siê, ¿e widzia³em równie¿ etykiety z piecz±tk± "Zawarto¶æ SO2 w normie".
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-06-14, 04:54   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


gilus32 napisa/a:
I jeszcze jedno - kultowy napój epoki PRL-u, czyli wino owocowe marki "Wino"

Znajoma jako dziecko mia³a okazjê obserwowaæ w ubikacji prawdopodobnie w³a¶nie tak± butelkê zawieraj±c± wodê do podlewania kwiatków. Zaczyna³a siê wtedy uczyæ czytania.
Siedz±c na "tronie" literowa³a W - I - N - O, W - I - N - O, W - I - N - O, W - I - N - O, WINO!!
I by³o to pierwsze s³owo (lub jedno z pierwszych), które nauczy³a siê czytaæ :-D
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
buchen 

Germany

Wiek: 65
Posty: 75
Skd: Buchen
Wysany: 2018-06-14, 07:04   PRL
  Rodzaj kolekcji: monety,stare zegary i zagarki,stare aparaty fotograficzne nie cyfrowe


Witaj
interesuje mnie program oraz nalepka na wino.
Moze dalej na PW ?
Krzysztof
_________________
Obszar moich zainteresowan kolekcjonerskich to monety polskie,niemieckie,rosyjskie,austriackie oraz tzw."notgeldy".Oprocz tego stare aparaty fotograficzne nie cyfrowe,zegarki tradycyjne nie na baterie oraz ordery,odznaczenia i medale.
Ostatnio zmieniony przez buchen 2018-06-14, 07:04, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-07-14, 20:46   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Takie ulotki z piwnicy (lata 70. ubieg³ego wieku). Czaruj±cy jest ten ustêp na dole kloacznym (rok 1973), "Higieniczne ABC nowoczesnego rolnika" to kilkana¶cie hase³ (min. "Bielizna osobista powinna byæ zmieniana przynajmniej raz w tygodniu, a po¶cielowa raz w miesi±cu.") Ni¿ej ulotka SKO (plan lekcji na drugiej stronie) i sk³adana ulotka o niebezpieczeñstwach czyhaj±cych na dzieci (wypadki).

Ulotki1.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 241.49 KB

Ulotki2.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 203.79 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2018-07-14, 22:17, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2019-05-08, 21:36   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Mam tak± schy³kow± (schy³ek PRL - ze stanu wojennego) rzecz - chusta z symbolem PRON-u (kto zbiera ten wie :-) ). Ma to wymiar ok. 30 x 50 cm, drobno z±bkowane brzegi, materia³ cienki (nie mam pojêcia co to, ale jedwab chyba nie :-) ).

Chustka_PRON.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 144.94 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2019-05-08, 21:38, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw [Offer] [Offer] Pami±tki sportowe wymieniê za odznaki sport
Marcin Medale, odznaki, piny 3 2016-09-03, 22:18
domimuseums
Brak nowych postw [Offer] [Offer]Album + Naklejki Euro 2016
Acent Plakaty, zdjêcia, naklejki 2 2019-01-26, 10:21
Acent
Brak nowych postw [Offer] 2 z³, 5 z³
r4kk Monety 1 2019-02-10, 22:30
r4kk
Brak nowych postw [offer] ró¿ne
1piotrek1 Dodatki z czipsów 1 2019-04-15, 07:27
1piotrek1
Brak nowych postw [Offer] ró¿ne
r4kk Odznaki, piny, przypinki 2 2019-02-10, 22:34
r4kk

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne