Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: lynx007

Autor Wiadomo
lynx007
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2013-11-28, 22:02   lynx007
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Nazywam siê S³awek i kolekcjonerem jestem odk±d pamiêtam.

Od jakiego¶ czasu moim g³ównym tematem s± rysie. Zbieram absolutnie wszystko z rysiami - monety, banknoty, pocztówki, znaczki, piecz±tki, zak³adki do ksi±¿ek, kalendarzyki, czasopisma, ksi±¿ki, ulotki, zabawki, figurki, magnesy, karty telefoniczne, wizytówki, naklejki, plakaty, naszywki, piny i inne przypinki, gry i karty z gier, etc - krótko mówi±c wszystko.

Zbieram te¿ karty telefoniczne:
- polskie magnetyczne i chipowe (w sumie brakuje mi ok 130)
- tematyczne:
* rysie
* puzzle
* erotyka
* sowy

Je¶li masz co¶ co mog³oby mnie zainteresowaæ - pisz. Mam ca³± masê rzeczy na wymianê, trudno nawet wymieniæ wszystkie tematy.
Je¶li chcesz siê wymieniæ a nie masz nic z powy¿szej listy - pisz. Mo¿e masz co¶ co mo¿e zainteresowaæ moich znajomych (trzeba sobie pomagaæ).

Jestem te¿ zainteresowany ksi±¿kami Terrego Pratchetta (¦wiat Dysku):
- Ostatni kontynent
- Ostatni bohater
- Niewidoczni akademicy
- Trollowy most
- Rybki ma³e ze wszystkich mórz
- Trzy wied¼my
- Maskarada
- Carpe jugulum
- Zimistrz
- W pó³noc siê dzieje
- ¦mieræ i co potem nadchodzi
- Kosiarz
- Z³odziej czasu
- Stra¿ nocna
- £ups!
- Niuch
- Gdzie jest moja krówka
- ¦wiat kupek
- Teatr okrucieñstwa
- Potworny regiment
- ¦wiat finansjery
- Nauka ¦wiata Dysku III
- Nauka ¦wiata Dysku IV


Potrzebujê te¿ poni¿sze filmy na DVD (wydania pe³ne lub gazetowe):
- W³adca Pier¶cieni: Dwie Wie¿e
- W³adca Pier¶cieni: Powrót Króla
- Lataj±cy Cyrk Monty Pythona
- Monty Python i ¦wiêty Graal
- ¯ywot Briana
- Pere³ki Monty Pythona (Eric Idle, Michael Palin)
- Rybka zwana Wand±
- Matrix
- Skazani na Shawshank
- Bêkarty wojny
- Martwica mózgu
- Footloose
- Trainspotting
- Skyfall
- Listy do M.
- American Pie
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
Ostatnio zmieniony przez lynx007 2014-04-26, 08:22, w caoci zmieniany 3 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2014-02-01, 09:49   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Poni¿ej parê fotek z mojej kolekcji. Oczywi¶cie nie wszystkie rodzaj przedmiotów zosta³y tu wymienione (brakuje ulotek, zabawek, etykiet, kart do gry, gier, czasopism, broszurek, plakatów), a spo¶ród wymienionych jest tylko czê¶æ kolekcji (brakuje czê¶ci monet, pocztówek, przypinek, losów loterii).
Je¶li kto¶ ma co¶ z rysiami czego nie ma na poni¿szych zdjêciach - proszê o kontakt.

piny.JPG
Plik cignito 11066 raz(y) 62.32 KB

naszywki.JPG
Plik cignito 11066 raz(y) 29.96 KB

znaczki_3.JPG
Plik cignito 11066 raz(y) 58.17 KB

banknoty.JPG
Plik cignito 11066 raz(y) 33.08 KB

karty_tel_3.JPG
Plik cignito 11066 raz(y) 60.99 KB

przypinki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 64.64 KB

wizytowki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 29.38 KB

pieczatki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 41.19 KB

naklejki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 69.34 KB

zakladki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 83.94 KB

magnesy.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 66.11 KB

kalendarzyki.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 76.16 KB

losy_1.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 56.16 KB

pocztowki_1.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 95.1 KB

znaczki_2.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 96.28 KB

znaczki_1.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 103.01 KB

monety.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 70.23 KB

karty_tel_2.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 88.8 KB

karty_tel_1.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 99.2 KB

_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-02-01, 10:47   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Bardzo ciekawa kolekcja. Gratulujê! :-D

Najbardziej mi siê podobaj± odznaki.
Z tych metalowych pinów na górze zdjêcia to odznaki czechos³owackie z zoo? Mo¿e napisaæ jakie to jest zoo?
Mo¿e masz jakie¶ dublety tych odznak?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2014-02-01, 21:29   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Dziêki!
Je¶li chodzi o piny z pierwszego rzêdu to wszystkie pochodz± z ZOO w Tallinie. Niestety nie posiadam ¿adnej na wymianê.
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-02-01, 22:34   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Bardzo ³adne te odznaki.

Gdyby¶ co¶ trafi³ z muzeum lub zoo to daj znaæ - ja bêdê szuka³ czego¶ z rysiem.

Czy jakie¶ figurki rysia te¿ Ciê interesuj±?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2014-02-01, 23:03   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Jasne - bêdê pamiêta³ o odznakach z muzeów i zoo dla ciebie.
Oczywi¶cie figurki z rysiami równie¿ mnie interesuj±.
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
betewu 

Poland

Wiek: 46
Posty: 316
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2016-03-21, 12:23   
  Rodzaj kolekcji: bilety, stemple turystyczne


S³awku
31.03. likwidowane jest Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Jest tam skansen na którym zobaczyæ mo¿na takie cudo jak na za³±czonym zdjêciu. Poniewa¿ nazywa siê "Parowóz Ry¶ 1541" to mo¿e bêdziesz zainteresowany, aby go przygarn±æ do w³asnej kolekcji? :mrgreen:

50.jpg
Plik cignito 9520 raz(y) 94.87 KB

_________________
Moja kolekcja:
www.tomas-tickets.blogspot.com
Zapraszam!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-03-21, 13:44   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


O rany, nie zwróci³em uwagi na tê nazwê! :-D
Mieæ tak± ciuchciê w±skotorow± w ogródku - bezcenne! :mrgreen:
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-03-21, 18:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Na ile pozna³em zapatrywania S³awka to sama nazwa "Ry¶" nie wystarczy.
Ale gdyby lokomotywa mia³a kszta³t rysia...
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-03-21, 18:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


My¶lê ¿e siê da zrobiæ :-D
Dwa dni i bêdzie ciuchcia wygl±da³a jak ry¶.

S³awku, widzia³e¶ u mnie ju¿ tê odznakê z rysiem dla Ciebie?

¦rodkowa br±zowa do oddania bo mam dublet.
Polujê na resztê ale ciê¿ko je wzi±æ z zaskoczenia... ;-)

rysio2.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 79.48 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-03-22, 19:40   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Hej
Przemek ma racjê - lokomotywa musia³aby byæ w kszta³cie rysia, lub mieæ rysia fabrycznie namalowanego ¿ebym móg³ do³±czyæ j± do kolekcji :mrgreen:
Dominik: oczywi¶cie jestem zainteresowany odznak±. Póki co nie mam ¿adnej odznaki z tej serii.
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-06-23, 07:44   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Za namow± Dominika i Przemka - dzielê siê informacj±:
Wczoraj (22.06.2016) w telewizji ¶niadaniowej "Dzieñ Dobry TVN" zosta³ wyemitowany materia³ na temat mojej kolekcji rysi. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia:
http://dziendobry.tvn.pl/...sie,205676.html
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-06-23, 07:46   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Polecam - wywiad zrobiony profesjonalnie.
I Ry¶ w podkatowickim lesie ca³kiem gro¼ny ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-06-23, 07:47   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


lynx007 napisa/a:
Przemek ma racjê - lokomotywa musia³aby byæ w kszta³cie rysia, lub mieæ rysia fabrycznie namalowanego ¿ebym móg³ do³±czyæ j± do kolekcji :mrgreen:

A fant z tropem (odciskiem ³apy) pasuje do Kolekcji?
(Póki co nic takiego nie mam, ale chcia³bym wiedzieæ).
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-06-23, 07:54   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


warczp napisa/a:

A fant z tropem (odciskiem ³apy) pasuje do Kolekcji?


My¶lê ¿e tak. W sumie to juz nawet mam dwa takie fanty - saszetka po cukrze oraz drewniany odcisk ³apy (wykonany chyba w skali 1:1)
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-06-23, 09:26   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Gratulacje! :mrgreen:

Jest i forum! Nasze forum.
Do tego te Twoje fanty i ciekawy sposób opowiadania. Rewelacyjny materia³! :-D
Polecam!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-06-23, 20:33   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Super :-) Sami ciê znale¼li, czy siê zg³osi³e¶ gdy szukali do tematu?
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-06-24, 08:19   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


;-)
Ju¿ Nim zainteresowa³y siê odpowiednie s³u¿by :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-06-24, 08:21   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


O w mordkê... lynx007 nada³ namiary na mnie, zadzwonili ale jestem s³abym materia³em operacyjnym bo odpu¶cili... ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-06-24, 15:33   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Ja siê nie zg³asza³em - sami mnie znale¼li... A jak? Przez nasze Forum, a konkretnie przez nasz± gazetkê w której Pani Dziennikarka znalaz³a artyku³ na temat moich rysi.
Napisa³a do mnie maila ale nada³a taki temat ¿e mail wyl±dowa³ w spamie - a stamt±d bez czytania w koszu...
Niestrudzona dziennikarka napisa³a po jakim¶ czasie do naszych Adminów z pro¶b± o pomoc w kontakcie - no i wtedy ju¿ nie przegapi³em wiadomo¶ci :-D
A potem to posz³o szybko - kilka rozmów telefonicznych, przyjazd ekipy na 5h do mnie do domu (przypominam ¿e wyemitowany materia³ to nieca³e 5 minut) - no i po jakim¶ czasie emisja :-)

Ogólnie - ciekawa przygoda :-)

P.S. No i mamy kolejny powód aby reaktywowaæ nasz± gazetkê - w ten sposób mo¿e kolejne kolekcje bêd± wypromowane, a nasze Forum na tym zyska
:-D
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2016-06-24, 17:54   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Gratulujê!!! :mrgreen:
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2016-06-24, 19:18   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Super sprawa. Ja mia³em kiedy¶ wystawê w Muzeum Przyrody w Drozdowie swoich nietoperzy.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2016-06-25, 12:05   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


To mo¿e teraz zrób stronê www kolekcji? Dzi¶ bez tego to ciê¿ko no i nastêpni bêd± mieli ³atwiej z kontaktem :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2016-06-25, 13:34   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Strona to chyba nie ta kategoria wiekowa, ale trochê jest tutaj: http://www.web-album.org/pl/profile/
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-06-25, 13:45   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Ta karta wpasowuje siê w rysia?

karty_tel_3_7602.jpg
Plik cignito 9176 raz(y) 20.55 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2016-06-25, 15:38   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Za d³ugie uszka, za ma³o centek.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-06-27, 07:44   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Nad stronk± pracowa³em ju¿ jaki¶ czas temu. By³a prawie gotowa - ale chcia³em j± dopracowaæ zanim opublikujê, no i efekt jest taki ¿e w miêdzyczasie zdoby³em kolejne 300 rysi (których ju¿ nie sfotografowa³em) a stronka nadal nieopublikowana. Czyli teraz czeka mnie znowu sporo pracy ¿eby jej publikacja mia³a sens.

warczp - niestety jest to karakal (czyli ry¶ stepowy / ry¶ pustynny), a tych nie zbieram gdy¿ rysiami s± tylko z nazwy.
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2016-09-27, 21:35   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Czy wizytówka Ryszarda Rysia, znanego mi osobi¶cie, bez rysunku zwierzaka, interesuje?
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2016-09-27, 22:12   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Dziêki, ale nie - przedmiot interesuje mnie tylko wtedy gdy jest na nim wizerunek rysia.
Swojej wizytówki (firmowej, bez rysunku) te¿ do kolekcji nie w³±czy³em... :-)
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-10-02, 16:21   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


S³awku, nie wiesz mo¿e czy to od Twojej judoki nie odpad³a taka naszywka?
Bo jak tak, to ja ju¿ oddajê... :-D

DSCN3777.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 104.66 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw lynx007
Go L 62 2021-01-09, 20:12
warczp

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne