Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: gdzie, itp., monet, szukac

Autor Wiadomo
gdzie szukaæ monet itp.
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-05, 07:55   gdzie szukaæ monet itp.
  


Witam

Zaczynam przygodê z wykrywaczem metali i mam kilka pytañ :

1.Gdzie szukaæ monet,³usek itp. , chodzi mi o miejscowo¶æ
2.W jakich miejsca najczê¶ciej mogê znale¼æ monety, ³uski itp.
3.Za jak± cenê powinienem kupiæ wykrywacz metali
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-05, 22:07   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Jakie¶ 40-50 lat temu, kiedy moja miejscowo¶æ nie by³a rozbudowana, podczas zabaw z kolegami w pobli¿u lasu znajdowali¶my kwadraciki prochu i ró¿nego rodzaju ³uski. Choæ moja miejscowo¶æ siê rozbudowa³a, nadal dostêp do lasu jest i my¶lê, ¿e jakby dobrze poszukaæ, co¶ mo¿na by jeszcze znale¼æ.
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-06, 11:49   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


W Polsce dziêki pokrêconej i tragicznej historii mo¿esz szukaæ wszêdzie. Monety, ³uski i inne pochowane czy pogubione rzeczy mo¿na trafiæ na ka¿dym polu. A to miejsca, których okolice trzeba sprawdziæ zawsze:
-samotne drzewa
-samotne kapliczki
-samotne g³azy
Ale to nie jest wcale takie fajne zajêcie jak siê wydaje. Nie sztuka kupiæ wykrywacz. Trzeba mieæ czas, cierpliwo¶æ i szczê¶cie, ¿eby unikn±æ awantur z lud¼mi, co sami dupy nie rusz± ale innym kopaæ nie pozwol±. A z bajerów w wykrywaczach przydatny jest tylko wska¼nik g³êboko¶ci.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-06, 12:54   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Masz racjê Pietras. Ju¿ widzê te stare babcie-tercjarki, jaki podnios³yby krzyk, gdyby trzeba by³o kopac pod kapliczkami :lol:
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-06, 17:25   
  


szczerze mówi±c kiedy¶ podczas remontu wokó³ ko¶cio³a znalaz³em 4 monety z 2 wojny i 2 ³uski
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-06, 17:41   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Ciesz siê, ¿e nie dosta³e¶ po g³owie od ksiê¿ulka albo moherowych beretów :mrgreen:
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-07, 15:46   
  


heh szczerze mówi±c w tedy nie mia³em wykrywacza i szuka³em na oko :-)
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-08, 19:26   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Kapliczki to opcja dla ryzykantów, no chyba ¿e takie na skrzy¿owaniach na le¶nym odludziu. Takie mo¿na by noc± spokojnie omiataæ. Najmniej ryzykowne s± zwyk³e pola daleko od szos.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-08, 19:52   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Albo lasy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-08, 21:08   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Albo ³±ki :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-09, 09:58   
  


ju¿ mam wyznaczone kilka starych ziem , na których kiedy¶ by³y domy :)
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-09, 12:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dzisiaj kolega opowiada³ ¿e tawerny, zajazdy, przydro¿ne karczmy - to te¿ podobno ciekawe miejsca do poszukiwañ...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-09, 13:41   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Acha..... w kieszeniach bywalców :-D
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-09, 16:45   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Kieszeniach, samochodach, pokojach... :-D
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-09, 16:55   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Pietras, zapomnia³e¶ jeszcze o kolekcjonerach-zbieraczach, no i o muzeach :lol:
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-09, 19:25   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nadto siê nie wg³êbiajcie w temat bo 4kalif jeszcze opacznie Was zrozumie :-P

Pisa³em o starych, przedwojennych zajazdach i karczmach :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-09, 19:32   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Ok. Ju¿ wiêcej grzechów nie pamietam. :mrgreen:
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-10, 09:21   
  


:mrgreen: a wy macie wykrywacze ?
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-10, 09:30   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ja mam w oczach... ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-10, 13:14   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Ja mam, bo jak mówi³em to jest najprostsze. Mo¿e na emeryturze zajmê siê tym na powa¿nie :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-10, 15:51   
  


a co my¶licie o niskim poziome Wis³y jest szansa co¶ znale¼æ ?
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-10, 15:59   
  


i jeszcze za ile powinienem kupiæ wykrywacz metali ( na pocz±tek) , tylko proszê mi nie pisaæ 2000z³ czy , co¶
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-10, 17:07   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Kiedy¶ by³y takie chiñskie niby zabawkowe wykrywacze. Mia³y wska¼niki g³êboko¶ci i ¿elazo-inne, rozsuwany stela¿ i kosztowa³y do 100 z³. Tylko nie siêga³y wiêcej ni¿ na 50 cm i jak siê zepsu³y to koniec, no ale na monety i pocz±tek to wystarczy. Sam ¿a³owa³em ¿e takiego nie kupi³em bo wska¼nik g³êboko¶ci to idealna rzecz. Nie wiem czy jeszcze takie s±.

I nie ma co siê podniecaæ ¿e firmowe i zasiêg wielki, bo ka¿dy wykrywacz dzia³a tak samo. A jak tak samo to po co przep³acaæ.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-10, 18:03   
  


a wy¶lesz mi na pw linki do jaki¶ aukcji
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-10, 19:16   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nie tylko Wis³a ma niski poziom wody - dop³ywy równie¿...
Mo¿e warto w tych mniejszych.
W samej Warszawie du¿o ciekawych rzeczy siê pokaza³o od mostu Kierbedzia do statku pasa¿erskiego Bajka z tego co s³ysza³em i widzia³em.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-11, 08:39   
  


nie to trochê daleko jakie¶ 7,5 h
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-11, 16:12   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Jakie¶ kawa³ki mostu Kierbedzia wydoby³ IBDiM w czasie tego jak by³ najni¿szy stan wody w 2011 roku:
http://www.ibdim.edu.pl/i...ostu-kierbedzia
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
beatkaaa119922 


Poland

Wiek: 30
Posty: 608
Skd: Bialystok
Wysany: 2015-08-11, 16:18   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wizytówki z kotami


Kiedy¶, ju¿ kilka ³adnych lat temu jaki¶ cz³owiek szuka³ te¿ czego¶ ciekawego w mojej wiosce, i znalaz³.... kilka niewybuchów z czasów wojny, ciekawie by³o i z obaw± czekali¶my a¿ to zabior± od nas hi hi
Nie ma co siê dziwiæ bo moja wioska to by³o miejsce staræ wojennych, a i pewnie rzeka Narew kryje co¶ ciekawego, niemcy i rosjanie most na rzece nieraz palili :p
Chyba muszê namówiæ brata na kupno wykrywacza to mo¿e i my co¶ ciekawego znajdziemy hi hi, oby nie niewybuchy :p
_________________
Moja kolekcja biletów komunikacji miejskiej ->www.bileciki.info
Moje przedmioty na wymianê
Ostatnio zmieniony przez beatkaaa119922 2015-08-11, 21:49, w caoci zmieniany 2 razy  
 
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2015-08-11, 17:33   
  


u mnie w mie¶cie te¿ by³y walki i znajdowano pociski z czo³gów :)
 
     
Eworu 

Poland

Wiek: 25
Posty: 117
Skd: D±browa Górnicza
Wysany: 2015-08-16, 17:00   
  Rodzaj kolekcji: Breloki


Sam te¿ siê tym tematem interesowa³em i trochê informacji z ró¿nych stron zebra³em. Osobi¶cie nie chodzê z wykrywaczem bo na razie brakuje mi na niego pieniêdzy-bo czas i miejsca s±. :D. Tak jak ju¿ Ci pisali inni-szukaæ trzeba wszêdzie. Ludzie pracuj±c na polu gubili ró¿ne rzeczy wiêc s±dze ¿e nigdy z pustymi rêkami nie wrócisz. Najlepiej jest oczywi¶cie szukaæ w miejscach gdzie by³y kiedy¶ domy, wzd³u¿ dróg lub znale¼æ stare wysypiska ¶mieci. Do szukania zburzonych domów polecam t± stronkê zamki.pl/?dzial=mapa . Kilkasz u góry w Mestischblatt który nak³ada archiwalne mapy na istniej±ce. W przypadku mojego miasta s± to mapy z 1930 roku. Potem co chwila w³±czasz i wy³±czasz porównuj±c ze stanem obecnym. Mo¿na siê z nich dowiedzieæ masy ciekawych rzeczy-wiêkszo¶ci miejsc z tych map nie znajdziesz w ksi±¿kach. Wracaj±c do samych poszukiwañ. Problemem nie s± w³a¶ciciele pola. Zawsze mo¿esz spróbowaæ siê dogadaæ ¿e podzielicie siê znaleziskami 50/50 a w zamian w³a¶ciciel pozwoli Ci przekopaæ ca³e pole(i nikt siê do Ciebie nie przyczepi). Interes dla niego swietny bo je¶li ju¿ zebra³ plony to po prostu siada w domu i czeka na gotowca. W±tpie ¿eby sta³ Ci nad g³ow± i patrzy³ co wykopujesz wiêc przy podziale mo¿esz zachowaæ najlepsze fanty dla siebie. O wiele gorsza sprawa jest z policj±. W my¶l polskiego prawa przyw³aszczanie zabytków, tak¿e tych wykopanych jest niezgodne z prawem bo s± one w³asno¶ci± pañstwa. Tak samo z broni± czy niewybuchami. Uprzedzam- ja nie mam na tym polu ¿adnych do¶wiadczeñ. Ca³± wiedzê posiadam z forów poszukiwaczy. Polecam Ci przejrzeæ tego typu strony-wyja¶ni± Ci wszystko lepiej ni¿ my. Ja osobi¶cie polecam fanpage na Facebooku facebook.com/magazynposzukiwacze?fref=ts
Ostatnio zmieniony przez Eworu 2018-08-28, 12:40, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Gdzie te widokówki...
Go Pub 3 2011-01-16, 00:07
pennywise
Brak nowych postw Gie³dy - gdzie?
MarcinW Gie³dy 16 2017-12-03, 23:57
banan
Brak nowych postw Gdzie kolekcjonujecie bilety km?
Go Pub 4 2011-09-11, 11:21
warczp
Brak nowych postw Gdzie przechowywaæ moje kolekcje ?
sekut1626 Pub 2 2014-03-17, 19:54
sekut1626
Brak nowych postw Identyfikacja monet
kemustek Identyfikacja 2 2012-03-16, 17:02
kemustek

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne