Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: carycek1

Autor Wiadomo
Carycek1
Carycek1 


Poland

Wiek: 33
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2019-03-23, 06:21   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


warczp napisa/a:
Moje gratulacje!! 🤗
To który kontynent teraz? 😊


Dziêki :) Teraz pewnie czas na Azjê i Afrykê. I oczywi¶cie pañstwa, które ju¿ nie istniej±.

Macedonia Pó³nocna - fakt :) istnieje od 2019, choæ to po prostu dawna Macedonia :)

W sumie to jeszcze , dla pe³nego obrazu, brakuje nieuznawanego Naddniestrza i istniej±cego przez 1 dzieñ Krymu
(zd±¿yli jednak wydaæ 1 bloczek znaczkowy), czy samozwañcze republiki we wsch. Ukrainie.

Jako ciekawostka, swoje znaczki, choæ osobnymi pañstwami nie s±, wydaj± wyspy, jak Gotlandia, czy Madera.
Jednak w katalogach s± ujmowane oddzielnie :)
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Carycek1 


Poland

Wiek: 33
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2019-04-22, 15:13   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Jako, ¿e podobno ju¿ dzia³a nasze internetowe Muzeum FKRN, zapraszam do wspólnego ogl±dania starych znaczków.

Na pierwszy ogieñ - Bu³garia, okres 1900 - 1920.
Dolny pasek zajmuj± znaczki z 1905r. Górne z 1911 r. (jednolita seria) oraz pojedyncze z 1921 (z wizerunkiem króla) oraz z 1927 (wizerunek bu³garskiego god³a - lwa).
Skrajnie po prawej u góry - znaczek urzêdowy z 1944r., pozostaj±cy formalnie w u¿yciu do 1947r.

W³adc± Bu³garii pozostawa³ król Ferdynand I. Bu³garia w tamtym okresie by³a stosunkowo m³odym pañstwem - odzyskuje niepodleg³o¶æ w 1878r. spod wieloletniego zaboru tureckiego, wskutek pomocy carskiej Rosji. Je¶li pamiêtacie "Lalkê" B. Prusa, to w³a¶nie na tej wojnie gigantycznie wzbogaci³ siê g³ówny bohater Stanis³aw Wokulski, organizuj±c dostawy dla armii rosyjskiej. Bu³garia w 1914r. dokona³a zwrotu sojuszniczego - stanê³a po stronie tzw. pañstw centralnych (Niemcy, Austro-Wêgry, Turcja - tak, niedawny zaborca Bu³garii) - walcz±c przede wszystkim przeciwko Serbii i Rumunii.

Je¶li podoba siê Wam taka forma "muzeum", to bêdê wrzuca³ zdjêcia znaczków, zw³aszcza starszych (to moje ulubione) wraz z krótkim fleszem o tym, co dzia³o siê wtedy w danym pañstwie.

Bulgaria.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 69.1 KB

_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
Ostatnio zmieniony przez Carycek1 2019-04-22, 15:14, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-04-22, 19:53   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Jasne, ¿e jest to ciekawe!

Nie jestem historykiem, ale czyta³em ostatnio artyku³ o bu³garskiej broni pancernej z II W¦ i by³ tam przywo³ywany car. Mo¿liwe, ¿e na Twoim znaczku z 1921 roku jest nie tyle król co car.

Za Wikipedi±:
"W 1886 roku rosyjscy oficerowie wymusili abdykacjê ksiêcia Aleksandra I. W 1879 roku ksiêciem zosta³ Ferdynand I Koburg – bratanek króla Portugalii Ferdynanda II. W 1908 roku zosta³ on królem niezawis³ego królestwa Bu³garii, a nastêpnie og³osi³ siê carem. Na skutek wojen ba³kañskich (1912–1913) Bu³garia utraci³a znaczn± czê¶æ terytorium, dlatego te¿ przyst±pi³a do I wojny ¶wiatowej po stronie pañstw centralnych."
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2019-04-22, 19:53, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-04-22, 22:58   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


W punkt! ¦wietny pomys³! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 33
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2019-04-24, 20:26   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Skoro podoba siê Wam, to czas na kolejn± czê¶æ ;-)
[uwaga! temat bêdzie obszerny, a sam nie wiem, czy wszystko zrozumia³em:]

W celu rozstrzygniêcia przynale¿no¶ci Górnego ¦l±ska do Niemiec b±d¼ Polski,ok. 1920r. zorganizowano plebiscyty.
Podobne organizowano równie¿ na Warmii, Mazurach i w okolicach Kwidzyna (niem. Marienwerder). W g³osowaniu mogli wzi±æ udzia³
nie tylko mieszkañcy tych ziem, ale i wszyscy ludzie, którzy tam siê urodzili.

Nad przebiegiem g³osowania czuwa³a Komisja Miêdzysojusznicza zwyciêskich w I wojnie ¶wiatowej pañstw (najczê¶ciej bodaj¿e Francuzi b±d¼ Brytyjczycy).

Na obszarach plebiscytowych u¿ywano przedrukowanych znaczków niemieckich, albo, jak na zdjêciu, specjalnych wzorów znaczków pocztowych.
Zwróæcie uwagê, ¿e napis "Górny ¦l±sk" jest napisany w 3 jêzykach (franc./niem./pol. Haute Silesie / Obeschlesien / Górny ¦l±sk).

Pomimo ró¿nych nomina³ów i rozmiarów, znaczki s± jednolite. Przedstawiaj± bia³ego go³êbia na tle p³yn±cej rzeki i miasteczka z kominami w tle.
Jeszcze prostsza jest seria u do³u, przedstawiaj±ca proste numery.

Ze stempli pocztowych w górnej linii uda³o mi siê odczytaæ: 1) Oppeln (Opole), Gleiwitz (Gliwice) i Kattowitz (Katowice).

Mo¿e czyje¶ wprawne oko odczyta wiêcej ;-)

20190422_154130[12369].jpg
Plik cignito 0 raz(y) 56.74 KB

_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
Ostatnio zmieniony przez Carycek1 2019-04-24, 20:27, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Carycek1
darek77 C 47 2019-05-23, 11:50
MaszBilet

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne