Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » zagraniczne
Podobne tagi tematw
zagraniczne, zagraniczne.

Tematy oznaczone jako zagraniczne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Kowalsik: kapsle zagraniczne na zbyciu


Dosta³em taki transport - kto¶ zainteresowany? Albania i takie tam...

11188 6

[Offer] Monety zagraniczne


Do wymiany kilka monet zagranicznych:
10579 13

[Offer] Znaczki polskie i zagraniczne


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

Je¶li zdjêcia s± za ma³e, napisz, prze¶lê w oryginalnej rozdzielczo¶ci.

https://goo.gl/photos/VFiRGixWzanDZw7UA

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PRZEGL¡DARKI MOG¡ NIE POKAZAÆ ZMIAN, DLATEGO WSZYSTKIM WCHODZ¡CYM PONOWNIE W GALERIÊ ZALECAM PRZE£ADOWAÆ CACHE PRZEGL¡DARKI (CTRL+F5), CELEM ZAKTUALIZOWANIA ZDJÊÆ.
10279 9

[Offer] Karty telefoniczne - polskie i zagraniczne


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania na wymianê karty telefoniczne polskie w ilo¶ci 823 sztuk z czego 434 s± kartami pojedynczymi reszta to powtórki. Karty w gorszym stanie s± oznaczone kolorem czerwonym (w za³±czniku). Dla u³atwienia karty s± ponumerowane wed³ug katalogu Æwikowskich 2003/2004 oraz tematycznie wg. mojego uznania na : seria URMET, seria inne (np. Walentynki), seria miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest > 1, seria pojedyncze miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest <2) oraz pojedyncze karty, których nie mo¿na przypisaæ do pozosta³ych grup.

:: Skany polskich kart telefonicznych: ::
:: ::
:: ::
:: ::
Dodatkowo posiadam zagraniczne karty telefoniczne z takich krajów jak: W³ochy, Niemcy, Kanada, Karta do EuroDisneylandu.

:: Skany zagranicznych kart telefonicznych: ::


Chêtnie dokonam wymiany moich kart polskich i zagranicznych na karty ...
9112 5

[Offer] Pocztówki ró¿ne zagraniczne (nie tylko z Moraw)


Jak w temacie - zestaw pocztówek z Po³udniowych Moraw (niestety niekompletny: 21 sztuk, a ostatnia ma numer 33, ale za to bardzo ³adne pocztówki o wymiarach 15,8 cm x 21 cm - 2 przyk³adowe skany) oraz 5 pocztówek z Brna (czyste, bez obiegu, wszystkie z napisem, jedna z herbem).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7735 6

[Offer] Widokówki zagraniczne


Do wymiany widokówki zagraniczne

http://kasiucha.web-album.org/album/40388,widokowki-zagraniczne
7426 1

[Offer] Koperty FDC zagraniczne


Jak na fotce (a w przyszlosci fotkach...).
7426 2

[Offer] Zagraniczne bilety wstêpu


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

7294 1

Znaczki pocztowe polskie i zagraniczne


W podpisie rzeczy na które siê wymieniê
7093 2
7066 2

Kapsle zagraniczne na wymianê


Zamieniê kapsle zagraniczne na polskie
Galeria
6637 17

Wizytówki zagraniczne


Wymieniê na co¶.
Europa

Turcja

Korea P³d.

Tajlandia, a na koñcu Chiny i Hong-Kong

I jeszcze z Korei P³d. Ups! Ta na dole siê powtarza, ale nie bêdê ju¿ zmienia³.

I jeszcze dwie stare wizytówki z Czech i Szwecji.

I na koniec mnóstwo wizytówek z USA, g³ównie z Florydy. Musia³bym mieæ siln± motywacjê, ¿eby je przebraæ i porobiæ dok³adniejsze zdjêcia.
6019 0
5887 2
5698 1

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Witam
Mam do wymiany sporo zagranicznych kart telefonicznych
Wymieniê na inne zagraniczne karty telefoniczne!

Zdjêcia kart znajduj± siê tutaj:
https://picasaweb.google.com/109524322167132390587/KartyTelefonicznezagraniczne?authuser=0&feat=directlink
5527 5

Karty telefoniczne zagraniczne


Karty zagraniczne telefoniczne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
5335 13

[Want] Zagraniczne karty telefoniczne


Poszukujê kart do poni¿szych moich serii: (na zdjêciach awersy i rewersy)

Linki z zdjêciami proszê wysy³aæ mi na PW. Je¶li posiadasz jak±¶ inn± serie sk³adaj±c± siê co najmniej z dwóch kart to te¿ przygarnê.
5125 3

Znaczki zagraniczne


Znaczki wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
5038 2

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Mam do zaoferowania kilkana¶cie zagranicznych kart telefonicznych m.in. z Niemiec, z Litwy i z Rosji (zdjêcia awersów i rewersów):Zainteresowanych zapraszam na PW.
4930 2

[Offer][WANT]¯etony zagraniczne


Oferujê ¿etony zagraniczne. W zamian oczekujê ¿etonów polskich.

NOWE ¯ETONY ! 30.11.16

Przyk³adowe ¿etony których potrzebuje.


¯etony które oferuje (parami skany obu stron)
4903 5

[Offer] Koperty z obiegu zagraniczne i polskie


AlbaniaRumunia


Estonia


Wielka BrytaniaPolska
4735 6
4513 1

[Offer] ERki zagraniczne


Jak na skanie. Mo¿na te¿ popatrzeæ TU.
4387 2

Zdrapki Polskie i zagraniczne


Zdrapki wymienie na bilety komunikacji miejskiej
4351 2

Podstawki zagraniczne


Niestety nie chcia³o mi siê segregowaæ ich, wiêc s± tu wymieszane ró¿ne pañstwa.
Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
4321 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne