Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » strazy
Podobne tagi tematw
strazy, strazy., strazy..

Tematy oznaczone jako strazy
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Wymiana] Naszywki stra¿y po¿arnej, oraz Wojska Polskiego


na wymianê posiadam
Stra¿ Po¿arna

- JRG Tychy
- JRG Pszczyna
- JRG Miko³ów
- JRG Katowice
- WSP Bielsko-Bia³a
- LSRG Warszawa Okêcie
- OSP Bieruñ Nowy
- OSP Bieruñ Stary
- OSP Lêdziny
- OSP Mas³owice

Wojsko Polskie
- Naszywka pilota (orze³ + napis Polska)
- Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego
- Wojska Ochrony Pogranicza (wszystkie)
5359 3

Niespodziewany wynik wizyty w Stra¿y Miejskiej w Jaros³awiu


Wracaj±c z wakacji w Przemy¶lu - Przemy¶l to piêkne miasto - wjechali¶my do Jaros³awia - równie¿ warto je odwiedziæ.
Z trochê nietypow± (turystyczn±) spraw± skierowali¶my nasze kroki do... Stra¿y Miejskiej miasta Jaros³aw.
Nasza sprawa by³a (nieco) nietypowa, wiêc Dy¿urny skierowa³ nas do Dowódcy.
Wchodzimy, a tam na ¶cianach wisz±... naszywki s³u¿b mundurowych!!!
Piêknie wyeksponowane na zgrabnych deseczkach przypominaj±cych tarcze herbowe.
Z wra¿enia zapomnia³em spytaæ ile ich jest, ale prawdopodobnie oko³o 400 !!
Zostali¶my ¿yczliwie przyjêci. ¯yczymy jaros³awskiej Stra¿y Miejskiej sympatycznej pracy w ciekawej scenerii.
Popatrzcie zreszt± sami.
4108 11

Naszywki Stra¿y Po¿arnej/Miejskiej, Policji, ochrony - wymia


Poszukujê namiary na osoby, kolekcjonerów którzy posiadaj± naszywki s³u¿b mundurowych.

Przy okazji zapraszam na moj± stronê.

www.fb.com/NaMundurze
3475 12

Odznaka Stra¿y Rybackiej


Witam serdecznie.
Poszukujê tak± odznakê jak na fotce. Mo¿e kto¶ co¶ pomo¿e,
My¶lê ¿e damy radê sfinalizowaæ wymianê.
Dziêki za pomoc.

2827 0

Naszywki Stra¿y Po¿arnej i Policji oraz Wojsko Polskie


Witam, kolekcjonujê naszywki s³u¿b mundurowych.
Je¿eli kto¶ ma na przekazanie lub sprzeda¿ proszê o kontakt na priv, a na pewno siê dogadamy.

Pozdrawiam
2686 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne