Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » osob
Podobne tagi tematw
osob

Tematy oznaczone jako osob
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Og³oszenie dla osób wystawiaj±cych naklejki do wymiany


Zauwa¿y³em, ¿e wielu u¿ytkowników wystawiaj±cych do wymiany naklejki robi to w jednym, konkretnym temacie. Zalecane jest, aby ka¿dy tworzy³ osobny temat ze swoimi naklejkami, jednak nie jest to wymagane.

Zwracam jednak uwagê na pewn± rzecz: je¿eli autor tego tematu zamie¶ci pro¶bê o oczyszczenie go z niepotrzebnych postów, to wszystkie te posty zostan± usuniête i po 7 dniach w Postodsiewni nie bêdzie mo¿liwo¶ci przywrócenia ich.
14464 0

Pytanie do osób z Lublina


Czy kto¶ z Lublina móg³by podaæ mi lokalizacjê sklepu czy automatu coca-coli w którym puszki ze stadionem Donieck? Ju¿ mam dosyæ szukania ¿eby mieæ ca³± seriê.Wchodzê do ka¿dego spotkanego sklepu i sprawdzam ka¿dy automat i nigdzie nigdy nie by³o :-x
4054 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne