Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » moze
Podobne tagi tematw
moze

Tematy oznaczone jako moze
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

A mo¿e taka ma³a reklama Collections.pl ??


Co by¶cie powiedzieli na ma³e rozreklamowanie forum?

http://www.facebook.com/group.php?gid=144760234789

Komu siê podoba? Mo¿na by jeszcze na naszej klasie zrobiæ tak± grupê tam bardzo du¿o osób ma konto :)

Oczywi¶cie im wiêcej zainteresowanych tym wiêcej wymian i przedmiotów :)

edit:

A tu profil na naszej klasie utworzony przez Prankstera

http://nasza-klasa.pl/profile/29110669

Mamy tak¿e grupê na Grono.net za³o¿one przez Bendera

http://grono.net/forum/2485468/
20857 133

Mo¿e zmieniæ nazwê dzia³u? na WYCENA?


Sorki za off topic. Tytu³ w±tku jest prowokacj±.
Byæ mo¿e w±tek ten powninien znale¼æ sie w innym miejscu, ale...
Pierwotnie temat by³ zamieszczony w dziale "Spo³eczno¶æ Collections.pl » Identyfikacja" - dopóki Morion go tu nie przeniós³

Przejrza³em tematy w tym dziale - od pocz±tku tego roku na 33 za³o¿one watki 20 zawiera³o pro¶bê o wycenê.
Denerwowa³o mnie juz to wcze¶niej, ale agresja u¿ytkownika domagaj±cego siê tutaj wyceny przebra³a miarkê i "milczenia do¶æ"

Rozumiem, ¿e s± kolekcjonerzy, którzy chcieliby znaæ warto¶æ swojej kolekcji w z³otówkach (czy te¿ innej walucie). Jednak wiêkszo¶æ pytañ i ¿±dañ nieodparcie nasuwa mi skojarzenia z przygotowaniami do sprzeda¿y. S± to (moim zdaniem) próby wykorzystania uczestników forum jako bezp³atnych rzeczoznawców. A taka bezczelno¶æ po prostu mnie wkurza.
7897 44

kolejny moj temat kolekcji - moze pomozecie


hejka! :-)
nie wiedzialam gdzie ten post zamiescic wiec zamieszczam go do przedyskutowania w "pubie" :-D
otoz ostatnio z moim chlopakiem wpadlam na pomysl by zbierac butelki z pieczecia. Jest ona zazwyczaj plastikowa,i jest zawieszona na snureczku na szyjce butelki lub przytwierdzona jakas naklejka. Zrobiona jest najczesciej z plastiku lub gumy. I najczesciej jest w butelkach po winach.
Obecnie posiadam 3 sztuki takich butelek (wino moldawskie i 2x wino bulgarskie). moze macie jakies spostrzezenia i namiary na jeszcze inne butelki z pieczecia? moze cos zauwazyliscie i zwrociliscie uwage? jak bedziecie robic zakupy na dziale alkoholi to spojrzcie moze cos bedzie, zawartosc wypijcie a butelke zostawcie mnie :lol: choc zawartosc tez moge wypic hihiih :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciekawy pomysl na kolekcje prawda? :-D
wlasnie pracuje nad strona WWW by umiescic tam wszystkie swoje kolekcjonerskie pasje :mrgreen: napewno bedziecie jednymi z peirwszych ...
6490 20

A mo¿e nowy dzia³?


Zastanawiali¶cie siê kiedy¶ nad dzia³em z odzie¿±? Na pewno kto¶ znalaz³by co¶ dla Siebie. I my¶lê ¿e taki dzia³ móg³by zyskaæ popularno¶æ. Co Wy o tym s±dzicie?
4882 11

Co to mo¿e byæ ? :)


Witam. Robi±c porz±dki w piwnicy po moim dziadku znalaz³em co¶ takiego, co to mo¿e byæ ? Z góry dziêkujê :)
Pozdrawiam.

http://imageshack.us/f/692/dsc00002kl.jpg/
http://imageshack.us/f/694/dsc00003rpm.jpg/
http://imageshack.us/f/828/dsc00004jl.jpg/
http://imageshack.us/f/225/dsc00005ek.jpg/
http://imageshack.us/f/651/dsc00006em.jpg/
4621 16

Pilki dla dzieci - kliknij to nie kostuje, a moze pomoc


Na forum kibicow Falubazu pojawil sie apel o pomoc w wygraniu konkursu. Wiem, ze podobne inicjatywy "klikajace" sie juz na forum pojawialy wiec postanowilem to zamiescic:

:: Witam.
Zwracam siê do wszystkich sympatyków Falubazu i innych u¿ytkowników forum o pomoc w wygraniu konkursu organizowanego przez jeden z bytomskich marketów.
Konkurs polega na zebraniu najwiêkszej ilo¶ci g³osów a do wygrania jest zestaw pi³ek dla szko³y.
Szko³a na któr± pragnê aby¶cie zag³osowali znajduje siê w najmniejszej i najbardziej zaniedbanej dzielnicy Bytomia,te pi³ki s± dzieciaka bardzo potrzebne.

Proszê o glosowanie na SP nr 16 w Bobrku.
Konkurs trwa do koñca tego tygodnia.
Mo¿na g³osowaæ kilka razy dziennie.
Z góry wielkie dziêki.
Pozdrawiam

Link do konkursu: http://www.poloniabytom.com.pl/sondy.php

::


Sonda jest po prawej stronie, klikajcie w druga pozycje: SP nr 16 ...
4486 1

Mo¿e tutaj mi kto¶ pomo¿e? Bo ju¿ nie mam si³y


Mam taki problem techniczny w zwi±zku z matur± z polskiego.Przygotowujê prezentacjê i znalaz³em na youtube teledysk który idealnie pasuje do mojego tematu,a konkretnie cze¶ci tematu.
http://www.youtube.com/watch?v=gAAT84zrpk8
Ale oczywi¶cie nie mo¿e mi siê on ¶ci±gn±æ :evil: .Wszystko inne mo¿na a akurat z tym s± problemy :evil: Albo "nie masz uprawnieñ do wy¶wietlania strony" albo "nie mo¿na wy¶wietliæ strony" albo "nieprawid³owy URLL" w zale¿no¶ci jakim sposobem próbujê :evil: :cry: .Nie wiem czemu akurat tego nie mo¿na.Jest on te¿ na wrzucie i innych takich serwisach ale jako¶æ jest okropna wiêc musi to byæ ten.Czy to jaka¶ blokada jest? Czy mój komputer siê psuje?

Mo¿e mi kto¶ co¶ na to poradziæ? Do ¶rody mam zrobiæ plan prezentacji a chcia³bym strasznie mieæ te¿ przyk³ad inspiracji z muzyki.
Jak siê nie da to trudno.Chcia³bym chocia¿ wiedzieæ czemu siê nie da.
4087 5

co to moze byc?


Z niemiec przywiezione,wie ktos co to jest?
3955 2

Mo¿e jaka¶ opinia?


Witam
Mam skarb ale nie wiem co z nim zrobiæ ;)spotka³ siê kto¶ z czym¶ takim ?

Wiadomo mi tyle na ten temat ¿e osoba wpisana na dokumencie to mój pradziadek mieszkaj±cy kiedy¶ w D±browie Bia³ostockiej

Pozdrawiam Panoramiks
3460 0

Mo¿e taka ankieta...


Przyszed³ mi do g³owy pomys³ takiej lu¼niejszej ankiety.
Wyobra¼cie sobie, ¿e nic nie kolekcjonujecie, ale zamierzacie to robiæ. Poczytali¶cie sobie Forum od pocz±tku do koñca i z powrotem oraz inne strony kolekcjonerskie i decydujecie siê zacz±æ t± zabawê. Co by¶cie wybrali w pierwszej kolejno¶ci, co w kolejnej?
Ka¿dy ma umowne 100 punktów i mo¿e je rozdzieliæ miêdzy dowoln± ilo¶æ kolekcji, które potencjalnie by³by sk³onny rozpocz±æ.
Proponujê pomin±æ aspekt ³atwo¶ci zdobywania nowych sztuk w kolekcji i ewentualnych kosztów (choæ nadal chodzi o kolekcjonowanie dla przyjemno¶ci, a nie gromadzenia kapita³u na przysz³o¶æ).

Co Wy na taki pomys³? Czy znajdzie siê wiêcej osób chc±cych siê w to zabawiæ?
3448 27

Co to mo¿e byæ?


Hej, mam pytanie, znalaz³am to nad Ba³tykiem, okolice Sarbinowa. Co to mo¿e byæ?

http://screenshooter.net/2781380/entowbt
2698 4

Co to mo¿e byæ?


Witam, znalaz³em takie co¶ (do³±czam zdjêcie). Kto¶ mo¿e mi powiedzieæ co to mo¿e byæ?
2671 1

[Offer] Mo¿e kto¶ szuka takich segregatorów:


Jak w temacie - mam takie dwa niepotrzebne segregatory (format mniejszy ni¿ A4). Mo¿e komu¶ s± potrzebne do wpiêcia kolekcji /Ziemie £ódzkie - w ¶rodku 6 pierwszych zeszytów, Banknoty polskie - pusty/. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
Poniewa¿ powoli robiê wielkie porz±dki - proszê o szybk± odpowied¼ (do miesi±ca :-) ).
2248 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne