Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » lodzi
Podobne tagi tematw
lodzi

Tematy oznaczone jako lodzi
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Gie³da kolekcjonerska w £odzi


Jak donosi nasz kolega Herman w dniach 10-11 listopada w £odzi bêdzie gie³da kolekcjonerska w godzinach 10 - 17. Gie³da odbêdzie siê w hali sportowej przy ulicy Ksiêdza Skorupki - 20minut pieszo od dworca £ód¼ Kaliska
Ponoæ ma byæ ponad 100 stanowisk i bardzo ciekawe eksponaty z wielu bran¿.
13645 24

XII Ogólnopolska Gie³da Kolekcjonerska w £odzi.


Pragnê przypomnieæ,
i¿ w najbli¿szy weekend (8-9 listopad) odbêdzie siê

XII Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwych

(czyli XII Ogólnopolska Gie³da Kolekcjonerska)

w £ódzkiej Hali Sportowej na ul. ks. Skorupki 21.


Parê tematów ni¿ej znajduje siê w±tek z gie³dy poprzedniego roku,
gdzie s± zdjêcia daj±ce pewne wyobra¿enie.
Zapraszam.
8218 12

Ogólnopolska Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w £odzi


Witam.

Czy kto¶ siê wybiera do £odzi na Ogólnopolsk± Gie³dê Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w najbli¿szy weekend?
7408 35

Gie³dy pami±tek sportowych w £odzi


W ka¿d± pierwsz± sobotê miesi±ca w £odzi w hali MOSiR (d.Pa³ac Sportu) przy ul. Skorupki w Muzeum Sportu (1 piêtro) odbywa siê tradycyjnie od kilku lat gie³da pami±tek sportowych, w godz. 9-12, wstêp 5 z³ (w tym stolik !).
6448 0

Ogólnopolskie Gie³dy Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w £odzi


Witam serdecznie

Ogólnopolskie Gie³dy Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w £odzi w tym roku odbêd± siê jeszcze trzykrotnie:
- 08-09 maja - XVI edycja
- 11-12 wrze¶nia - XVII edycja
- 13-14 listopada - XVIII edycja

Miejsce: Hala Sportowa, ul. Ks. Skorupki 21

e-mail: [email protected]
wiêcej na stronie: www.mosir.lodz.pl

Na gie³dach nie brakuje kolekcjonerów i sprzedawców: monet, banknotów, pocztówek, map, starych gazet, znaczków, judaików, bibelotów, odznaczeñ i medali, militariów, kart telefonicznych, porcelany i wielu wielu innych sympatycznych dziedzin zbieractwa (w tym tak¿e zasobów literatury fachowej).

Serdecznie zapraszam
5608 3

Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie w £odzi


W dniach 7-8 luty odbêd± siê po raz kolejny Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie. Serdecznie zapraszam Hala Sportowa ul. Ks Skorupki, gdyby kto¶ mia³ k³opot z dojazdem s³u¿ê pomoc± na maila [email protected]
4942 3

JARMARK WOJEWÓDZKI W £ODZI


W dniach 5-7 wrze¶nia odbêdzie siê Jarmark Wojewódzki w £odzi, na ulicy Piotrkowskiej. Udzia³ w nim zapowiedzia³y niemal wszystkie gminy województwa ³ódzkiego. Na poszczególnych stoiskach mo¿na nabyæ ró¿ne materia³y kolekcjonerskie np widokówki, mapki, figurki drewniane, mo¿na skosztowaæ równie¿ potraw regionalnych czy typowego wiejskiego jedzenia. Wieczorem wystêpy artystyczne zespo³ów m.in Big Cyc, Lady Pank oraz Majki Je¿owskiej
zapraszam wszystkich
Grzegorz Herski
4906 4

XXI Ogólnopolska Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w £odzi


Zbli¿a siê kolejna, XXI ju¿ edycja Ogólnopolskiej Gie³dy Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci. Impreza odbêdzie siê jak zwykle w hali MOSiR przy ul. ks. Skorupki 21 w £odzi, w dniach 17-18 marca 2012 r. w godz. 10.00-17.00.

Ceny biletów wstêpu to 8 z³ normalny, 5 z³ ulgowy, 20 z³ ca³odniowy.

Wiêcej informacji: MOSiR £ód¼
4534 0

gie³da w £odzi


Czy kto¶ siê wybiera na "banerow±" gie³dê do £odzi w najbli¿szy weekend?
4219 5

kolekcjonerzy w £odzi


Witam, czy mo¿e kto¶ siê orientuje gdzie w £odzi odbywaj± siê obecnie zloty kolekcjonerów? Wiem ¿e w ubieg³ych latach bywa³y takie w £ódzkim Domu Kultury.Proszê o info.

p.s. Nawi±¿e kontakt z kolekcjonerami herbów miast Polski.
4180 7

Dwie monety 5 z³ Ksiezny M³yn w £odzi i Zamek Królewski w Wa


Zamieniê jak w tytule dwie monety M³yn w L£odzi i zamek w warszawie z serii odkryj Polskê 5 z³. Wymieniê na inne monety z tej serii.
3088 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne