Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » herby
Podobne tagi tematw
herby

Tematy oznaczone jako herby
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Herby miast (i nie tylko) na pinach i szpilce.


Wymiana na inne herby miast. Grubo ponad 100 pinów i drugie tyle szpilek
5557 7

Herby miast, gmin i powiatów do wymiany


Z przyjemno¶ci± wymieniê posiadane w nadmiarze herby miast, gmin i powiatów na inne herby miast polskich.
5020 10

Odznaki - herby polskie


Chcia³em zapytaæ Kolekcjonerów odznak z herbami miast polskich jakie kryteria przyjmujecie co do zbierania odznak?
Zbieracie herby miast czy te¿ innych jednostek: wsi, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw?
A jak podchodzicie do tematu zmian wizerunku herbu na przestrzeni lat? Czy to jest oddzielny walor w Kolekcji czy liczy siê fakt jednego herbu z danego miasta niezale¿nie od wzoru?
4648 0

Piny, buttony i inne w zamian za piny z herbami miast i gmin


To co na zdjêciach do wymiany. Wiêcej na priv








4201 4

Herby miast i gmin Polski


Poszukujê herbów miast i gmin Polski.Moja kolekcja liczy ponad 2500 sztuk i stale ro¶nie.
4174 5

Herby, turystyczne, sportowe... szpilki za herby


Nazbiera³o mi siê trochê powtórek z herbami. Do tego sporo innych szpilek. Wymieniê na herby miast na szpilce i na pin. Zapraszam do kontaktu za po¶rednictwem [email protected]
2971 0

Herby miast na wymianê


To co aktualnie mam na wymianê za inne herby miast
2908 0

Znaczki z PRL, Kuby, Rumunii, NRD, ZSRR... za herby miast


Znalaz³em klaser ze starymi znaczkami. Dominuj± w nim polskie znaczki z prze³omu lat 70/80 ubieg³ego wieku, znaczki z ZSRR, Kuby, NRD, Wêgier i Rumunii. Mam te¿ opieczêtowan± kartê pocztow± z VIII zjazdu PZPR. Chêtnie oddam je za herby miast na pinie i na szpilce. Zapraszam do kontaktu na [email protected] Zainteresowanym mogê podes³aæ równie¿ inne foty.
2896 0

[Offer] Herby miast


Witam
Mam do wymiany zestaw znaczków herby miast, które najchêtniej wymieniê na monety XXX PRL z 1974 roku o nominale 200 z³ lub za zestaw medali i odznaczeñ. Wymieniê siê równie¿ na okoliczno¶ciowe 5z³ i 2 z³ z III RP. Jestem otwarty na propozycje z Waszej strony, zawsze mo¿ecie co¶ zaproponowaæ z mojego krêgu zainteresowañ. Nie wymieniam siê na znaczki 1 maja.
Istnieje mo¿liwo¶æ wymiany pojedynczych sztuk.
1933 0

[Want] Odznaki Herby miast - 1 Maja.Zbiór i wymiana.


Witam.
Zaczynam swoj± przygodê z odznakami herby miast w miniaturkach oraz odznaki 1 maja.
Gdyby który¶ z kolegów znalaz³ w¶ród moich odznak na wymianê co¶ interesuj±cego a mia³ co¶ do mojej kolekcji
bardzo proszê o kontakt.
Odznaki 1 maja:

Odznaki herby miast:

Odznaki które mam na wymianê.









1600 2

Piny herby


Wymieniê piny z fotek na inne piny z herbami i logo polskich gmin, miast, województw.
1420 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne