Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » dodatki
Podobne tagi tematw
dodatki

Tematy oznaczone jako dodatki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
16879 19

[Offer] Ró¿ne dodatki z chipsów


Wymieniê na inne dodatki do mojej kolekcji.Karty Heroes IV:
Valynne Z³odziej - na odwrocie: Szko³a Magii - Magia +5
Hastner Nekromanta - na odwrocie: Kopalnia Kryszta³ów - Si³a +3
Archilus Nekromanta - na odwrocie: Uniwersytet Magiczny - Magia +6
Tina Mag - na odwrocie: Zbroja Chaosu - Si³a +2
Kathleen Kap³an - na odwrocie: Kaplica Magii - Magia +4
Calyphona Mag - na odwrocie: Uniwersytet Magiczny - Magia +6
Astral Mag - na odwrocie: O³tarz ¦wiat³a - Si³a +5
Frini Rycerz - na odwrocie: Jednoro¿ec - Magia +5
Abagael Lord - na odwrocie: Biblioteka - Magia +3
Bron Barbarzyñca - na odwrocie: Behemot - Si³a +6
Rex Mundi Rycerz - na odwrocie: Wyspa Piratów - ...
15028 4

[Offer] Chipicao, Danonki, Monte - ró¿ne dodatki
Oferujê ro¿ne dodatki, które ukazywa³y siê do tej pory w rogalikach Chipicao:

- karty Chipikao 3D Magician - nr. 8, 10, 49
- Ben 10 (karta bez naklejki) - nr. 8 i 37
- Ben 10 Omniverse (w oryginalnych opakowaniach) - nr. 3, 15, 15, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 31, 32, 32, 32, 32, 34, 36, 37, 37, 38, 38, 40, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 53, 55, 56, 56, 56, 61, 61, 61, 63, 65, 68, 69, 70,


Poni¿ej kilkana¶cie kart Chipikao 3D z pierwszej serii i 3 karty z drugiej serii SportMagnesy od Danonków i innych. Na dole karty o Australii od Danonków.

13315 3

[Offer] Dodatki z chipsow itp. na zbyciu


Na wymianê... Patrz tak¿e dalej.
9091 6

[Offer] dodatki z Chipicao: naklejki, karty Chipi


Wymieniê na ulotki filmowe, cokolwiek zwi±zanego z Harry'm Potterem (naklejki Panini, wycinki z gazet itp.) lub co¶ innego, czekam na propozycje :)
zapraszam równie¿ do dodatków z chipsów
8884 3

[Offer] Ró¿ne dodatki do chipsów, rogalików chipicao i inne


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39166,dodatki-do-chipsow-napojow

dodatkowo naklejki do albumu Gormiti chipicao o numerach: 23, 25, 46, 48
8659 1

(offer) ró¿ne dodatki z chipsów i nie tylko


Witam,
Wymieniê wszystko na co¶ z moich zainteresowañ, najlepiej smyczki ale równie¿ nie pogardzê jakimi¶ rzeczami z sagi Star Wars.
Je¿eli co¶ zainteresowa³a wtedy zrobiê dok³adne zdjêcia na ¿yczenie.
To nie jest wszystko co posiadam z tego typu rzeczy mo¿na ¶mia³o pisaæ je¿eli kto¶ co¶ kolekcjonuje a tego tu nie ma.
5074 2
4438 2
4297 6

[OFFER] Dodatki z rogali chipicao, chipita. Multum.


Wymieniê to co na fotce.


Co do wymiany, proszê pisaæ.
Napewno siê dogadamy.
4177 1

[Offer] dodatki do chipsów i nie tylko


wymieniê

https://drive.google.com/drive/folders/1PSi0bCbG9rq_m9VXjKHmRE1LkS3If4MT?usp=sharing
4114 2

Ró¿ne dodatki do czipsów na wymianê


Witam, poni¿ej moje karty i ¿etony, które posiadam na wymianê. Potrzebujê elementy tych samych kolekcji co na zdjêciach, braki s± dosyæ spore wiêc piszcie pw je¿eli pasuje wam co¶ ze zdjêæ wraz ze zdjêciami waszych ofert, ponadto mam te¿ dwa albumy na naklejki pokemon z chipicao czê¶ciowo uzupe³nione, w jednym 70 naklejek w drugim 20. pozdrawiam3931 9

[Offer] Dodatki do czipsów Heroes Yu-Gi-Oh i nie tylko


Witam,
mam do zaoferowania dodatki do czipsów i p³atków Nestle:
- karty z Heroes IV
- karty z W³adcy Pier¶cieni Dru¿yna Pier¶cienia
- metal tazo Yu-Gi-Oh
- tazo dodawane do Chipicao - Madagaskar
- karty do gry z Epoki lodowcowej
- karty do gry z Kung Fu Panda
- Cheetos extreme sports
- seria Chupa caps glow in the dark
Wymieniê siê za tazo Pokemony albo co¶ z W³adcy Pier¶cieni b±d¼ Gwiezdnych Wojen. Ewentualnie karty Cartoon Show b±d¼ Dragon Ball. Ewentualnie jako¶ siê dogadamy.
Pozdrawiam
Przemek
3751 1

[offer] dodatki z chipsów


Mam na zbyciu to co na zdjêciach:
Link 1
Link 2

Tutaj to co czego szukam
3667 9

[Offer] Ró¿ne dodatki z chipsów


Karty Heroes IV
Widok z przodu (awers)Widok z ty³u( rewers)AwersRewers

3643 2

[Offer] ró¿ne dodatki z chipsów


jak w temacie, zamieniê na co¶ z Dragon Ball, Pokemon, Naruto

3574 1

[Offer] Czasopisma o grach komputerowych + dodatki, plakaty


Witam, na wymianê mam czasopisma PC z ró¿nych lat oraz dodatki. Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Dragon Ball lub Pokemon3484 1

[Offer] Karteczki - banknoty i banknoty - dodatki


Jak w temacie - karteczki z notesów, ale tylko z widokiem banknotów. Co bardziej wnikliwi zauwa¿±, ¿e wiêkszo¶æ z nich (oprócz oczywi¶cie 200-z³otówek) musz± to byæ okazy sprzed 1.01.2002 roku (bo euro tu nie ma). S± chyba jednak trochê starsze - obstawiam pocz±tek lat 90. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3046 1

Dodatki z artyku³ów spo¿ywczych


Wymieniê sporo ró¿nych kolekcji pochodz±cych z dodatków spo¿ywczych i nie tylko zwi±zanych z filmami, bajkami, anime itp. Znajdzie cie tu:

pokemon tazo, ró¿ne naklejki pokemon, motomania ,yu-gi-oh, wielkie bitwy, tazo star wars ,karty pokemon, yu-gi-oh, bakugan ,spinery ,duel masters, oraz wiele wiêcej. Wiele dodatków jest w oryginalnej folii.. na dniach bêdê dodawaæ kolejne fotki.

Wymieniê siê na moje braki lub czekam na wasze propozycje.


W linku to co mam na wymianê:
https://drive.google.com/open?id=1jIDIFa7bt97DaUeq12Z1ROBTI8Zp9NfU
3043 3

[Offer] Dodatki do p³atków Nestle


Witam,
posiadam trójwymiarowe nak³adki na o³ówek/d³ugopis (tak mi siê wydaje, ¿e o to chodzi). Chêtnie wymieniê siê na tazo Pokemony albo co¶ z W³adcy Pier¶cieni b±d¼ Gwiezdnych Wojen. Ewentualnie karty Cartoon Show b±d¼ Dragon Ball.
Pozdrawiam
Przemek
2980 1

Ofer. dodatki do chipsów


wymienie na inne masz co¶ pisz;)
2845 1

[Offer] Dodatki ró¿ne od lat 90tych pi³karze zwierzêta itp


Wymieniê najlepiej na bilety sportowe:
2605 0

Dodatki, zmiany itp.


Nie bêdê ukrywa³, ¿e od pewnego czasu przymierzamy siê do przenosin Forum na trochê inny skrypt (chodzi o phpBB3). Co prawda, nie zbli¿a to Forum do jego wersji docelowej (na któr± po prostu brak funduszy), ale trochê od¶wie¿a i daje pewne nowe mo¿liwo¶ci. Jednak w chwili obecnej na Forum jest ca³a masa ró¿nych modyfikacji i dodatków, o których nawet nie pamiêtam ju¿, ¿e je dodawa³em.

Gdyby¶cie mogli, na razie w takim w±skim gronie, wskazaæ, je¶li pamiêtacie, te, które warto by³oby przenie¶æ do tej nowszej wersji. A tak¿e mo¿e zaproponowaæ pewne zmiany w obecnych mechanizmach, które poprawi³yby dzia³anie Forum (czy te¿ mo¿e w samym wygl±dzie, zachowaniu, czymkolwiek).

Nie obiecujê, ¿e nowa wersja szybko zostanie wprowadzona. Tym bardziej, ¿e za jakie¶ 2 tygodnie zaczyna mi siê rok akademicki. Ale to ograniczy³oby w pewnym stopniu brniêcie w ¶lepe uliczki w czasie modernizacji.

Zreszt±, co ...
2068 7

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne