Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: ankieta..., moze, taka

Autor Wiadomo
Mo¿e taka ankieta...
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-12, 10:13   Mo¿e taka ankieta...
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Przyszed³ mi do g³owy pomys³ takiej lu¼niejszej ankiety.
Wyobra¼cie sobie, ¿e nic nie kolekcjonujecie, ale zamierzacie to robiæ. Poczytali¶cie sobie Forum od pocz±tku do koñca i z powrotem oraz inne strony kolekcjonerskie i decydujecie siê zacz±æ t± zabawê. Co by¶cie wybrali w pierwszej kolejno¶ci, co w kolejnej?
Ka¿dy ma umowne 100 punktów i mo¿e je rozdzieliæ miêdzy dowoln± ilo¶æ kolekcji, które potencjalnie by³by sk³onny rozpocz±æ.
Proponujê pomin±æ aspekt ³atwo¶ci zdobywania nowych sztuk w kolekcji i ewentualnych kosztów (choæ nadal chodzi o kolekcjonowanie dla przyjemno¶ci, a nie gromadzenia kapita³u na przysz³o¶æ).

Co Wy na taki pomys³? Czy znajdzie siê wiêcej osób chc±cych siê w to zabawiæ?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2015-12-12, 11:51, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-12, 22:14   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Jestem za :-D
Jest nas tylko dwóch?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-12, 22:21   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Raczej tak...
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-12, 23:21   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Niemo¿liwe.
Tu musz± byæ kolekcjonerzy...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2015-12-13, 08:57   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Ciekawa opcja, te¿ chêtnie spróbuje.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-13, 22:18   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


warczp, masz przygotowana tak± ankietê czy mamy j± tworzyæ wg Twojej instrukcji - najciekawsza kolekcja najwiêksza ilo¶æ punktów najmniej interesuj±ca mnie - najni¿ej pkt.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-14, 04:21   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


My¶la³em, ¿e przez 2 tygodnie Forumowicze bêd± podawaæ swoje typy, a na koniec roku zrobi siê podsumowanie.
Nie zamierza³em robiæ ¿adnego formularza - po prostu ¿eby ka¿dy wypisa³ swoje typy bez wyszczególniania kolekcji, które go nie interesuj±.
¯eby ankieta mia³a sens musi byæ stosownie liczna "populacja". Przy takim odzewie (3 osoby) nie ma ona sensu.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-14, 07:11   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Pomys³ ciekawy ale widzê ¿e chêtnych ma³o.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2015-12-14, 15:54   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Mo¿e trzeba jechaæ, a nie gadaæ ;)

Ja bym kolekcjonowa³ to, co zainteresowa³o mnie ze dwa lata temu, czyli zawieszki od herbaty. sprawa kosztów jest bardzo wa¿na - kapsle polskie, które zbieram, obecnie musia³bym kupowaæ po kilkaset z³... W najlepszym wypadku - rekord ceny obecnie to ponad 4000!

Dostêpno¶æ nie jest z³a - bardzo du¿o osób zbiera kopertki i nie ma co robiæ z zawieszkami... A osób zainteresowanych zawieszkami znam z 10 (z ca³ego ¶wiata) - mo¿e ze 30 bêdzie...

No i objêto¶æ kolekcji - mam 30 segregatorów i kilka kartonów kapsli, oraz 3 segregatory zawieszek, a liczbowo wychodzi podobnie.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-14, 17:22   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Kowalsik napisa/a:
Mo¿e trzeba jechaæ, a nie gadaæ ;)

Mo¿e...

Ja "moje" 100 punktów rozdzieli³bym tak:
korki 40
kopertki od herbat 12
odznaki-herby miast polskich 11
puszki od coli 10
owijki od krówek 9
bilety komunikacji miejskiej 6
zawieszki od herbat 5
opakowania od czekolad 3
kalendarzyki listkowe 1
zak³adki 1
kapsle 1
jokery 1
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-14, 23:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Kowalsik napisa/a:
Mo¿e trzeba jechaæ, a nie gadaæ ;)


Podaj sam szczegó³y ;-)

To jedziemy...

odznaki i naszywki (w tym muzeów, piny Hard Rock Cafe i inne) - 39
bilety wej¶cia - 30
modele redukcyjne - samoloty - 11
pocztówki - 10
korki - 5
zak³adki - 2
kapsle - 1
znaczki pocztowe - 1
monety - 1
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-21, 19:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


MarcinW napisa/a:
Ciekawa opcja, te¿ chêtnie spróbuje.


Marcin? :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2015-12-21, 20:19   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


¯yjê ino zapracowany jestem... :(

Monety antyczne - 20
Monety ¶redniowieczne - 15
Polskie odznaczenia - 15
Zagraniczne odznaczenia - 10
Odznaki i naszywki z Radomska - 10
Stare pocztówki - 20
Pieni±dze zastêpcze z Radomska - 10
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-21, 20:46   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Bardzo zdecydowany wybór :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-12-21, 22:34   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dobra... zostawcie makowce, kutie, karpie i usi±d¼cie na chwile - przecie¿ nie co dzieñ jakie¶ organizowane s± ankiety.
Wystarczy 2-3 minuty i ka¿dy mniej wiêcej podzieli tê "stówkê" na co¶ co by chcia³ kolekcjonowaæ.

Przecie¿ nie chodzi tu o wywo³ywanie imiennie, na si³ê a o to ¿eby nam to sprawia³o przyjemno¶æ.
Potem warczp pewnie jak±¶ fajn± statystyk± "sypnie" na koniec jak przynajmniej te 10-20 osób siê wpisze a to zawsze ciekawa taka analiza...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2015-12-21, 22:55   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Bardzo chêtnie zobaczê co z takowej zabawy ankietowej wyjdzie. :)
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
artbiron 


Poland

Wiek: 41
Posty: 129
Skd: bytom
Wysany: 2015-12-22, 10:55   
  Rodzaj kolekcji: d³ugopisy metalowe COSMO, smycze, karty euro 2012, karty UEFA 2012-2013, etykiety piwne, podstawki piwne, korki, wizytówki, kalendarzyki, kinderki, misie "me to you"


chêtnie do³±czam do zabawy w to przed¶wi±teczne po³udnie.
wydaje mi siê, ¿e lepiej by³oby podaæ jaki¶ zamkniêty katalog kategorii i limit ich ilo¶ci dla ka¿dego ankietowanego, a nie zostawiaæ wszystkim forumowiczom woln± rêkê. id±c za tym my¶leniem podajê poni¿ej moje zestawienie:
- podstawki (polskie) - 40
- modelarstwo (ciê¿arówki 1:87) - 30
- numizmatyka – monety (polskie 2 z³) - 20
- zamkniêcia butelek – porcelanki - 10
w nawiasach poda³em uszczegó³owienie kategorii, którego nie znalaz³em w dzia³ach forum
_________________
trochê informacji o moich kolekcjach
moje dublety
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-22, 11:28   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Tu jestem zaskoczony :shock: Nie uwzglêdni³e¶ d³ugopisów?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
artbiron 


Poland

Wiek: 41
Posty: 129
Skd: bytom
Wysany: 2015-12-22, 12:14   
  Rodzaj kolekcji: d³ugopisy metalowe COSMO, smycze, karty euro 2012, karty UEFA 2012-2013, etykiety piwne, podstawki piwne, korki, wizytówki, kalendarzyki, kinderki, misie "me to you"


zaraz, zaraz ?! - a ta instrukcja:
Cytat:
Wyobra¼cie sobie, ¿e nic nie kolekcjonujecie, ale zamierzacie to robiæ. Poczytali¶cie sobie Forum od pocz±tku do koñca i z powrotem oraz inne strony kolekcjonerskie

my¶la³em, ¿e to by³oby zbyt banalne, a sensem ankiety jest jakgdyby zakoñczenie pewnego etapu i rozpoczêcie wszystkiego od "0".
gdybym nic nie kolekcjonowa³, to raczej nie znalaz³bym ¿adnego sensownego wpisu, czy strony zachêcaj±cej do zbierania d³ugopisów (a przynajmniej tak mi siê wydaje). swoj± drog± nie wiem czy w ogóle nie kolekcjonuj±c mo¿na to zacz±æ pod wp³ywem informacji z netu czy innej notki prasowej.
BTW przygody z kolekcjonowaniem wcale nie zacz±³em od d³ugopisów :-)
najpierw by³y (i nadal s± chyba na pierwszym miejscu) podstawki piwne
no a wcze¶niej sztandarowe znaczki pocztowe (ale to ju¿ preeeeeeehistoria)
_________________
trochê informacji o moich kolekcjach
moje dublety
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2015-12-22, 20:03   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


To jest tylko zabawa :-) i ta "instrukcja" nie by³a absolutn± wyk³adni±.
Choæ moj± my¶l± raczej nie by³o <<zakoñczenie pewnego etapu i rozpoczêcie wszystkiego od "0">> , a raczej <<nic jeszcze nie kolekcjonowa³e¶ i chcesz dopiero zacz±æ>>. Z tym, ¿e nie traktuj tego jako nakaz ;-) Moje zdziwienie by³o bez negatywnego podtekstu.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-12-22, 23:18   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


U mnie w³a¶ciwie nie ma rozgraniczenia na wa¿niejsze i mniej wa¿ne
-
p³yty (ostatnio kupi³em w Biedronce Beatlesów, Pink Floyd i Led Zeppelin),
szklane i porcelanowe pieski (id± do mnie od forumowiczki),
statki w butelce (wyczailem na Allegro do¶æ tanio statek w butelce pod¶wietlany trzema diodami - cudo!!!),
ksi±¿ki (kupi³em ostatnio Verne'go - Szko³ê Robinsona),
grosiki (od czasu do czasu wpada kolega i podrzuca jakie¶ drobne kwoty nie przekraczaj±ce 10gr),
widokówki (dosta³em od kolegi 5 przedwojennych kartek Wroc³awia)

My¶lê, ¿e wystarczy mi moich "¶mieci". Nie bêdê powiêksza³ zbiorów o co¶ dodatkowego.
Ostatnio zmieniony przez Beatles 2015-12-22, 23:21, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-01-16, 11:57   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Patrz± na zainteresowanie (niech mi wybacz± wszyscy, którzy odpowiedzieli¶cie na ankietê) zastanawiam siê nad zg³oszeniem tematu do usuniêcia...
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2016-01-16, 12:17   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Dlaczego? Niech inni te¿ siê pochwal±. A mo¿e kto¶ przez to nabierze ochoty do rozszerzenia swoich zainteresowañ o kolekcjê przedmówców
 
     
A.Opole 

Poland

Wiek: 32
Posty: 5
Skd: Opole
Wysany: 2016-01-16, 18:46   
  Rodzaj kolekcji: Programy meczowe Odra Opole


Hmmm... Gdybym mia³ na to czas i ¶rodki to pewnie wróci³bym do starej kolekcji czyli karty telefoniczne (40 pkt), szkoda ¿e ju¿ prawie nie u¿ywane i co raz trudniej o nowe, a na uzupe³nienie kolekcji o rzadkie stare trzeba by wydaæ maj±tek :( Przez dobrych kilka lat to by³a moja jedyna i najwiêksza kolekcja.
W drugiej kolejno¶ci skupi³bym siê na ksi±¿kach zw³aszcza historycznych (25pkt). W³a¶ciwie to t± kolekcjê ju¿ tworzê choæ mo¿e nie jest ona bardzo okaza³a, ale poma³u ro¶nie.
W dalszej kolejno¶ci kolejna mi³o¶æ z dzieciñstwa czyli modele samochodów do sk³adania (15pkt) mia³em tylko kilka, ale zawsze marzy³em o okaza³ej kolekcji.
Dalej pami±tki historyczne (II W¦ i starsze), zw³aszcza dokumenty, ulotki, banknoty. Mam s³abo¶æ do historii, takie ma³e domowe muzeum to by by³o co¶ (15pkt).
I na koniec gad¿ety zwi±zane z honorowym krwiodawstwem (nie, nie mam na my¶li czekolad!) My¶lê, ¿e to idea godna promocji, tak¿e w taki sposób (5pkt).
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-01-16, 18:49   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


A.Opole napisa/a:
I na koniec gad¿ety zwi±zane z honorowym krwiodawstwem (nie, nie mam na my¶li czekolad!) My¶lê, ¿e to idea godna promocji, tak¿e w taki sposób (5pkt).

:shock: Nie widzia³em na Forum ¿eby kto¶ mia³ takie hobby! Interesuj±ce.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2016-01-16, 20:25   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


A.Opole - my¶lê, ¿e móg³bym Ci pomóc. Mam trochê kart telefonicznych, jak równie¿ ksi±¿ek historycznych. Gdyby interesowa³a Ciê wymiana, jestem "za". Z gad¿etami honorowego krwiodawstwa gorzej, bo choæ mam takie, stanowi± one dla mnie pami±tkê i rodzaj chluby, ¿e takie uda³o mi siê osobi¶cie zdobyæ.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-01-18, 07:13   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


warczp napisa/a:
A.Opole napisa/a:
I na koniec gad¿ety zwi±zane z honorowym krwiodawstwem (nie, nie mam na my¶li czekolad!) My¶lê, ¿e to idea godna promocji, tak¿e w taki sposób (5pkt).

:shock: Nie widzia³em na Forum ¿eby kto¶ mia³ takie hobby! Interesuj±ce.


Szlachetne! Ciekawy pomys³.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
A.Opole 

Poland

Wiek: 32
Posty: 5
Skd: Opole
Wysany: 2016-01-18, 16:18   
  Rodzaj kolekcji: Programy meczowe Odra Opole


Beatles napisa/a:
A.Opole - my¶lê, ¿e móg³bym Ci pomóc. Mam trochê kart telefonicznych, jak równie¿ ksi±¿ek historycznych. Gdyby interesowa³a Ciê wymiana, jestem "za". Z gad¿etami honorowego krwiodawstwa gorzej, bo choæ mam takie, stanowi± one dla mnie pami±tkê i rodzaj chluby, ¿e takie uda³o mi siê osobi¶cie zdobyæ.


Dziêki, odezwê siê w najbli¿szym czasie, zw³aszcza w temacie ksi±¿ek.
Znam to uczucie dotycz±ce "krwistych" gad¿etów ;)
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Przyklejony: A mo¿e taka ma³a reklama Collections.pl ??
Rosomak O Forum 133 2017-11-16, 22:52
domimuseums
Brak nowych postw Przyklejony: Badania: Ankieta dotycz±ca kolekcjonowania - pro¶ba!
Go Pub 23 2012-12-28, 23:18
domimuseums
Brak nowych postw Ankieta
Wostr Archiwum 5 2014-03-27, 22:35
Wostr

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne