Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: falubaz_zg

Autor Wiadomo
Przesunity przez: Wostr
2009-02-28, 20:15
FALUBAZ_ZG
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2009-01-22, 13:24   FALUBAZ_ZG
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Witam serdecznie zbieraczy!

Jestem z Zielonej Góry, obecnie jednak mieszkam w Szczecinie. Od ma³olata zbiera³em wszelakie badziewie, ale nigdy nie by³y to jakie¶ wielkie kolekcje.
Kolekcjonujê metalowe odznaki o sportowej tematyce, a najlepiej ¿u¿lowej. Tak siê prezentuje mój skromny zbiorek.
Link do mojej stronki po¶wiêconej odznakom ¿u¿lowym:
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/


W za³±czniku spis moich biletów ¿u¿lowych. Interesuje mnie ka¿dy bilet, którego nie ma w spisie, podobnie jest z odznakami ¿u¿lowymi.

:arrow: Interesujê siê te¿ starymi (poniemieckimi) pocztówkami z Zielonej Góry i Pomorza Zachodniego.
:arrow: Szukam wszêdzie przedwojennej pocztówki z Nowielic (Neuhof) Zachodniopomorskie.
:arrow: Chêtnie przyjmê pami±tki dotycz±ce sportu ¿u¿lowego, zdjêcia ¿u¿lowe.
:arrow: Interesujê siê równie¿ zdjêciami kibiców i tzw. sk³adakami.
:arrow: Pinsy i inne metalowe znaczki, ale zaznaczam, ze nie wszystkie (poradziecki z³om mnie nie interesuje).
:arrow: 2zl NG, dukaty lokalne, ewentualnie inne monetki.

Zbieram rowniez ostrzezenia od forumowej wladzy:
17.02.2012 o tresci: "Obraza moderatora - "Neodzieciak"" - zbior zasilil MarcinW.
26.04.2012 o tresci: "W szczególno¶ci za "typowego neodzieciaka". Wszystko mo¿na napisaæ kulturalnie, a stosowanie inwektyw ¶wiadczy tylko i wy³±cznie o osobie, która je stosuje." Tym razem do powiekszenie kolekcji przyczynil sie Morion, ktory jak sam wesolo przyznal:
Cytat:
Nie wchodzê na Forum zbyt czêsto. Prawie w ogóle na Forum nie wchodzê, bo niestety nie mam na to ostatnio czasu.
co jednak absolutnie nie przeszkadza mu sie realizowac w temacie ostrzezen. Brawo!!!

Na wymianê mam praktycznie co¶ z ka¿dej dziedziny. W miarê mo¿liwo¶ci bêdê siê stara³ w odpowiednich dzia³ach to umieszczaæ. Je¶li kogo¶ co¶ zainteresuje to ¶mia³o pisaæ.

MOJA OFERTA (oczywi¶cie niepe³na :mrgreen: )


:arrow: Bilety http://collections.pl/zap...nej-vt12052.htm
:arrow: Wizytówki http://collections.pl/viewtopic.php?t=3703
:arrow: Ulotki Filmowe http://collections.pl/viewtopic.php?t=3702
:arrow: Podstawki http://collections.pl/viewtopic.php?t=3639
:arrow: Zapa³ki http://collections.pl/viewtopic.php?t=3832
:arrow: Turbo http://collections.pl/obr...t8839.htm#38010
:arrow: Kalendarzyki http://collections.pl/zes...ych-vt12051.htm
:arrow: Karty telefoniczne zagraniczne http://collections.pl/kar...zne-vt11943.htm
:arrow: Spis/katalog kart tel. http://collections.pl/spis-katalog-vt12027.htm
:arrow: Maska z PRL http://collections.pl/mas...owa-vt11944.htm
:arrow: Zak³adki http://collections.pl/4-z...zor-vt10877.htm
:arrow: Skarby Ziemii http://collections.pl/skarby-ziemi-vt8935.htm
:arrow: Dodatki do chipsów itp. http://collections.pl/kap...ball-vt8841.htm


Moja lista braków 2ng:

1995
Katyñ Miednoje Charków

1996
Zygmunt II August
Je¿
Zamek w Lidzbarku Warmiñskim
Henryk Sienkiewicz

1997
Stefan Batory
Jelonek Rogacz
Zamek w Pieskowej Skale
200lecie urodzin Paw³a Edmunda Strzeleckiego

1998
Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Nagano
Zygmunt III Waza
Ropucha Paskówka
100 Lat Odkrycia Polonu i Radu
Zamek w Kurniku
Adam Mickiewicz

1999
Ernest Malinowski
Juliusz S³owacki
Wilk
Wst±pienie Polski do NATO
Fryderyk Chopin
Jan £aski
Pa³ac Potockich

2000
1000 Lat Zjazdu w Gnie¼nie
Pa³ac w Wilanowie
Dudek
1000 Lat Wroc³awia
20 Lat Solidarno¶ci
Jan Kazimierz

2001
Szlak Bursztynowy
Kopalnia Soli w Wieliczce
Trybuna³ Konstytucyjny
Pa¼ Królowej
Kardyna³ Wyszyñski
Jan wo III Sobieski
Micha³ Siedlecki
Kolêdnicy

2002
Bronis³aw Malinowski
Zamek w Malborku

2003
Wêgorz europejski
Lokacja Poznania
Gen. Stanis³aw Maczek
Przemys³ Naftowy
Stanis³aw Leszczyñski
Jacek Malczewski

2004
Województwo Dolno¶l±skie
Województwo Podkarpackie
Województwo Kujawsko Pomorskie
Województwo Lubelskie
Gen. Sosabowski
Aleksander Czekanowski
Województwo £ódzkie
15lecie Senatu RP
Województwo Ma³opolskie
Stanis³aw Wyspiañski

2005
Miko³aj Rej2007
Foka szara
¦widnica
Przemy¶l


2011
Gdynia
M³awa
Powstanie ¦l±skie
Poznañ2012
Piotr Micha³owski
Niszczyciel Piorun


Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do wymian.

spis biletów ¿u¿lowych.xls
Pobierz Plik cignito 589 raz(y) 124.5 KB

Ostatnio zmieniony przez FALUBAZ_ZG 2012-12-15, 14:47, w caoci zmieniany 51 razy  
 
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
cringer 


Poland

Wiek: 88
Posty: 143
Skd: BB
Wysany: 2009-01-22, 13:32   
  Rodzaj kolekcji: kapsle


Hej

mam TUTAJ ró¿ne blaszki pami±tkowe tak¿e ¿u¿lowe.Zobacz mo¿e to co¶ dla Ciebie.
A tak w ogóle to witam.
_________________
KAPSLE PIWNE,rzeczy dotycz±ce BIELSKA-BIA£EJ,ksi±¿ki MARKA H£ASKI,gad¿ety i pami±tki TS PODBESKIDZIE BB,materia³y i rzeczy dotycz±ce JOHNNY'EGO CASHA i LUCYNY WINNICKIEJ,czasopisma PO PROSTU.
Tego mi trzeba.
 
     
recibista 

Poland

Wiek: 31
Posty: 134
Skd: ¦l±sk
Wysany: 2009-01-22, 13:39   
  Rodzaj kolekcji: rachunki z kas (bills of sale)


Witaj na forum. ¯yczê samych owocnych wymian. :-)

PS Interesowa³oby Ciê co¶ ze ¦l±ska ¦wiêtoch³owice? ;-)
_________________
Zbieram rachunki (paragony) z kas fiskalnych - po jednym z jednego punktu handlowego.

Wymieniam siê tylko je¶li w¶ród rachunków jest co¶ spoza Polski.
 
 
     
Go

Wysany: 2009-01-22, 13:53   
  


Witaj ¶erdecznie :-P
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-01-22, 14:17   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Witam i udanych wymian ¿yczê.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
Go

Wysany: 2009-01-22, 15:38   
  


Witaj serdecznie na forum! :-D
 
     
Bender
[Usunity]

Wysany: 2009-01-22, 15:41   
  


Witaj! Czy te odznaki pi³karskie na zdjêciu powy¿ej w lewym górnym rogu s± do wymiany?
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2009-01-22, 15:52   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


tak, ale raczej tylko na inne odznaki. Które Ciê interesuj±?
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
Bender
[Usunity]

Wysany: 2009-01-22, 17:40   
  


Interesuj± mnie odznaki klubów: Lech, Wis³a Kraków, Pogoñ Szczecin, Polonia/Cracovia, Cracovia. Niektórych nie mogê "rozszyfrowaæ" :-) To mogê zaoferowaæ na wymianê: http://collections.pl/viewtopic.php?t=2930 Odznak niestety nie mam ale mo¿e co¶ Ciê zainteresuje.
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2009-01-22, 18:10   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Niestety nic dla siebie nie znajdujê, ale jak bêdziesz kiedy¶ mia³ jakie¶ odznaki na wymianê to siê zg³o¶.

Pozdrawiam
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
EUPHORBIA 


Poland

Wiek: 66
Posty: 35
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2010-04-05, 16:05   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki, dzbanki porcelanowe


Mam du¿o ksi±¿ek o tematyce "II Wojna ¦wiatowa". jêsli jeste¶ zainteresowany - to zrobiê listê i przy¶lê na PW. W zamian oczekiwa³abym wizytówek.
_________________
Euphorbia
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-02-21, 07:54   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Pochwale sie.

Wczoraj kobita do mnie mowi, ze znalazla u siebie w chacie 2 monety, dwuzlotowki i je dla mnie przywiozla. Pytam: Jakie to monety?
- No jedna ze swistakiem.
- A to juz mam, ale fajnie, ze mi przywiozlas, a ta druga.
- A to tez dwuzlotowka, tylko nie wiem czy takie zbierasz, bo srebrna.
- Pokaz..

Patrze, a tam bitwa warszawska z 1995:)

Kazdemu zycze takich niespodzianek.

Pozdrawiam.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-02-21, 14:13   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Proszê, kobita siê okazuje równie¿ przydatna w uzupe³nianiu kolekcji :-D

Pamiêtasz o aktualizacji i podes³aniu mi swoich wszystkich odznak ¿u¿lowych?
Gie³da coraz bli¿ej.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-02-21, 14:41   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Pamietam, w tym tygodniu krocej w robocie siedze wiec sie wyrobie, ale jeszcze nie dzisiaj.
Pozdrawiam.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-02-23, 20:39   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


W pierwszym po¶cie aktualny stan mojej kolekcji odznak, a w za³±czniku spis biletów ¿u¿lowych.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2011-02-23, 20:42   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


£adna kolekcja. :)
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-03-06, 18:04   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


W pierwszym po¶cie doda³em swoj± listê braków 2NG.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
szejkoszwejk
[Usunity]

Wysany: 2012-01-16, 19:32   
  


...
Ostatnio zmieniony przez szejkoszwejk 2012-02-22, 19:57, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2012-01-16, 20:22   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Oczywi¶cie.
Przedstawia on symbol pewnego nurtu muzycznego. Tak jak ci od Nergala maj± pentagramy, a ci od Marleja pacyfkê tudie¿ li¶æ gandzi. Chcia³em siê rozpisaæ, ale jak stwierdzi³em nie wyt³umaczy³bym tego lepiej ni¿ ciocia Wikipedia:

Cytat:
Oi! wykszta³ci³ siê jako rodzaj opozycji wobec artystycznych eksperymentów czê¶ci zespo³ów punkowych, jak równie¿ nazbyt politycznej postawy innych. W zamierzeniu mia³ podtrzymywaæ proste, "uliczne" korzenie punk rocka i dawaæ wyraz solidarno¶ci cz³onków subkultury ze ¶rodowiskiem wielkomiejskich robotników, z którego w wiêkszo¶ci siê wywodzili. Zwi±zek ten podkre¶la³a sama jej nazwa. Pierwotne okre¶lenie street punk zosta³o wyparte przez s³owo Oi!, w robotniczym slangu oznaczaj±ce co¶ niespodziewanego, u¿ywane równie¿ jako pozdrowienie. Po raz pierwszy u¿y³ go, jako nazwy ruchu, dziennikarz muzyczny Garry Bushell we wczesnych latach 80., zainspirowany piosenk± zespo³u The Cockney Rejects: "Oi! Oi! Oi!".


Je¶li Ci to przeszkadza to mogê to zmieniæ, ale najpierw chcia³bym poznaæ twoj± argumentacjê.
Pozdrawiam.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
Ostatnio zmieniony przez FALUBAZ_ZG 2012-01-16, 20:23, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
szejkoszwejk
[Usunity]

Wysany: 2012-01-16, 20:34   
  


...
Ostatnio zmieniony przez szejkoszwejk 2012-02-22, 19:57, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2012-01-16, 20:45   
  


Kiedy¶ cieszy³y mnie takie klimaty,ale to by³y czasy kiedy ¿y³ jeszcze Ian Stuart.
Ostatnio zmieniony przez bodacious 2012-01-16, 20:50, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2012-04-01, 12:54   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


TO NIE JEST PRIMA APRILIS!!!

Zaktualizowa³em swoj± kolekcjê odznak o 49 nowych egzemplarzy po czym wrzuci³em wszystko na stronê. Zainteresowanych zapraszam do galerii, w zak³adce "Kalendarium" wypisane s± nowe odznaki.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-04-01, 13:07   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Szkoda tylko, ¿e na tej stronie s± tak marne opisy tych odznak...
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2012-04-01, 14:14   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


FALUBAZ_ZG napisa/a:
Wychodzê z za³o¿enia, ¿e nie ma w Polsce cz³owieka kolekcjonuj±cego odznaki ¿u¿lowe, który nie by³by kibicem ¿u¿la. Nie znam kolekcjonera pami±tek ¿u¿lowych, który nie by³by cieñsz± lub grubsz± chodz±c± encyklopedi± tego sportu. W ciemno mogê stwierdziæ, ¿e kilku, którzy bez problemu podaliby kolejno¶æ na podium ka¿dej imprezy, z której mam odznakê. Jeden z nich by siê jeszcze popisywa³ i mówi³, po którym biegu spad³ deszcz i jakiego koloru kombinezon mia³ jaki¶ ¿u¿lowiec w danych zawodach.
Nie ma zatem najmniejszej potrzeby opisywania odznak z imprez, klubowych, czy z zawodnikami. Wiadomo bowiem o jaka imprezê chodzi, tym bardziej, ¿e na odznakach czêsto jest data, a przynajmniej rok lub edycja (np Zlata Prilba, memoria³y), ka¿dy wie jak wygl±da logo danego klubu (odznaka to tylko przeniesienie go na kawa³ek metalu), ka¿dy te¿ wie jak wygl±da i jak je¼dzi lub je¼dzi³ dany zawodnik.

Co do tak cennych informacji jak ilo¶æ wydanych odznak danej serii czy danego wzoru nie mam niestety doj¶cia. Pyta³em tych co by mogli co¶ o tym wiedzieæ, oni sprawdzali w swoich ¼ród³ach i niestety cisza w tej kwestii.


A ca³o¶æ zosta³a spuentowana

FALUBAZ_ZG napisa/a:
Co siê jednak tyczy opisów odznak.
Rzucam tu zobowi±zanie, ¿e jak kto¶ z forum chcia³by przeczytaæ kilka zdañ o imprezie, klubie czy zawodniku z którym mam odznakê to proszê wskazaæ w moim temacie "przedstaw siê" odznakê, a ja w odpowiedzi napiszê te kilka zdañ o eksponacie.


To cytaty z tego tematu
http://collections.pl/wlasna-strona-vt16272.htm
Min±³ miesi±c i nikt o ¿adn± odznakê nie zapyta³.

Pozdrawiam.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
Ostatnio zmieniony przez FALUBAZ_ZG 2012-04-01, 14:14, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-06, 21:30   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Znów mi siê plastik trafi³ tyle ¿e stary...

DSCN5569.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 184.97 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2017-08-11, 21:21   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Pasuje, dziêki.
Pozdrawiam
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-20, 23:23   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


A taka?
Chyba jej nie widzia³em w galerii na stronce albo przeoczy³em.


ps. a nie masz jako 109 odznaka tyle ¿e ta jest w lepszym stanie - braæ?

Fina³ MSP na ¿u¿lu Rybnik.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 187.6 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2017-08-20, 23:26, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2017-08-21, 10:24   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Nie, nie bierz, bo i tak jej nie wymieniê.
To jedna z pospolitszych odznak ¿u¿lowych w PL, ale kilka lat temu na jarmarku dominikañskmi jaki¶ dziadek chcial za ni± chyba 25 z³. Powiedzia³em mu ¿e oszala³ i sie obrazi³.

Pozdrowienia
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-21, 12:29   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Kwota 4 z³ to nie maj±tek a Ty mia³by¶ ³adny egz.
Ale nie ma problemu i tak dalej bêdê siê rozgl±da³.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-11-18, 17:05   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Szwedzka stara oznaka Monarkerna ze Sztokholmu mi siê trafi³a ale niestety plastikowa :-|
Od³o¿yæ?

DSCN6217.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 164.06 KB

DSCN6216.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 135.07 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw FALUBAZ_ZG
Go F 34 2021-03-30, 21:49
Wojtex216
Brak nowych postw Zestaw od FALUBAZ_ZG
FALUBAZ_ZG Polskie bilety wstêpu 2 2017-05-25, 11:40
FALUBAZ_ZG

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne