Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: acta, kolekcjonerstwo

Autor Wiadomo
ACTA, a kolekcjonerstwo
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 13:47   ACTA, a kolekcjonerstwo
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Witam, czy kto¶ z Was jest zorientowany jak siê ma sytuacja prezentowania swoich zbirów (tj. ich zdjêæ) w internecie, po podpisaniu ACTA?
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Go

Wysany: 2012-01-28, 13:49   
  


Zdj. Jak zrobisz swoje, to chyba nic Ci nie zrobi±, bo jakie niby prawo ³amiesz ? Gorzej z kolekcjonerami autografów, którzy szukaj± zdjêæ np. zawodników ¿eby Ci siê na nich popisali. Wtedy takie zdjêcie trzeba ¶ci±gn±æ na p³ytê.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 13:58   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Na czê¶ci moich "eksponatów" s± ró¿ne loga, chocia¿by na plakatach sportowców, którzy to na strojach maj± loga swoich sponsorów... Wiêc w przypadku umieszczenia na swojej stronie zdjêæ takich plakatów ³ama³bym prawo? A mo¿e wystarczy owe logo zamazaæ (tak jak to robi± np. na Alledrogo, gdy wystawiaj± przedmioty z III Rzeszy i ukrywaj± swastykê)?
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
Ostatnio zmieniony przez MarcinW 2012-01-28, 14:04, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 15:49   
  


MarcinW napisa/a:
Na czê¶ci moich "eksponatów" s± ró¿ne loga, chocia¿by na plakatach sportowców, którzy to na strojach maj± loga swoich sponsorów... Wiêc w przypadku umieszczenia na swojej stronie zdjêæ takich plakatów ³ama³bym prawo? A mo¿e wystarczy owe logo zamazaæ

Zwiñ plakat w rulon i takie zdjêcia wrzucaj to ciê nie zamkn± jak siê boisz.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 15:50   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Zabawne, ale nie wnosisz nic produktywnego do tematu.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 15:56   
  


Co produktywnego mo¿na wnie¶æ do tak ja³owego tematu?
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 16:04   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Wiele
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2012-01-28, 16:25   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Nie popadajmy w paranojê. Id±c z tym tokiem rozumowania zosta³bym piratem umieszczaj±c na portalu spo³eczno¶ciowym swoje zdjêcie w koszulce pi³karskiego klubu, bo przecie¿ na nim równie¿ znajduje siê logo. S³abo¶æ tego aktu prawnego polega g³ównie na braku definicji pewnych pojêæ, które siê w nim zawieraj±, a nie na absurdalno¶ci zapisów.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 16:37   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Glopik paranoja paranoj±, ale interpretacja prawa mo¿e byæ ró¿na... Ta sprawa z koszulkami obi³a mi siê ju¿ o uszy, dlatego wola³em spytaæ, czy od strony kolekcjonerskiej dzia³a to w ten sam sposób. Pozostaje tylko czekaæ na rozwój sytuacji. IronTicket, Glopik, dziêki za wypowiedzenie swojego zdania.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 19:28   
  


MarcinW napisa/a:
IronTicket, Glopik, dziêki za wypowiedzenie swojego zdania.

Zapomnia³e¶ o mnie.Równie¿ wyrazi³em swoje zdanie,choæ jak s³usznie zauwa¿y³e¶ nie wnosz±ce nic produktywnego do tematu i nieco ironiczne,z³o¶liwe-przyznajê.Potraktuj to jako moje prawo na tym forum ,w internecie itd.Wiem ,¿e to denerwuj±ce...wybaczcie.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-28, 19:49   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Prawo do wypowiadania siê masz, ale nie bêdê Ciê ca³owa³ po stopach za ka¿dy Twój post, pozdrawiam.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
bodacious
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 20:10   
  


O.K.Chcia³em tylko wci±gn±æ ciê w bezsensown± dyskusjê.Cze¶æ,pozdrawiam.
 
     
mazak
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 20:31   
  


Krótko i na temat: ACTA jest nic nie wiazacym prawem, jest to narazie tylko umowa miedzynarodowa, nie ratyfikowana - wiec nie obowiazujaca w Polsce.
Druga sprawa: popadacie w paranoje, ACTA jest bardziej liberalna w prawach autorskicj, niz obiecnie obowiazujace prawo w polsce. Umowa ta jest w wielu watkach wadliwa, niedookreslona itp, ale co sie tyczy kolekcjonerow, nie ma zadnych skutkow prawnych.
Obecnie trwa nagonka na ta umowe, a ja mam jedno podstawowe pytanie ilu z Was przeczytalo ta umowe, a takze obowiazujace obecnie prawa tyczace sie praw autorskich i pokrewnych w Polsce?
I na koniec: nie jestem zwolennikiem ingerencji panstwa w prywatnosc i cenzurowanie internetu.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-28, 21:28   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Tak jak i wiêkszo¶æ obywateli naszego kraju nie jest zwolennikami ingerencji pañstwa w prywatno¶æ, a na pewno ta czê¶æ która korzysta z internetu. Jest ma³o prawdopodobne aby rz±d polski ratyfikowa³ t± umowê.
Umowy nie czyta³em...
Pytanie ile ludzi j± widzia³o i czyta³o?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2012-01-28, 22:13   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Czyta³em czê¶æ dotycz±c± ochrony w³asno¶ci intelektualnej w ¶rodowisku cyfrowym i tak jak poprzednio mówi³em g³ówn± wad± tego aktu jest du¿a ogólnikowo¶æ, brak konkretnych definicji. No bo jak rozumieæ pojêcia takie jak: "naruszanie w³asno¶ci intelektualnej", "¶rodki zapobiegaj±ce naruszeniom i ¶rodki odstraszaj±ce od dalszych naruszeñ" albo "naruszenie praw zwi±zanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub praw pokrewnych". Poza tym nie ma tam raczej nic kontrowersyjnego.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-28, 22:18   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Czyli same ogólniki a brak konkretów. Poza tym dziwne t³umaczenia pojêæ.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2012-01-28, 22:20   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Raczej nie dziwne t³umaczenia pojêæ a ca³kowity brak ich definicji. Ale to nic nowego w polskim prawodawstwie, wiêc nie rozumiem sk±d ta nag³a fala oburzenia.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
mazak
[Usunity]

Wysany: 2012-01-28, 22:31   
  


Ma³a uwaga, nie jest to polskie prawodawstwo, tylko miedzynarodowe.
Po drugie: umowa ta jeszcze nie obowiazuje w Polsce, gdyz jeszcze nie jest ratyfikowana.
Po trzecie: has³a ujête w ACTA, sa dobrzez opisane i ujete w polkim prawie.
Po czwarte: jakby polska policja i prokuratura chciala scigac piratow w Polsce, to ma znacznie mocniejsze umocowanie w polskim prawodawstwie niz w ACTA.
Jedyne co mi nie pasuje w ACTA, to to ze pod pretekstem przepisow przeciwko piratom, w polsce chce sie wprowadzic cenzrue i scislejsza kontrole.
Ale przy tym co obecnie uzyskalo NIK i SOK - to i tak pikus ;)
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2012-01-28, 23:15   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


W takim razie czy móg³by¶ wskazaæ mi dok³adnie miejsce, gdzie móg³bym siê dokszta³ciæ i znale¼æ dok³adne definicje pojêæ które zacytowa³em, bo jestem bardzo ciekawy jak jest to wyja¶nione. Co do tego prawodawstwa to by³ to mo¿e nie do koñca odpowiedni skrót my¶lowy. Chodzi³o mi o ogó³ aktów prawnych obowi±zuj±cych w naszym kraju.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
Ostatnio zmieniony przez Glopik 2012-01-28, 23:16, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-28, 23:43   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Tutaj siê zgodzê z przedostatnim zdaniem mazaka.

Co do Sokistów - to nic nie s³ysza³em - mog± u¿ywaæ broni maszynowej przeciwko m³odzie¿y bez podstemplowanej legitymacji szkolnej? ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-29, 11:25   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


domimuseums napisa/a:
Czyli same ogólniki a brak konkretów.
To siê nazywa zwroty niedookre¶lone.
Specjalnie siê ich u¿ywa ¿eby zostawiæ swobodê interpretacji przepisów prawnych.Inaczej trzeba by tworzyæ ogromn± ilo¶æ szczegó³owych przepisów,ka¿dy do regulacji innego stanu faktycznego ryzykuj±c ¿e o którym¶ siê zapomni.W tej sytuacji jest to z³y pomys³ prowadz±cy do niebezpiecznych uogólnieñ i sytuacji,których obawia siê Marcin W.Tak ogólne przepisy mog± umo¿liwiæ wszelkim koncernom pozwy przeciw ka¿demu,umieszczaj±cemu na zdjêciu logo firmy.

Poza tym mnie osobi¶cie denerwuje dopuszczenie przez acta odpowiedzialno¶ci zbiorowej,wystêpuj±cej w czasie okupacji i w pañstwach o ustroju dyktatury a w demokratycznych pañstwach prawa zakazanej.Na zamkniêtym Megauploadzie byli pewnie jacy¶ piraci ale to nie jest powód do usuwania ca³ego serwisu,który wiêkszo¶ci u¿ytkowników s³u¿y³ pewnie jako wirtualny dysk.W walce z piractwem trzeba przyj±æ anglosaski typ stosowania prawa czyli rozpatrywanie ka¿dego przypadku indywidualnie i dopiero po zbadaniu kilku takich próbowaæ tworzyæ ogólny precedens,który i tak nie bêdzie trwa³y bo piractwo ewoluuje i prawo musi za tym nad±¿yæ.

Mówiê to jako student prawa i administracji wiêc je¶li kogo¶ zanudzi³em specjalistycznymi terminami to przepraszam.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-29, 12:08   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


pietras napisa/a:
domimuseums napisa/a:
Czyli same ogólniki a brak konkretów.
To siê nazywa zwroty niedookre¶lone.


W ca³ej tej dyskusji brakowa³o mi tego jednego zdania.


MarcinW napisa/a:
A mo¿e wystarczy owe logo zamazaæ (tak jak to robi± np. na Alledrogo, gdy wystawiaj± przedmioty z III Rzeszy i ukrywaj± swastykê)?


Jest taka sytuacja:

- Mam na dysku zdjêcie z "zakazanym" logiem.
- Owe zdjêcie edytuje w programie graficznym i usuwam z niego owe logo.
- Tak zedytowane zdjêcie wrzucam "w internet".

Czy stosuj±c zabieg, który opisa³em wy¿ej ³amiê jakie¶ za³o¿enie ACTA? Czy te¿ nie?
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-29, 12:39   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


To bez sensu (poprawi³em siê). Maj±c zdjêcie w koszulce firmowej z widocznym logo nie mogê przetrzymywaæ go na publicznym serwerze? To samo siê tyczy zdjêæ z wakacji gdzie akurat w tle widaæ miêdzynarodow± sieæ gastronomiczn± z klaunem. Wariactwo :->
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2012-01-29, 14:22, w caoci zmieniany 3 razy  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-29, 19:38   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


MarcinW napisa/a:
Czy stosuj±c zabieg, który opisa³em wy¿ej ³amiê jakie¶ za³o¿enie ACTA? Czy te¿ nie?
Wtedy nie.Nie ma loga nie ma problemu.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2012-01-29, 19:46   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Dziêki za informacjê.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
Dorotadusia 

Poland

Wiek: 60
Posty: 213
Skd: R±bino
Wysany: 2012-01-29, 20:01   
  Rodzaj kolekcji: pocztówki,piny,lalki,2NG,starocie,opakowania czekolad,s³onie


A gdzie mo¿na przeczytaæ ACTA.
Jest sporo szumu,a tak naprawdê nie wiem o co,bo nie czyta³am.
Jak na razie to bojê siê????? raczej nie,bo czego?
_________________
Denerwowaæ siê to m¶ciæ siê na w³asnym zdrowiu za g³upotê innych.
 
     
pawlos 


Poland

Wiek: 32
Posty: 91
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2012-01-29, 21:27   
  Rodzaj kolekcji: Materia³y reklamowe cyrków (bilety, ulotki, plakaty)


Jak wejdzie ACTA to nie bêdzie mo¿na umieszczaæ w Internecie zdjêæ na których s± zamieszczone zastrze¿one loga (znaczek R lub C w kó³eczku) a tak to wszystkie inne w³asne zdjêcia mo¿na umieszczaæ ;-) Tak s³ysza³em w telewizji....
_________________
Kliknij "o mnie", a dowiesz siê wiêcej na temat mojej kolekcji
Zbieram: cyrkowe ulotki, bilety, programy, plakaty, pocztówki, znaczki, koperty FDC i inne
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-29, 22:25   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dobrze by³oby przeczytaæ nie to co jest w internecie tylko co faktycznie zosta³o podpisane i co jest do parafowania przez nasz parlament.
Pytanie równie¿ brzmi czy poprzez wprowadzenie ACTA, Pañstwo bêdzie mog³o legalnie ingerowaæ w nasz± prywatno¶æ w np. poszukiwaniu pirackich kopii.

I teraz najwa¿niejsze - czy to zabezpieczenie globalnych koncernów czy to nie aby "podk³adka" aby wchodziæ g³êbiej w to co robimy w internecie i kontrolowaæ nasze poczynania...
Tego siê bardziej siê obawiam. W tej chwili i tak odpowiednie s³u¿by mog± nam "patrzeæ" na rêce ale nie mog± kontrolowaæ wszystkich...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2012-01-29, 23:36   
  


ACTA przeczytaæ mo¿na np. tutaj: http://eur-lex.europa.eu/...0380:FIN:PL:PDF (ACTA jest za³±cznikiem do tego).

Polecam tak¿e porównanie sobie wielu fragmentów ACTA, które s± tak bardzo krytykowane, z umow± TRIPS ( http://eur-lex.europa.eu/...%2817%29:PL:PDF ) z 1994 roku. Jest bardzo interesuj±ce, ¿e czê¶æ z tych punktów rzekomo naruszaj±cych prawa podstawowe s± identyczne w obu umowach.

A my¶la³em, ¿e chocia¿ tutaj nie pojawi siê ten w±tek...
_________________
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-30, 11:22   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


domimuseums napisa/a:
czy to nie aby "podk³adka" aby wchodziæ g³êbiej w to co robimy w internecie
te¿ mo¿liwe. Ale na koniec uspokajaj±ce zdanie. Je¶li co¶ byæ mo¿e,to nie znaczy ¿e bêdzie na pewno.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Kolekcjonerstwo nauczy³o mnie...
MarcinW Pub 21 2018-07-04, 23:11
domimuseums
Brak nowych postw Terminy gie³d dane z www.kolekcjonerstwo.pl
bilety Gie³dy 0 2008-02-08, 08:13
bilety

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne