Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: dzwoneczki, dzwonki, dzwony

Autor Wiadomo
dzwony, dzwonki, dzwoneczki
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-01-30, 12:22   dzwony, dzwonki, dzwoneczki
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Witam, nazywam siê Anka. Kolekcjonujê dzwonki - mam ich prawie 1000 i z pasj± powiêkszam kolekcjê o kolejne sztuki. Moim marzeniem jest otwarcie Muzeum Dzwonka.
Je¶li kto¶ ma jaki¶ niepotrzebny dzwoneczek to chêtnie znajdê co¶ do Twojej kolekcji. Pozdrawiam wszystkich zakrêconych zbieraczy
_________________
Ann
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-01-30, 14:37   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Witaj na forum! :-D

Napisz co¶ na temat tych dzwonków. Czy zbierasz dzwonki zrobione z ró¿nych materia³ów, czy tylko metalowe.
Rozumiem ¿e takie z dzwonnic odpadaj±? ;-)

Mi³ych i owocnych wymian! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2017-01-30, 17:19   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Witam! A du¿o masz tych dzwonków?
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-02-01, 09:15   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Dzwonki s± przeró¿ne: mosi±dz, glina, szk³o, porcelana itp. Kolekcja powiêksza siê dziêki wielu zaprzyja¼nionym osobom :-) . S± to dzwonki o ró¿nym przeznaczeniu: dzwonki u¿ywane niegdy¶ w rolnictwie: krowie, owcze, janczary itp, jak i ko¶cielne (do mszy), hotelowe, szkolne, ... Mi³o widziane s± te¿ dzwonki pami±tkowe przywo¿one z ró¿nych stron ¶wiata.
_________________
Ann
Ostatnio zmieniony przez annjad 2017-02-01, 09:19, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-02-01, 11:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


O rany :!: :shock:

Du¿o i przeró¿ne! Super kolekcja! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
rme_rme 

Poland

Wiek: 36
Posty: 122
Skd: Lêbork
Wysany: 2017-03-02, 19:51   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacyjne, znaczki (Bo¿e Narodzenie, Europa CEPT, maki, Czerwony Krzy¿), pocztówki Bo¿e Narodzenie, wszystko z makami (ma³e rzeczy), 2z³, stemple/piecz±tki turystyczne, miniaturki alkoholi, ca³ostki pocztowe (stemple, frankatury, eRki)


Witam,
znalaz³am jeden dzwonek. Mo¿e ci przypasuje?
Niestety syrenka ma nieco u³amany miecz.

IMG_20170302_203431-1024x1365.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 217.92 KB

_________________
na wymianê: bilety komunikacyjne, zawieszki i koperty herbat, bilety wstêpów, znaczki i inne

zbieram: bilety komunikacyjne, znaczki Bo¿e Narodzenie, 2z³, miniaturki alkoholi, ca³ostki pocztowe (stemple, frankatury, eRki)
 
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-03-02, 19:56   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


;-) (uwaga ¿artujê)
Góra dla Dominika dó³ dla Annjad :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-03-02, 20:03   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


dzieki za pamiêæ! Dominik chyba jeszcze nie widzia³, jestem pierwsza- rezerwujê. Szukam ci piecz±tek.
Ka¿dy dzwonek jest inny, nie ma dwóch takich samych.
_________________
Ann
Ostatnio zmieniony przez annjad 2017-03-02, 20:06, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-03-02, 20:53   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Widzia³em,widzia³em... :-D

Ale nie mo¿na robiæ krzywdy Syrence warszawskiej :-D
Tak j± rozcz³onkowaæ? ;-)
Ania by³a pierwsza poza tym... hmmm... zbieram odznaki, breloki z Syrenk±, ewentualnie pocztówki, mo¿e ksi±¿ki z ni± na ok³adce... :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
betewu 

Poland

Wiek: 46
Posty: 316
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2017-03-03, 17:42   
  Rodzaj kolekcji: bilety, stemple turystyczne


WOW ale¿ piêknie prezentuje siê Twoja kolekcja!
_________________
Moja kolekcja:
www.tomas-tickets.blogspot.com
Zapraszam!
 
     
rme_rme 

Poland

Wiek: 36
Posty: 122
Skd: Lêbork
Wysany: 2017-03-03, 18:01   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacyjne, znaczki (Bo¿e Narodzenie, Europa CEPT, maki, Czerwony Krzy¿), pocztówki Bo¿e Narodzenie, wszystko z makami (ma³e rzeczy), 2z³, stemple/piecz±tki turystyczne, miniaturki alkoholi, ca³ostki pocztowe (stemple, frankatury, eRki)


annjad: jak ju¿ co¶ znajdziesz to pode¶lij na mejla: [email protected]

:)
_________________
na wymianê: bilety komunikacyjne, zawieszki i koperty herbat, bilety wstêpów, znaczki i inne

zbieram: bilety komunikacyjne, znaczki Bo¿e Narodzenie, 2z³, miniaturki alkoholi, ca³ostki pocztowe (stemple, frankatury, eRki)
 
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-03-03, 21:41   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


To mo¿e jaka¶ wymiana trójstronna (je¶li annjad nie uda siê znale¼æ piecz±tek)?
annjad ma sporo rysi dla mnie, ja mam sporo piecz±tek i erek dla rme_rme, a rme_rme ma dzwonek dla annjad...
Je¶li Wam to pasuje to dajcie znaæ :-)
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-03-03, 21:53   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


I to siê nazywa wspó³praca! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-03-04, 05:04   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Przykro mi lynx007, ale poczynilam ju¿ pewne kroki w sprawie piecz±tek. Kilka ju¿ le¿y w mojej szufladzie.
Serio masz problem ze znalezieniem dzwonków? Mo¿e tylko ja widzê je wszêdzie tak jak Ty wszêdzie widzisz Rysie. Ps. Bêdê dzi¶ na otwarciu wystawy, gdzie na plakacie jest ry¶. Mam nadziejê ¿e i Tobie trafi± siê jakie¶ dzwonki. Trzymam kciuki :😃🔔🔔🔔
_________________
Ann
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-03-05, 22:43   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Jasne - rozumiem.
Niestety mam problem ze zdobyciem dzwonków, ale nie poddajê siê.
Jeszcze Ciê zaskoczê :-)
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
Dorotadusia 

Poland

Wiek: 60
Posty: 213
Skd: R±bino
Wysany: 2017-03-06, 10:59   
  Rodzaj kolekcji: pocztówki,piny,lalki,2NG,starocie,opakowania czekolad,s³onie


Super kolekcja:):))¯yczê powodzenia w jej powiêkszaniu
_________________
Denerwowaæ siê to m¶ciæ siê na w³asnym zdrowiu za g³upotê innych.
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-03-18, 17:56   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Nowe w kolekcji dziêki przemi³ej Agnieszce i gie³dzie w Ostro³êce :). Do zobaczenia 23 KWIETNIA W £OM¯Y
_________________
Ann
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-04-03, 21:36   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Przy zupe³nie innej okazji dowiedzia³em siê, ¿e w naszym muzeum w 2012 roku by³a wystawa dzwonków z prywatnej kolekcji pana z Zielonej Góry (i ja tej wystawy nie widzia³em :-( ). Link do informacji na stronie naszego radia: http://www.radiozw.com.pl...?page=news&id=4 .

Jeszcze dopisek:
Jako ¿e jest to wystawa sprzed 2013 roku, mo¿na obejrzeæ 6-stronicowy plik .pdf : http://www.muzeum.wielun....e08-12/271a.pdf
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2017-04-03, 21:41, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-04-03, 21:42   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Piêkne dzwonki :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-04-04, 04:33   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Ta foto-relacja nasunê³a mi pytanie: zbierasz dzwonki rowerowe?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-04-06, 19:41   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A ten temat (usuniêty u¿ytkownik): http://collections.pl/250...adb2f514950fe47 widzia³a¶?
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-04-06, 19:51   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Go¶æ niepewny.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-04-07, 03:54   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


I do tego "oczyszczony".
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-04-07, 08:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Wziêli¶my siê za niego :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-04-19, 12:57   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Warczp. Dzwonków rowerowych nie zbieram, co prawda mam jakie¶ w kolekcji, ale tylko po to, by pokazac ró¿norodno¶c dzwonków,
Pozdrawiam,
_________________
Ann
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-05-30, 09:04   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Najgorzej jak trafi siê na dzwon/dzwonek, którego nie mo¿na zdobyæ...
Tego spotka³em na wyciecze, ale jest u¿ywany i pe³ni funkcjê religijn± (tylko nie uda³o siê ustaliæ jak±).

20170528_170033 Rodos, Jaskinia Archanio³a Micha³a.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 113.61 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-05-30, 09:09   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


To z wczoraj?
Normalnie bêdziesz móg³ prowadziæ "transmisjê na ¿ywo" :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-05-30, 11:43   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Tak - z wczoraj.
Transmisjê dzwonkow±? ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-05-30, 11:44, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-05-30, 12:58   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Wszystko co napiszesz bêdzie nam balsamem na duszê i trwale nam brzmia³o w uszach :-D

Pamiêtaj Przemku!
Przypinki, naszywki, dzwonki, kapsle, korki, nakrêtki, herbatki, zawieszki, ¿etony, monety, banknoty, zapa³ki, pocztówki, znaczki, koperty, d³ugopisy, bilety, etykiety, jokery, gad¿ety, magnesy, kalendarze, karty tel., kufle, medale, ordery, otwieracze, puszki, karteczki, co¶ z rysiami, z nietoperzami, ze s³oniami, z sowami, z bassetami... :-D

Z syrenkami warszawskimi mo¿na odpu¶ciæ ;-)

ps. ale pisz jak najwiêcej, naprawdê chcemy jak najwiêcej siê dowiedzieæ - wrzucaj fotki jak zobaczysz co¶ ciekawego.
Mo¿e byæ nawet w tym temacie og³oszeniowym aby Ania nie patrzy³a na nas spod byka ;-)
http://collections.pl/dzi...6,90.htm#121523
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2017-05-30, 13:07, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
annjad 

Poland

Wiek: 44
Posty: 100
Skd: £om¿a
Wysany: 2017-06-05, 17:26   
  Rodzaj kolekcji: dzwony, dzwonki, dzwoneczki


Nowe w kolekcji dziêki trójstronnej wymianie z P³onit± i Lynxem:)


_________________
Ann
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne