Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: 23., historycznej, ksiazki, targi, warszawie

Autor Wiadomo
23. Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2014-11-25, 22:55   23. Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Tegoroczne 23. Targi Ksi±¿ki Historycznej odbêd± siê w dniach 27-30 listopada 2014 r., po raz szósty w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie - Muzeum. Mo¿e kto¶ z forumowiczów siê wybiera? Wiktor Suworow, Stanis³awa Celiñska (bêdzie mia³a koncert), Barbara Wachowicz, Waldemar Kuczyñski, Chris Niedenthal, Wojciech Reszczyñski, Krzysztof Mroziewicz, Joanna Szczepkowska - autografami tych osób by³bym zainteresowany (gdyby kto¶ mia³ ochotê na co¶ z moich wystawionych rzeczy, a nie ma autografów na wymianê :-) ). Ponadto w sobotê 29 listopada oraz w niedzielê 30 listopada mo¿na bêdzie obejrzeæ pokazy grup rekonstrukcyjnych. Na stoisku Agencji Mienia Wojskowego bêdzie mo¿na nabyæ przedmioty zwi±zane z polsk± wojskowo¶ci± – np. he³my i berety, oryginalne wojskowe lampy naftowe czy zasobniki i ró¿nego rodzaju torby, kultowe pa³atki, wiatrówki wojsk l±dowych czy wojskowe koce. W sobotê 29 listopada mo¿na przyj¶æ i wymieniæ siê ksi±¿k± – nie tylko historyczn±. Szczegó³owe informacje: http://www.pwkh.pl/index....&id_p=16&id=214 .

PS. Na Targach bêdzie równie¿ Robert Lewandowski (bêdzie podpisywa³ ksi±¿ki "Twórcy stylu ¶widermajer oraz Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej").
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-11-26, 00:12   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Powinienem tam byæ jak co roku. Nigdy tam nie bra³em od nikogo autografu - g³ównie zagl±da³em tam po odznaki muzeów i zak³adki do ksi±¿ek... ale trzeba spróbowaæ.
A nu¿ widelec na kogo¶ trafiê :-D

A muzeów zatrzêsienie... ciekawe czy odznak równie¿:
http://www.pwkh.pl/index....1&id_p=2&id=243

ps. Nie wiem czy tak dobrze gra w pi³kê jak pisze ksi±¿ki ale naprawdê temat ¦widermajera ma w jednym palcu :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-11-30, 10:04   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nikogo nie spotka³em z podanych osób a kiedy pojawi³ siê Wiktor Suworow ja niestety musia³em siê zbieraæ a kolejka do niego by³a d³uga.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2014-12-01, 22:55   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wot, przykro¶æ! :-( (ale dziêki za dobre chêci).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-12-02, 00:01   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Widaæ tylko ja odwiedzam te targi z grona Forumowiczów :-/
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-12-02, 23:40   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A od 30 listopada trwaja XXVI Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie : https://histmag.org/XXVI-Targi-Ksiazki-Historycznej-w-Warszawie-w-obiektywie-Histmag.org-16068 (przegapi³em informacjê). Czy kto¶ by³ lub siê wybiera? Mo¿e jakie¶ autografy :-) ? Program imprezy : https://histmag.org/Targi-Ksiazki-Historycznej-w-Warszawie-2017-IMPREZY-TOWARZYSZACE-SPOTKANIA-Z-AUTORAMI-PROGRAM-16046. Dzisiaj (w niedzielê) mo¿na bêdzie spotkaæ min. Leszka Moczulskiego, Barbarê Wachowicz (czekam na autograf od pó³ roku), Karola Modzelewskiego, Andrzeja Werblana.
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-03, 11:40   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nie wiem czy dam radê...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-03, 19:08   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Heniu. Dziêkujê ¿e przypomnia³e¶ mi o tych targach bo bym zapomnia³. Przy okazji mnie zmobilizowa³e¶.
Dla siebie nic nie znalaz³em poza kontaktem z jednym z muzeów. Kilka ciekawych rozmów przeprowadzi³em - te¿ z osobami którzy napisali dla Ciebie dedykacjê.
Bardzo mnie poruszy³a rozmowa z Pani± z muzeum w Rapperswil.

Da³em radê.
Zajrza³em i czy o to chodzi³o?
Mia³em taki tylko notes :-|

Masz ju¿ jakie¶ autografy od tych osób?
Pan Micha³ przez to ¿e uczy³ w szkole moj± córkê to podpisa³ mi te¿ ksi±¿kê o Pradze Pó³noc ale pope³ni³ jeszcze inne przewodniki o dzielnicach Warszawy.
Od Pani Barbary masz co¶ jeszcze ale to na PW.

ps. ten niewyra¼ny autograf to Doktor Piotr £uczuk

DSCN6281.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 164.97 KB

DSCN6286.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 109.33 KB

DSCN6287.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 121.63 KB

DSCN6288.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 110.03 KB

DSCN6289.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 117.13 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2017-12-03, 19:30, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-03, 19:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


By³ te¿ Chris Niedenthal ale nim siê spostrzeg³em - uciek³... :-D
Pewnie przede mn±.

ps. dorwê Jego osobê za rok...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2017-12-03, 19:31, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-12-03, 20:39   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


:-)
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-04, 08:50   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Wiem ¿e jest ich niedu¿o.
By³em tylko przez godzinê. Nastêpnym razem zajrzê te¿ w inne dni.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-10-06, 14:37   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


To nie targi ksi±¿ki, ale sztuki ( http://www.warszawskietargisztuki.pl/o-targach/ ), bêdzie wiele ciekawych osób, bêd± równie¿ wyk³ady min. o kolekcjonerstwie sztuki.

Dosta³em mil takiej tre¶ci:
Cytat:
Szanowni Pañstwo,
Serdecznie zapraszamy na 16. Warszawskie Targi Sztuki
Stanowisko nr 36
W za³±czniku przesy³amy zaproszenie, które po wydrukowaniu lub pokazaniu na telefonie, upowa¿nia do darmowego wej¶cia jedn± osobê.
Pozdrawiamy,
beta16


Zaproszenie prze¶lê mailem (mam problem ze zmniejszeniem). Mo¿e kto¶ siê wybierze, jaki¶ ciekawy autograf?, bêdzie np. p. Józef Wilkoñ, Andrzej P±gowski, Andrzej Dudziñski - Dudi (wiele bym da³ za jego autograf :-) ), Ros³aw Szaybo, fotograf Krzysztof Giera³towski.

beta16-podstawowe.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 44.82 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-10-10, 23:01   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Niestety nie by³em :-/
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
tom 

Poland

Wiek: 35
Posty: 127
Skd: Szczecin
Wysany: 2018-10-13, 15:40   
  Rodzaj kolekcji: autografy


Je¶li chodzi o Andrzeja P±gowskiego , to ma on swoj± stronê gdzie w zak³adce kontakt jest adres galerii i mozesz wys³ac materia³y do podpisu,lub poprosiæ o podpis. Sam zdoby³em w ten sposób autograf. Co do Józefa Wilkonia, to niedawno zmieni³ miejsce zamieszkania. Mam jego adres-niestety prywatny, ale mo¿na poszperaæ gdzie wystawia prace lub spotyka siê autorsko. Mi narysowa³ kapitalnego kota a rysunek podpisa³. Zastanawiam siê, czy tego dzie³a sobie nie oprawiæ. ¯yczê powodzenia-Tomek.
Ostatnio zmieniony przez tom 2018-10-13, 16:11, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-10-25, 08:43   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


gilus32, tom, przypomnijcie mi proszê o tych targach Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie to wezmê dla Was obu jakie¶ autografy. W sumie sprawi³o mi to du¿o satysfakcji :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-10-25, 20:31   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


W tym roku XXVII Targi ( https://histmag.org/Targi-Ksiazki-Historycznej-w-Warszawie-2018-PROGRAM-GODZINY-OTWARCIA-SPIS-WYSTAWCOW-17303 ) i uwaga: Wstêp na Targi Ksi±¿ki Historycznej 2018 jest bezp³atny :!: o odbywaæ siê bêdzie w dniach w dniach 29 listopada - 2 grudnia w godz. 10:00-18:00 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
tom 

Poland

Wiek: 35
Posty: 127
Skd: Szczecin
Wysany: 2018-10-26, 11:33   
  Rodzaj kolekcji: autografy


Bardzo dziêkujê Dominikowi za pamiêæ o mnie odno¶nie autografów. Muszê jednak napisaæ,¿e zbieram autografy g³ównie na zdjêciach, kartach pocztowych,ksi±¿kach,p³ytach itp. Bardzo siê broniê przed wszelkiego rodzaju karteluszkami a ju¿ autografy zbierane na kartkach w kratkê uwa¿am za wielki afront w stosunku do sk³adaj±cego podpis. Kojarzy mi siê taka forma z dzieciakami biegaj±cymi z pomiêtymi zeszytami,które potem wyrzuc±. Dosta³em od kogo¶ sporo takich kartek i szczerze nie wiem co z tym zrobiæ, mo¿e kiedy¶ podarujê gilusowi, bo on to jako¶ umie wkomponowaæ i zrobiæ z tego co¶ ³adnego. Oczywi¶cie mo¿na potem ¿a³owaæ ,¿e siê nie wziê³o podpisu np. w wypadku ¶mierci kogo¶ wyj±tkowego. Reasumuj±c-niech podpisami ucieszy siê gilus, chyba ,¿e prze¶lê Tobie jakie¶ zdjêcie pisarza, który bêdzie mnie bardzo interesowa³. Dziêkujê jednak za pamiêæ,bardzo to doceniam-Tomek.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-10-26, 12:24   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nie rozumiem tom, czy ja gdzie¶ przedstawi³em kartki w kratkê? :?:
Karteluszki owszem bo nie mia³em nic pod rêk± wiêc pierwsze koty za p³oty. Ale wezmê teraz pod uwagê zdjêcia i karty pocztowe.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
tom 

Poland

Wiek: 35
Posty: 127
Skd: Szczecin
Wysany: 2018-10-26, 13:17   
  Rodzaj kolekcji: autografy


Nie zarzucam Tobie,¿e podstawia³e¶ kartki w kratkê. To s± moje spostrze¿enia odno¶nie kolekcjonowania podpisów. Nie mo¿na wszystkiego braæ dos³ownie. Napisa³em tylko czego nie lubiê w tym hobby, ale ka¿dy ma swoj± opiniê i swoje sposoby kolekcjonowania.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-10-26, 20:33   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Dominiku - je¿eli ta kartka w kratkê bêdzie trochê pognieciona to mo¿e j± troszeczkê podprasujê, oprawiê w rameczkê i bêdzie cacy
Cytat:
niech podpisami ucieszy siê gilus ... bo on to jako¶ umie wkomponowaæ i zrobiæ z tego co¶ ³adnego
(dziêkujê za pochwa³y). Tak z ciekawo¶ci - przejrza³em swoje autografy z bran¿y muzycznej (reszty mi siê nie chcia³o) i znalaz³em 1 (s³ownie: jeden) autograf na kartce w kratkê. Jest to autograf zespo³u Karawana i otrzyma³em go od mojej siostrzenicy, która mia³a wtedy kilkana¶cie lat i chcia³a zrobiæ prezent wujkowi zbieraj±cemu autografy :-) . My¶lê, ¿e widzicie ow± drobn± ró¿nicê miêdzy prezentem a w³asn± zdobycz± lub wymian±. Je¿eli wiêc kto¶ z Was ma mi w ten sposób co¶ sprezentowaæ:
Cytat:
szczerze nie wiem co z tym zrobiæ, mo¿e kiedy¶ podarujê gilusowi
to niech mi lepiej zaproponuje wymianê za co¶ innego. Mo¿e to byæ np. autograf nawet Dody czy Dudy (akurat mam) i mo¿e byæ nawet na kartce w kratkê, a ja mu oddam w zamian co¶ z wystawionych (lub jeszcze nie wystawionych) przeze mnie rzeczy i ucieszê siê, ¿e mu siê przydadz± (choæ ów autograf nie bêdzie akurat ozdoba mojej kolekcji :-) ).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-10-26, 20:36   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A teraz siê doczyta³em - informacje dla Krakowa i okolicy:
Cytat:
Przed nami 22. Miêdzynarodowe Targi Ksi±¿ki w Krakowie® - czterodniowe ¶wiêto literatury, które odbêdzie siê w dniach 25-28 pa¼dziernika w EXPO Kraków. W tym roku na Zwiedzaj±cych czeka m.in. oferta 615 Wystawców z 20 krajów, blisko 781 autorów oraz ponad 1 000 godzin programu towarzysz±cego! Go¶ciem honorowym Targów jest Szwecja.


Dla zainteresowanych: http://www.ksiazka.krakow.pl/pl/ . Niestety zosta³y tylko 2 dni :-( .

I wiadomo¶æ sprzed godziny na FB:
Cytat:

Radio Kraków
1 godz. ·
Ju¿ jutro na naszym stoisku na Targach Ksi±¿ki:

- 10.00-11.00 „Alfabet” - audycja na ¿ywo z radiowego studia targowego.

Prowadzi Barbara Gawryluk.

- 12.00 -14.00: Premiera audiobooka „Klinika zdrowego chomika”, w tym:
12.00 - ok. 12.40: spotkanie z Magdalen± Walach;

13.00-14.00: spotkanie z Barbar± Gawryluk, autork± opowiadañ z cyklu „Klinika zdrowego chomika”;

13.00-ok. 13.40 spotkanie z Rados³awem Krzy¿owskim.

- 14.00 – 16.00: „Bajkowe studio nagrañ Radia Kraków”. Realizuje i nagrywa Grzegorz D±bek

Zapraszamy!
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2018-10-27, 19:02, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-10-27, 18:46   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A mo¿e £ód¼? VIII Salon Ciekawej Ksi±¿ki w dniach 16-19 listopad 2018. Link do strony: http://www.targi.lodz.pl/...18/aktualnosci/
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-12-02, 17:10   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A tegoroczne Targi (29.11 - 2.12) niestety przegapi³em i nie przypomnia³em siê Forumowiczom :-( .
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-12-02, 21:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ja pamiêta³em ale nie mia³em czasu siê ruszyæ choæ za ka¿dym razem patrzy³em z utêsknieniem w stronê Arkad Kubickiego :cry: CHoæ nawet nie wiem czy tam by³y organizowane w tym roku :oops:
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2019-01-03, 22:50   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wiem, ¿e jestem trochê namolny, ale 10. Warszawskie Targi Ksi±¿ki odbêd± siê w dniach 23-26 maja 2019 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pierwsze informacje znalaz³em: https://histmag.org/10.-Warszawskie-Targi-Ksiazki-2019-data-atrakcje-wystawcy-18039 . Gdyby kto¶ my¶la³ o jakich¶ autografach :-) .
Oficjalna strona: http://www.targi-ksiazki....m=article-18039
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
Ostatnio zmieniony przez gilus32 2019-01-03, 22:52, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-01-04, 01:31   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


No tak, maj ale mo¿na ju¿ my¶leæ :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2019-01-04, 18:26   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wiesz, planowaæ trzeba z wyprzedzeniem:

Plany_na_Sylwestra.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 64.16 KB

_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-01-05, 17:26   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Hahaha.... ja mam ju¿ plany! Czekam na ka¿dy nastêpny rok! :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2019-05-22, 17:53   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Pisa³em o tych targach na Narodowym w styczniu. Teraz jest ju¿ pe³ny program: http://www.targi-ksiazki....8_P5PeWjzMtBlqY .
Ilo¶æ autorów, ilustratorów, pisz±cych dziennikarzy, aktorów (pisz±cych i czytaj±cych), celebrytów (pisz±cych i tych pewnie którym napisano), nawet alpinista (Denis Urubko - nie mam autografu :-) ) - osza³amiaj±ca. Na stronie Targów:
Cytat:
10 gwiazd na 10. edycjê Warszawskich Targów Ksi±¿ki

W tym roku na targow± publiczno¶æ czeka wyj±tkowa niespodzianka – jubileuszowe spotkania na Kanapie Literackiej z najbardziej popularnymi i nagradzanym autorami ostatnich 10 lat.

Najwa¿niejszymi go¶æmi Warszawskich Targów Ksi±¿ki bêd±: noblistka Swiet³ana Aleksijewicz, ceniony przez czytelników i krytyków Wies³aw My¶liwski, uznani reporterzy Wojciech Jagielski i Jacek Hugo-Bader, prozaik Eustachy Rylski, najpopularniejsza autorka powie¶ci obyczajowych Katarzyna Grochola, pisarka i felietonistka Sylwia Chutnik, twórca powie¶ci fantastycznych Andrzej Pilipiuk oraz mistrzowie krymina³u Zygmunt Mi³oszewski i Marek Krajewski.

Spotkania odbêd± siê w sobotê i niedzielê, a poprowadz± je Jerzy Kisielewski i Szymon Kloska.

Zapraszamy!

Andrzeja Pilipiuka i Marka Krajewskiego ju¿ mam, ale ca³a reszta - proszê bardzo :-) . Bêdzie pan Bohdan Butenko - w pi±tek w godz. 14.00-15.00 (nie mam autografu :-( ). Szczególnie polecam siê tym, którzy co¶ tam u mnie widzieli do wziêcia i martwili siê, ¿e nie maj± nic do wymiany :-) .
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2019-05-24, 20:08   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


A na FB (na profilu Pana Witolda Jurasza):
Cytat:
Witold Jurasz
5 godz. ·
Wszystkich odwiedzaj±cych Targi Ksi±¿ki zapraszam na stanowisko Storytel

Spotkacie siê Pañstwo z Sherlockiem Holmesem i bêdziecie mogli wzi±æ udzia³ w konkursie. Nagroda jest niezwyk³a, bo na najlepiej czytaj±c± osobê czeka rola w profesjonalnym s³uchowisku! Oprócz Borysa Szyca, bêdziecie Pañstwo mogli spotkaæ siê te¿ z Gra¿yn± Wolszczak, Joann± Jêdrzejczyk i Mart± ¯mud±-Trzebiatowsk±.

A w niedzielê równie¿ ze mn±.

Zapraszam!

SOBOTA, 25 MAJA

10:30-11:00 ☑️ Paulina Holtz - praca&pasja czyta dzieciom przygody Wikinga Tappiego

11:00-11:30 ☑️ Agnieszka Wiêd³ocha czyta dzieciom Przygody Basi, przyjació³ki ka¿dego przedszkolaka

11:45-12:10 ☑️ Borys Szyc jako Sherlock Holmes w rozmowie z Karina Terzoni

12:45-13:15 ☑️ Gra¿yna Wolszczak o audiobookach i nie tylko, w rozmowie z Karina Terzoni

15:30-16:00 ☑️ Joanna Jedrzejczyk o Marii Kwa¶niewskiej i niezwyk³ym projekcie „Jej historia. Portrety audio” w rozmowie z Karina Terzoni

NIEDZIELA, 26 MAJA

11:00-11:30 ☑️ Marta ¯muda Trzebiatowska czyta dzieciom przygody Detektywa Pingwina

11:30-12:00 ☑️ Anna Cie¶lak czyta dzieciom przygody Marry Poppins

12:00-13:00 ☑️ Interaktywny Podcast dla dzieci "Figlaki" - Marta Krajewska, Katarzyna B³êdowska

13:00-14:00 ☑️ Podcast o seksualno¶ci Agnieszka Stein dla rodziców

15:30-16:15 ☑️ Podcast polityczny - Witold Jurasz w rozmowie z Vincent V. Severski

Zapraszam!


Tak sobie wypisujê ...
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Gie³dy w Warszawie
Michals91 Gie³dy 22 2009-02-05, 16:21
Go
Brak nowych postw Poszukujê ksi±¿ek o Warszawie, Mazowszu
Loskalibros Ksi±¿ki, komiksy, gazety, czasopisma 2 2016-08-22, 20:12
domimuseums
Brak nowych postw [Want] Ksi±¿ki varsavianistyczne o Warszawie i dzielnicach
domimuseums Ksi±¿ki, komiksy, gazety, czasopisma 53 2018-03-20, 13:54
domimuseums
Brak nowych postw [Want] Pocztówki z Krasnobrodu i Krasnobrodzkiej w Warszawie
domimuseums Pocztówki - Polska 18 2019-12-20, 08:56
domimuseums
Brak nowych postw Pchli targ na Targówku w Warszawie
domimuseums Gie³dy 24 2017-08-22, 21:56
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne